Millä perusteella ihminen on saanut tietyn nimen Raamatussa? Mitä Jeesuksen fantastinen nimi kertoo hänestä?

Millä perusteella ihminen on saanut tietyn nimen Raamatussa? Mitä Jeesuksen fantastinen nimi kertoo hänestä?

Oletko joskus pysähtynyt miettimään, mitä Jeesuksen monet nimet ja nimitykset merkitsevät sinulle?

8 Minuuttia ·

Jeesuksen nimi

Sitä, mitä Jeesus merkitsee meille, ei voida kuvata sanoin. Jeesukselle on annettu Raamatussa monta nimeä, nimitystä ja kuvausta, jotka voivat antaa meille pienen välähdyksen siitä, kuka hän on, ja mitä hän on tehnyt hyväksemme. Tämä luettelo on vain alku ja täysin puutteellinen voidakseen antaa täydellisen kuvan, mutta ehkä se voi inspiroida meitä lukemaan enemmän ja ajattelemaan enemmän rakasta Herraamme ja Pelastajaamme, Jeesusta Kristusta – ja sitä, mitä Jeesuksen nimi ja nimitykset merkitsevät meille, henkilökohtaisesti – sekä nyt että ikuisuudessa.

Sana – maailman valo

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. …Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:1-4, 14.

Lue lisää: /miten-sinusta-voi-tulla-kahdella-jalalla-kulkeva-elaman-sana-2

Jumalan sana sisältää Jumalan viisauden, hänen tahtonsa ja ajatuksensa. Kun Jeesus tuli maan päälle, hän toteutti Jumalan tahdon niin täydellisesti, että Sana tuli lihaksi. Ihmiset saattoivat nähdä hänen elämässään Jumalan sanan armon, totuuden, viisauden ja voiman. Sana on Jumalan kirkkaus. Kaikki hänen toimintansa ja sanansa ja olemuksensa säteilivät Jumalan kunniaa. Jeesuksen elämä oli valaiseva majakka, valo, joka näytti tien hänen Isänsä luo. Nyt on meidän vuoromme – seuraamalla hänen esikuvaansa, sana voi tulla lihaksi myös meissä!

Immanuel – Jumala kanssamme

“Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel” – se merkitsee: Jumala meidän kanssamme.” Matt. 1:23.

Synti oli aiheuttanut eron ihmisten ja Jumalan välille, mutta Jumala kiivailee henkemme puolesta (Jaak. 4:5) ja toivoo voivansa jälleen luoda yhteyden, joka hänellä oli alun perin luomakuntansa kanssa. Jeesus jätti kotinsa Isän luona ja tuli maan päälle meidän tähtemme. Koska hän aina oli täysin yhtä mieltä Jumalan tahdon kanssa ja kuuliainen sille, Jeesuksessa täyttyi todella tämän nimen: Immanuel – merkitys ”Jumala meidän kanssamme”!

Meillä on pääsy Jumalan luo ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa Jeesuksen sovitusuhrin kautta ristillä, ja hänen elämänsä kautta meillä on tie takaisin Isän luo. Nyt hän rukoilee jatkuvasti puolestamme, niin että voisimme tulla täydellisesti pelastetuiksi (Hepr. 7:25).

Lue lisää: /jeesus-paras-valimies-jota-saatoin-rukoilla-omakseni

Jumalan Poika – Ihmisen poika

”Enkeli vastasi hänelle: “Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi.” Luuk. 1:35.

Jeesuksella ei ollut maallista isää, vaan hän tuli Pyhän Hengen siittämäksi. Jumala oli hänen Isänsä. Tästä johtuen Jeesuksella oli Henki syntymästään asti, ja Hengen voimalla hän kykeni toteuttamaan kaiken Isän tahdon.

Mutta kun hän tuli maan päälle, hän oli myös ihminen, Marian poika Daavidin suvusta. Jeesus käytti eniten nimeä tai nimitystä Ihmisen poika, kun hän puhui itsestään. Ihmisenä hänen täytyi rukoilla hartaasti ja voimakkaasti pelastuakseen kuolemasta, ja olemalla kuuliainen Jumalan sanaa ja tahtoa kohtaan hän voitti synnin – ja sen myötä kuoleman vallan (Hepr. 5:7-8). Kaikissa koetuksissaan ja kiusauksissaan ihmisenä hän ei koskaan tehnyt syntiä! Hän luopui omasta tahdostaan tehdäkseen Jumalan tahdon ja teki tyhjäksi Paholaisen teot (1. Joh. 3:8).

Jeesuksen nuhteeton ja synnitön elämä oli sovitusuhri koko maailman synneille! Hänen uhrinsa vapauttaa meidät, jotka uskomme häneen ja otamme hänet vastaan Herranamme ja pelastajanamme, ja esimerkkinämme, jota voimme seurata (1. Piet. 2:21-24).

Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.” Matt. 18:11.

”Eihän Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä.” Mark. 10:45.

Lue lisää: /miksi-jeesuksen-piti-kuolla-ristilla

Jeesus Kristus (Messias) – Vapahtaja

”… hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.” Matt. 1:20-21.

”Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” Luuk. 2:10-11.

”Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt.” Joh. 17:3.

