26 raamatunjaetta Pyhästä Hengestä

26 raamatunjaetta Pyhästä Hengestä

Kuka on Pyhä Henki? Kuinka voimme saada Hengen? Mitä hän tekee?

7 Minuuttia ·

On mahdotonta elää todellista kristityn elämää Jeesuksen opetuslapsena ilman Pyhää Henkeä. Olemme valinneet tähän raamatunjakeita Pyhästä Hengestä – hänen osuudestaan, kuinka vastaanotamme hänet, ja kuinka hän voi auttaa meitä.

Raamatunjakeita Pyhän Hengen lupauksesta

”Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: ’Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen.’" Apt. 1:4-5.

”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka."  Matt. 28:19-20.

Miten Pyhä Henki toimii? Lue lisää tästä.

Pyhän Hengen tulo maan päälle

”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2: 1-4.

Pyhän Hengen vastaanottaminen – raamatunjakeita Hengen kasteesta

"Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa." Matt. 3:11.

”Pietari vastasi: ’Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.’” Apt. 2:38.

”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat." Luuk. 11:13.

”Pietari vastasi: ’Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.’” Apt. 2:38.

”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat." Luuk. 11:13.

”Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat." Apt. 5:32.

Lue lisää Pyhän Hengen kasteesta täältä.

Pyhä Henki – sinetti

Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeäjoka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten.” Ef. 4:30.

”Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi.” Ef. 1:13-14.

”Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme: ’Abba! Isä!’ Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.” Room. 8: 14-17.

Pyhä Henki – Puolustaja ja totuuden Henki

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

"Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne.” Joh. 14:15-18.

”Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut." Joh. 14:25-26.

”Kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin hän, Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta.” Joh. 15:26.

”Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei Puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. …Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Joh. 16:7; 12-14.

Puolustaja, Pyhä Henki, muistuttaa meitä Jumalan sanasta arjessamme. Se on todellinen lohdutus, eikö totta? Helposti käy niin, että me ihmiset emme keskity arjessamme siihen, millä on ikuista arvoa. Pyhä Henki voi muistuttaa meitä juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsemme – esim. ettemme kosta pahaa pahalla, tai että heitämme kaikki murheet hänen päälleen.

”Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava." Luuk. 12:12.

”Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta.” Room. 8:26-27.

Pyhä Henki – voima

"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." Apt. 1:8.

Pietari, joka vain muutamia päiviä aikaisemmin oli niin heikko ja arka, ettei kyennyt tunnustamaan Jeesusta, vaikka hän oikeastaan halusi tehdä sen, tuli hetkessä täyteen voimaa, kun Pyhä Henki tuli hänen päälleen. Onko sinullakin suuri kaipaus sydämessäsi elää puhdasta elämää Jeesukselle? Haluatko sanoa ”Ei!” kiusaukselle, mutta sinulla ei ole voimaa siihen? Rukoile, että saat Pyhän Hengen! Hän haluaa antaa sinulle tarvitsemasi voiman vastustamaan syntiä tavalla, jota et koskaan aikaisemmin ole kokenut!

”Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa.” Apt. 4:31.

Vaeltaminen Hengessä

”Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä.” Gal. 5:25.

Tämän jakeen perusteella näemme selvästi, että meillä on tie kuljettavana, kun olemme saaneet Pyhän Hengen. Hengessä vaeltaminen tarkoittaa, että olemme kuuliaisia Hengelle.

”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdotte.” Gal. 5:16-17.

”Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.” Room. 8:12-13.

”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ’Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa.’” Hepr. 3:7-8.

”Henkeä älkää sammuttako!” 1. Tess. 5:19.

Hengessä vaeltamisen tulos

”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.” Gal. 5:22-23.

”…. Hengen mieli on elämä ja rauha.” Room. 8:6.

”Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.” Room. 15:13.

Raamatunjakeet ovat pääsääntöisesti peräisin Raamattu kansalle- käännöksestä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.