Valmistautuminen “viimeisiin aikoihin”

Valmistautuminen “viimeisiin aikoihin”

Meillä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin “viimeisistä ajoista”. Mutta mikä on tärkeintä mitä voit tehdä valmistautuaksesi?

6 Minuuttia ·

Ilmaisu “viimeiset ajat” saattaa herättää monenlaisia kysymyksiä. Tunnemme käsitteet “suuri ahdinko”, “tuomiopäivä” ja “antikristus”, mutta emme ole 100% varmoja, mistä niissä on kyse. Voimme ”googlettaa” näitä sanoja ja löytää melkoisen valikoiman selvityksiä, tuomiopäivän ennustuksia ja kaikenlaisia teorioita. Siitä saattaa seurata paljon epävarmuutta ja jopa pelkoa.

Mistä tiedämme, ovatko “viimeiset ajat” käsillä?

Totuus on, että Jeesus itse sanoi: ” Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä Poika, vaan Isä yksin.” Matteus 24:36. Tietenkin Raamattu antaa meille erilaisia vihjeitä ja merkkejä, joita voimme seurata. Näistä voimme lukea Ilmestyskirjasta, Tessalonikalaisista ja Danielin kuten muidenkin profeettojen kirjoista. Jeesus antaa myös evankeliumeissa meille joitakin merkkejä, joita voimme seurata. Mutta mikään näistä ei kerro meille tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan ja milloin.

Mutta niille, jotka rakastavat Kristusta, tärkein tieto viimeisistä ajoista on, että meillä ei todellakaan ole mitään pelättävää. (Luukas 12:32; Hebrealaiset 13:6.) Se mitä tiedämme, on että meille nämä asiat merkitsevät sitä, että meidät vihdoin haetaan täältä päästäksemme pelastajamme luokse ikuisiksi ajoiksi. Se on elämämme koko tavoite – me elämme sitä päivää varten, jolloin tapaamme hänet ja saamme olla ikuisesti hänen kanssaan! Joten, murehtimisen ja pelon sijaan voimme innolla ja suurin odotuksin odottaa sitä päivää. Se on päivä, jota odotamme, jonka puolesta elämme ja, jota kaipaamme!

Jeesus kertoi meille, kuinka meidän tulee suhtautua tähän Luukaksessa 21:28: ”Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Se on toivomme, lohdutuksemme sekä lepomme! Voimme löytää suuren rauhan tietäessämme, että lunastuksemme lähestyy!

Olkaa valmiit!

”Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.” Matteus 24:44.

Emme siis tiedä tapahtuuko se meidän elinaikanamme. Emme tiedä tapahtuuko se sadan vuoden, 25 vuoden vai 10 vuoden päästä vai huomenna. Mutta jos meillä on Jeesuksen morsiamen mieli ja tietäisimme varmuudella, ettei hän tulisi kuin vasta sadan vuoden päästä, ja meillä olisi mahdollisuus elää maan päällä koko se aika, emmekö me kuitenkin rakastaisi ja palvelisi Jeesusta yhtä paljon koko sen ajan? Emmekö me kuitenkin käyttäisi jokaisen hetken siitä ajasta elääksemme hänelle?

Eihän meidän tule alkaa ajatella näitä asioita ja kuinka voimme valmistautua tähän, vasta sitten, kun maailmassa jo tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat selkeiltä tai todennäköisiltä ajan merkeiltä. Meidän tulee elää koko elämämme odotuksen hengessä kohti sitä päivää, kun vihdoin tapaamme Herramme ja vapahtajamme – sulhasemme. (Lue vertaus kymmenestä morsiusneidosta Matteuksen luvusta 25.) Emme elä niin, että kun uskomme viimeisten aikojen koittaneen, nousemme jaloillemme, jotta juuri ja juuri ehtisimme ovesta sisälle. Elämme koko elämämme valmistautuaksemme tähän päivään. Rakkautemme Jeesukseen, joka rakasti meitä ensin, pakottaa meitä tähän. (1. Johannes 4:19, 2. Korinttilaiskirje 5:14.)

Tehkää taivaan Isän tahto

”Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte.” Johannes 14:3-4. Jeesus sanoi, että hän on siellä nyt ja, että hän valmistaa siellä sijaa meille. Ja yhtenä päivänä pääsemme hänen mukanaan iankaikkisuuteen! Mutta sinne pääsee kulkemalla tien – ja me tiedämme tien. Hän on tie. Hän näytti meille tietä. Ja hän kertoi meille: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.” Matteus 7:21. Meillä on siis tie kuljettavanamme: aktiivisesti etsiä ja tehdä Jumalan tahto. Ja mikä Jumalan tahto on? Että emme tee syntiä, sen mukaan kuin meillä on valoa ja ymmärrystä.

Lue täältä lisää mitä Jumalan tahdon tekeminen merkitsee: “Jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni.”

Paavali kirjoitti Timoteukselle vaarallisista ajoista, jotka tulevat viimeisinä päivinä. Mutta se mitä hän kuvasi vaarallisina aikoina, ei ollut ahdinkoja ja katastrofeja. Hän määritteli vaaran aikana, jolloin ihmiset muun muassa ovat itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, rakkaudettomia, leppymättömiä, petollisia… (2. Timoteus 3:1-5.) Tämä se varsinainen vaara on – jos elämme niin, että meistä tulee yksi näistä ihmisistä. Mutta jos vaellamme Hengessä, emme toteuta lihan himoa. (Galattalaiset 5:16.) Hän näyttää meille milloin nämä asiat nousevat meistä, synnistä lihassamme. Silloin voimme tunnustaa sen, rakastaa totuutta itsestämme ja voittaa nämä asiat hänen kauttaan! Se varjelee meidät vaarallisilta ajoilta!

Kuinka tiedämme varmuudella, että olemme valmiit, kun hän tulee?

Jos tietoisesti elämme uskollisina hänelle, ei meidän tarvitse pelätä, ettemme olisi valmiita. Ei meidän tarvitse ajatella: Onko minulla tarpeeksi aikaa valmistautumiseen? Kaikki mitä vaaditaan on, että olemme uskollisia tässä hetkessä. Joten, vaikka kokonainen, pitkä elämä uskollisuudessa ja valmistautumisessa on suurta, on myös tosiasia, että jos aloitamme nyt ja olemme uskollisia tästä eteenpäin, meidät tullaan tuomitsemaan vanhurskaina, riippumatta, milloin päivä tulee. Joten ei ole syytä panikoida, että tarvitsisimme X määrän vuosia valmistautumiseen. Jos olemme uskollisia tekemään Jumalan tahdon, meidät johdetaan taivasten valtakuntaan. Silloin kotimme on siellä.

”Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa.” Kolossalaiset 3:1-4.

”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tä­män toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas.” 1. Johannes 3:2-3.

Meistä tulee hänen kaltaisiaan ja tulemme olemaan hänen kanssaan ikuisuudessa. Tämä on lopullinen päämäärämme, sydämemme kaipuu. Tämän puolesta elämme, tästä koko elämässämme on kyse. Rakastamamme pelastaja ja sulhanen. Voimme todellakin nostaa päämme ja innolla odottaa sitä päivää, kun kohtaamme hänet ja saamme olla hänen kanssaan ikuisesti!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.