”Jeesus” tulee nimestä ”Jeshúa» tai «Joosua», joka tarkoittaa ”Jumala pelastaa”. Tämä oli tavallinen nimi, ja Jeesus syntyi alhaisissa oloissa – ihmisenä, Ihmisen poikana. Ja tämän Miehen kautta maailman oli määrä pelastua! Synti oli tullut maailmaan ensimmäisen ihmisen, Adamin tottelemattomuuden ja ylpeyden takia, mutta Jeesus-ihmisessä synti voitettiin, koska hän oli nöyrä ja kuuliainen Jumalaa kohtaan. Jeesuksessa kirous, joka oli tullut maailmaan synnin seurauksena, tuli voitettua. Nyt me voimme pelastua synnistä Jeesuksen sovituskuoleman kautta ristillä, ja tulla osallisiksi hänen hyveistään seuraamalla häntä.

Tästä johtuen Jeesus sai myös nimen ”Kristus”, joka tarkoittaa ”voideltua” (tai ”Messiasta”), Jumalan, hänen Isänsä lähettämää, ja voitelemaa tähän ylivertaiseen tehtävään.

Pysähdy ajattelemaan rakkautta, jota Jeesus osoitti, kun hän otti tämän tehtävän itselleen vapaaehtoisesti, ja sen seurauksia sinun ja minun suhteen.

Lue lisää: /jeesus-pelastajasi

Minä olen – Alfa ja Omega

”Jeesus sanoi heille: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Abraham syntyi, MINÄ OLEN.” Joh. 8:58.

”Minä olen A ja Oensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.” Ilm. 22:13.

Jumalan nimi on ”MINÄ OLEN”, ja kun Jeesus sanoo saman itsestään, osoittaa se, että hän on yhtä Isän kanssa – ikuinen, muuttumaton, uskollinen ja totuudellinen. Hän oli ennen ajanlaskun alkua, ja pysyy ikuisesti. Mutta todella uskomatonta on se, että hän jätti taivaan ja ikuisuuden tullen maan päälle tietyksi ajaksi ihmisenä! Siellä hän eli elämänsä olemalla kuuliainen Isän tahdolle, eikä se loppunut siihen, että hänet ristiinnaulittiin, ja hän antoi henkensä meidän puolestamme. Pikemminkin hän sai voittoisan pääsyn takaisin ihanaan ikuisuuteen. Kaikissa koetuksissaan ja kiusauksissaan hän oli pysynyt uskollisena ja totuudellisena, ja hänen Henkensä saattoi mennä takaisin Jumalan luo, saastumattomana synnistä, jonka hän oli kohdannut maan päällä. Hän pysyy ikuisesti; kun tämä maailma katoaa, hänen elämänsä pysyy edelleen valaisevana esimerkkinä siitä, mitä Jumala saattoi tehdä ihmisessä.

Hän kulki edellä ja tuli meille esimerkiksi ja edelläjuoksijaksi. Jos seuraamme häntä, tulemme sinne, missä hän on ja tulemme osallisiksi ikuisuudesta yhdessä hänen kanssaan, esimerkkeinä siitä, mitä Jumala voi tehdä ihmisissä, jotka tekevät hänen tahtonsa.

Kuninkaiden kuningas ja herrojen herra – Nimi, joka on kaikkia nimiä ylempi

Jeesus Kristus on voittaja – hän on voittanut synnin ja kuoleman. Hän on alentanut itsensä eniten, ja siksi hänet on nyt korotettu jokaista nimeä korkeammalle. Koska hän kirkasti Isäänsä elämällään, hän istuu nyt Jumalan oikealla puolella – Jumalan kunniaksi! Hänen voittonsa on ikuinen; hänen kunniansa pysyy ikuisesti. Hän on saanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, ja tällä voimalla hän on voimallinen pelastamaan meidät. Hän on oleva kuningas ikuisesti (Ilm. 11:15)!

”Hänen suustaan lähtee terävä miekka, jotta hän löisi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla ja polkee Jumalan, Kaikkivaltiaan, vihan kiivauden viinikuurnan. Hänellä on viitassaan ja kupeellaan kirjoitettuna nimi: “Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra“. Ilm. 19:15-16.

”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” Fil. 2:5-11.

Mikä on melkeinpä uskomatonta, ja siihen meidän on uskossa tartuttava, että hän haluaa jakaa tämän kirkkauden kanssamme. Hän haluaa, että seuraamme häntä hänen kuolemassaan synnin tähden, niin että mekin voimme tulla osallisiksi hänen elämästään, hänen hyveistään (2. Piet. 1:3-4). Hän haluaa, että olemme perillisiä yhdessä hänen kanssaan (Room. 8:16-18)! Uskon tähän pitäisi herättää meidät elämään siten, että se on arvollista tälle kutsumukselle, olemaan halukkaita luopumaan omasta tahdostamme ja seuraamaan häntä, ja osoittamaan suurta rakkauttamme ja kiitollisuuttamme häntä kohtaan tottelemalla hänen käskyjään. Olkoon elämämme ikuinen kiitos ja ylistys rakasta Herraamme ja pelastajaamme, Jeesusta Kristusta – veljeämme – kohtaan! Tulkoon Jeesuksen nimi kirkastetuksi ikuisesti!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.