Mitä uudestisyntyminen tarkoittaa?

Mitä uudestisyntyminen tarkoittaa?

Jeesus sanoo, että meidän tulee syntyä uudesti. Kuinka se tapahtuu?

4 Minuuttia ·

Jeesus sanoo selvästi, että kristityn täytyy syntyä uudesti, jotta hän voisi nähdä Jumalan valtakunnan.

"Jeesus vastasi hänelle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle; joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa…..Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä on lihasta syntynyt, on liha,  ja mikä on Hengestä syntynyt, on henki." Joh. 3:3-6.

On selvää, ettei Jeesus puhu fyysisestä syntymisestä uudelleen. Hän puhuu uudesta tarpeesta – hengellisestä muuttumisesta.

Miksi minun täytyy syntyä uudesti?

Ennen kuin synnyn uudesti, omat inhimilliset taipumukseni, nimittäin lihan toiveet johtavat minua. Tavallisesti nämä ohjaavat ajatusprosessejani ja päätöksiäni. Mutta lihan halut eivät johda Kristuksen elämään, johon minut on kutsuttu. Periksi antaminen haluille kuten ylpeydelle, laiskuudelle, ahneudelle, kateudelle, itsekkyydelle ja monenlaiselle muulle pahuudelle johtaa syntiin. Jeesus kuvaa sitä mielenlaatua, joka ei ole syntynyt uudesti, seuraavasti: "Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston." Ilm. 3:17.

Kun tunnustan, että juuri minua kuvataan tässä jakeessa, olen tullut kohtaan, jossa olen valmis syntymään "vedestä ja Hengestä". Ei mikään siitä, mitä minulla on lihasta syntymisen tuloksena, luonnollisena ihmisenä, kelpaa Jumalan palvelemiseen. Kun tunnustan, että en pysty tekemään hyvää, niin Jumala voi ottaa minut huomaansa. Minun täytyy luopua ehdottomasti kaikesta syntyäkseni Hengestä – se on mielen ja sydämen uudestisyntyminen. Olen kuollut lihan himoille ja elävä Hengen vaikutuksille.

"Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani." Gal. 2:10-20.

Minulla on tietenkin edelleen liha, joka vaatii, että sen himot täyttyvät, mutta nyt nämä halut voitetaan, ja ne eivät vaikuta minuun enää. Sen sijaan olen elävä sille, mihin Henki johtaa minua, mikä on totuus. "Vanhan ihmiseni", jota Paavali kutsuu siksi mielenlaaduksi, joka ei ole syntynyt uudesti, täytyy pysyä Kristuksen kanssa ristiinnaulittuna, ja se uusi elämä, johon olen syntynyt, on Kristuksen elämä. Jeesuksen elämä tulee näkyviin kuolevaisessa lihassani (2. Kor. 4:11). Koska olen syntynyt Hengestä, ja  koska Henki elää minussa, minulla on voima vastustaa kiusausta, pysyä ristiinnaulittuna lihan himoille ja elää Kristukselle.

Lue myös: Kääntymys 

Uusi kaipaus

Koko Kolossalaiskirjeen 3. luku on valtavan hyvä kuvaus uudestisyntyneestä kristitystä, ja se alkaa seuraavasti: "Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa." Kol. 3:1-4.

Tiedän, että olen syntynyt uudesti, jos sydämessäni tiedän, ettei kaipuuni kohdistu mihinkään tässä maailmassa, vaan että mieluummin tahdon palvella yksin Jumalaa ja antaa hänen johtaa elämääni. Minulla on harras kaipuu elää mieluummin iankaikkisesti kuin tavoitella jotakin tässä maailmassa; sellainen kaipaus kuin Jeesuksella oli, kun hän sanoi: "Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun." Luuk. 22:42.

Silloin olen halukas luopumaan omasta voimastani, ylpeydestäni, itsepäisyydestäni, omiin inhimillisiin ominaisuuksiini luottamisesta ja seuraamaan Hengen johdatusta siten, että Jumalan tahto voi toteutua. Niin minulle valkenee, että kaikki on mahdollista Hengen voimassa. Voin siirtää vuoria omassa elämässäni. Se, mitä luulin mahdottomaksi, voitto synnistä, onnistuu. Tulen muutetuksi, uudeksi luomukseksi. Annan Jumalan taivuttaa ja muovata itseäni siksi ihmiseksi, jollainen hän toivoo minun olevan.

Jumalan valtakunnan näkeminen

Silloin voin nähdä Jumalan valtakunnan. Silmäni avataan näkemään yli sen, mikä kuuluu tähän maailmaan; näkemään todellisia arvoja. Jumalan valtakunnan myötä tulee kaikki se, mikä on todella hyvää sekä tässä maailmassa että iankaikkisuudessa. Jumalan valtakunnan etsiminen on siksi kaikkein kannattavinta, mitä ihminen voi tehdä.

"Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan." Ef. 1:17-19.

Haluat kenties lukea enemmän teemasivuiltamme kristityn elämän alusta tai seuraavista artikkeleista:

Kuinka kristityksi tullaan? 

Lepo niille, jotka ovat kyllästyneet lankeamaan syntiin

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.