Mikä osoittaa, että olet saanut Hengen kasteen?

Mikä osoittaa, että olet saanut Hengen kasteen?

Pyhän Hengen kastetta tulisi seurata Hengen hedelmät.

4 Minuuttia ·

Hengen kasteeseen liittyen käydään runsaasti keskustelua. Onko henkilö saanut Hengen kasteen vai ei? Onko se erityinen kokemus, vai saavatko kaikki sen tehdessään parannuksen? Voiko olla kastettu Hengellä ilman, että on puhunut kielillä? Ovatko kaikki, jotka puhuvat kielillä, saaneet Hengen kasteen?

Miksi meidän tulee pyrkiä saamaan Hengen kaste?

Väittely käy kiivaana. Miksi tästä asiasta keskustellaan ja väitellään? Koska ei ajatella Hengen hedelmiä, vaan enemmänkin lahjaa ja kokemusta. Kerrotaan kokemuksesta Hengen kasteeseen liittyen, ja useimmiten sitä vielä väritetään ja halutaan johtaa toiset ihmiset kokemaan Hengen kaste samalla tavalla. Silloin etsiville sieluille on vaarana keskittyä enemmän ulkoiseen tapaan, miten tulee kastetuksi Hengellä kuin siihen, että saisi Hengen. Tämä on esteenä monille ihmisille, jotka etsivät Hengen kastetta.

Jeesus kertoo apostoleille selvästi, miksi heidän tulee saada Pyhä Henki ja mikä on merkki siitä. Se tekee asiasta yksinkertaisen ja antaa viisaan vastauksen. "Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." Ap. t. 1:8.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin.

Apostolit eivät tienneet, kuinka he kokisivat Hengen kasteen, mutta kun he kokivat sen, eivät he epäilleet kokemustaan. Se, että myöhemmin Hengen kaste ei tapahtunut samalla tavalla, käy selvästi ilmi siitä, mitä Pietari sanoo: "Ja kun minä aloin puhua, Pyhä Henki tuli heidän päälleen niin kuin alussa meidänkin päällemme." Ap. t. 11:15. Korneliuksen perheellä ei myöskään ollut käsitystä siitä, miten he sen kokisivat. Mutta juutalaisten oli alussa vaikeaa uskoa, että myös pakanat olivat osallisia armosta, niinpä Pietari ja muut tarvitsivat tämän merkin ollakseen varmoja siitä, että se oli oikein.

On kirjoitettu siitä, että voi anoa kelvottomasti, kuluttaakseen kaiken himoissaan. Se on tavallista myös meidän aikanamme, kun etsitään Hengen kastetta kokemuksen takia ja armolahjojen vuoksi. Tämä on tavallista niiden joukossa, jotka väittelevät siitä, kuinka se tulee kokea ja kertovat innoissaan kokemuksistaan.

Mitkä ovat Hengen lahjat ja mihin niitä käytetään?

Mutta on olemassa monia henkiä. Pyhää Henkeä kutsutaan myös "totuuden Hengeksi" (Joh. 16:13). Hän johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Mutta huomaamme, että niiden keskuudessa, jotka kerskailevat Hengen kasteellaan, on paljon puolueita ja riitoja. Mahtaako se johtua siitä, että erilaiset henget täyttävät heidät?

Miksi tarvitsemme Hengen kasteen?

Paavali kehottaa niitä, jotka ovat saaneet Hengen, vaeltamaan Hengessä, ja jos he sen tekevät, he eivät täytä lihan himoa (Gal. 5:16). Heillä voi siis olla Henki, ilman että he vaeltavat Hengessä. Sellaiset henkilöt ovat kiinnostuneempia Hengen lahjoista kuin Hengen hedelmistä. Hengen hedelmiä ei voi saada ilman, että on saanut Hengen. Ja jos olet kiinnostunut saamaan Hengen kasteen tullaksesi puetuksi voimalla korkeudesta, silloin voit kantaa Hengen hedelmiä ja olla Jeesuksen todistaja; silloin ei ole vaaraa tulla täytetyksi muilla hengillä (Gal. 5:22).

Luemme Raamatusta, että lihan teot ovat ilmeisiä. Näitä ovat mm. haureus, kiivaus, kateus, viha jne. Ne, jotka tekevät näitä, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ei kysytä, oletko puhunut kielillä vai et, vaan oletko ristiinnaulinnut lihasi himoineen ja haluineen. Jos olet tehnyt sen, olet Kristuksen Jeesuksen oma (Gal. 5:16-26).

Raamattu antaa selvän vastauksen. Ei ole kyse siitä, millä tavalla saa Hengen kasteen, vaan: "..sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää." Room. 8:13. Tällä tavalla olisi jokaisen helppo selvittää, onko hän saanut voiman korkeudesta vai ei. Jokaisen tulee pyrkiä saamaan Hengen kaste, jotta saisi voiman korkeudesta ristiinnaulitakseen lihansa himoineen ja haluineen, ja siten kuulua Jeesukselle Kristukselle. Sitten tulee antaa Hengen johtaa edelleen koko totuuteen. Siihen voit tavoitella hengellisiä armolahjoja, sen mukaan kun tunnet tarvetta, ja rakkaus johtaa sinua  (1. Kor. 12:7,31). Luemme myös rakkaudesta, jonka tulee johtaa meitä 1. Kor. 13: ssa.

Eivät kaikki, jotka kääntyvät Jumalan puoleen, koe sitä samalla tavalla; eivät myöskään kaikki koe Hengen kastetta samalla tavalla. Se voidaan myös kokea samanaikaisesti. Jumala ei ole asettanut sille tiettyä muottia, mutta älä asetu lepoon ennen kuin olet tullut puetuksi voimalla korkeudesta; silloin Herran Jeesuksen Kristuksen rististä tulee kerskauksesi (Gal. 5:24; Gal. 6:14) ja synnistä vapautettuna olet tullut Jumalan palvelijaksi (Room. 6:22).

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.