Mitä varten Pyhä Henki on?

Mitä varten Pyhä Henki on?

Pyhän Hengen olemus voi herättää monia kysymyksiä: Mikä on Pyhä Henki? Miksi tarvitsen sitä? Millä tavoin Pyhä Henki toimii?

3 Minuuttia ·

Pyhän Hengen olemus voi herättää monia kysymyksiä: Mikä on Pyhä Henki? Mihin tarvitsemme sitä? Millä tavoin Pyhä Henki toimii?

Raamattu kertoo selkeästi mikä Pyhä Henki on ja mikä rooli silla voi olla elämässämme.

Pyhä Henki haluaa puhua meille, erityisesti Jumalan sanan kautta.

Kun Jeesus jätti opetuslapset, hän sanoi, että Jumala tulee lähettämään heille Pyhän Hengen. “Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” Joh. 14, 26. Opetuslapset tarvitsivat Pyhän Hengen tullakseen muistutetuksi kaikesta siitä, mitä Jeesus oli heille puhunut maan päällä ollessaan. Tänä päivänä Pyhä Henki puhuu meille Raamatun kautta juuri samalla tavalla. Siksi on tärkeää lukea, mitä on kirjoitettu. Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään lukemamme ja muistuttaa meitä monissa tilanteissa, siitä mitä on kirjoitettu.

Pyhä Henki haluaa opettaa meille, kuka Jeesus todella on

"Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva…. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta”. Joh 16,12-14.

Jeesuksen ollessa maan päällä, hänessä tapahtui suunnaton pelastustyö. Hän raivasi meille uuden ja elävän tien. Hän on meidän ylimmäinen pappimme ja edelläjuoksijamme, joka ymmärtää meitä ja auttaa meitä taistelussamme. Siitä voit lukea lisää Heprealaiskirjeestä. Varaa itsellesi aikaa, lue sitä ja rukoile, että Pyhä Henki voi puhua sinulle niin, että se mitä luet, tulee sinulle eläväksi. Pyhällä Hengellä on paljon kerrottavaa, siitä, kuka Jeesus on ja mitä se merkitsee meille, että hän eli täällä maan päällä ihmisenä niin kuin me.

Pyhän Hengen tehtävä on vahvistaa ja auttaa meitä taistelussamme syntiä vastaan

Ennen kuin Jeesus jätti tämän maailman, hän sanoi; “..teidät kastetaan Pyhällä Hengellä … kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman” Apt. 1, 5-8. Meidän inhimillisessä luonnossamme on voimia, jotka ovat paljon vahvempia, kuin me itse. Paavali sanoi: “antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja… Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.” Gal. 5, 16-25. Pyhä Henki vahvistaa meitä, niin, ettemme anna periksi lihan haluille joka kerta, kun tulemme kiusatuiksi.

«Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle…» Efe. 4,30

Pyhä Henki haluaa asua sydämissämme ja puhua meille Raamatun kautta, mutta kuka lukee Raamattua vilpitön kaipaus sydämessään? Pyhä Henki haluaa johtaa meitä, mutta kuka haluaa käyttää voimansa taisteluun lihassa asuvaa syntiä, sen himoja ja haluja vastaan? Pyhän hengen tehtävä on auttaa meitä, älkäämme siis tuottako surua sille, vaan kuunnelkaamme ja totelkaamme sitä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.