Jeesus on tie – kapea tie

Jeesus on tie – kapea tie

Jeesus sanoo, että vain harvat löytävät kapean tien. Tiedätkö sinä, miten tien voin löytää, ja miten sillä tulee kulkea?

5 Minuuttia ·

"Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani." Joh.14:6.

Jeesus on tie. Tie Isän luo. Elämän tie. Tie pelastukseen. Jeesus eli maan päällä näyttääkseen meille tien. Jeesuksen seuraaminen tällä tiellä tarkoittaa, että me vaellamme niin kuin hän vaelsi. Meidän tulee kulkea hänen jäljissään, elää kuten hän eli. Tie merkitsee edistymistä. Kun seuraamme häntä, pääsemme lopulta sinne missä Hän nyt on.

Jeesus kutsuu tätä tietä "kapeaksi tieksi".

"Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen!"  Matt. 7:13-14.

Kapealle tielle astuminen

Miten löydämme tämän portin, sisäänpääsyn kapealle tielle? Emme löydä sitä, koska olemme erinomaisia ihmisiä, tai koska olemme tehneet jotakin, minkä vuoksi ansaitsemme sen löytämisen. Löydämme tien vain siksi, että Jumala antaa suuressa rakkaudessaan ja laupeudessaan sydämeemme kaipuun hyvään, ja Hän vetää meitä oikeaan suuntaan.

Ennen kuin voimme astua ahtaasta portista elämään johtavalle, kapealle tielle, meidän täytyy tehdä jotakin. Tämän Paavali kuvaa varsin selvästi kirjeessään filippiläisille (Fil.3:7-8): "Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen.." 

Tämä tarkoittaa, että meidän tulee jättää kaikki Jumalan osoittamat asiat, jotka estäisivät meitä kulkemasta tällä tiellä. Omat järkevät ajatuksemme ja ideamme. Usko omiin kykyihin. Suhteet, jotka pidättelevät meitä. Asema. Kunnia. Ylpeys. Kaikki tämä tulee lukea tappioksi ja roskaksi, ja jättää portin ulkopuolelle, sillä niille ei ole tilaa kapealla tiellä. Jos saamme silmämme auki näkemään "Kristuksen voittamisen" arvon niin kuin Paavali sen näki, näemme myös miten voimme pitää kaiken muun roskana.

Kapealla tiellä kulkeminen

Kun olemme päässeet tielle, on aika kulkea sillä. Meidän tulee olla tekijöitä, eikä vain kuulijoita (Jaak. 1:22). Kapea tie on toiminnan tie. Tie kulkee lihan läpi (Hepr.10:20). Jeesus kertoo meille, kuinka hän vaelsi maan päällä, tiellä, jota meidän tulee kulkea: "Katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala." Hepr. 10:7. Kapealla tiellä kulkeminen tarkoittaa toisin sanoen sitä, että luovumme täysin omasta tahdostamme. Luovumme ajatuksistamme sen suhteen, millaista elämämme tulisi olla, sekä omista toiveistamme. Se tarkoittaa myös sitä, että tehdäksemme Jumalan tahdon meidän tulee voittaa lihassamme oleva synti ja luonnolliset taipumuksemme. Näitä ovat laiskuus, oman edun etsiminen, ahneus, viha, ylpeys jne.

Huomaamme nyt, miksi puhutaan kapeasta tiestä. Vain harvat ovat halukkaita kulkemaan tällä tiellä, sillä omasta tahdosta luopuminen tarkoittaa kärsimystä. Kapealla tiellä kulkeminen ei kuitenkaan ole raskasta. Tällä tiellä on itse asiassa suuri vapaus. Vapaus olla tekemättä syntiä, kun tulemme kiusatuiksi! "Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä – ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan." 1. Piet. 4:1-2.

Jeesus on tie – opimme tuntemaan hänet

Mikä on tällä tiellä kulkemisen tulos? Opimme tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena ystävänä ja veljenä! "Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa…" Fil. 3:10.

Emmekä vain me tunne häntä, vaan voimme levätä varmuudessa siitä, että kun aikamme maan päällä on ohitse ja siirrymme ikuisuuteen, myös hän tuntee meidät! "Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." Matt. 7:21.

Kaikki, mitä elämässämme tapahtuu, voi yhdessä vaikuttaa parhaaksemme. Kaikki se, mikä saa aikaan reaktion lihassamme, ja kiusaa meitä tekemään syntiä, on meille mahdollisuus voittaa ja päästä aina vain vapaammaksi. "..joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä". Ja kun syntinen luontomme on poissa, Kristuksen hyveet eli Hengen hedelmät kasvavat. Tämä on Jumalan suunnitelma kohdallamme – muutumme ja tulemme hänen Poikansa kuvan kaltaisiksi (Room.8:28-29). Tie on siis elämä, jota Jeesus eli. Jos seuraamme Häntä tällä tiellä, ja elämme elämämme tehdäksemme Jumalan tahdon oman tahtomme sijaan, pääsemme lopulta taivasten valtakuntaan ja kohtaamme hänet kasvokkain. Meistä tulee hänen kaltaisiaan, ja näemme hänet sellaisena kun hän on (1.Joh.3:2-3).

"Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat." Jaak. 1:12.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.