Rukouskammio: Paikka, jossa panet liikkeelle Jumalan armon voimat

Rukouskammio: Paikka, jossa panet liikkeelle Jumalan armon voimat

“Salaisessa” rukouskammiossamme meillä on läheinen yhteys Jumalaan, jolta saamme suurta voimaa!

3 Minuuttia ·

Yhteys taivaallisiin voimiin rukouskammiossasi

Rukouksessa on valtavia voimia – paljon enemmän kuin kuvittelemmekaan. On kirjoitettu, että Jumala voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme (Ef. 3:20). Sen tähden on tärkeää olla lakkaamatta antautunut rukoukseen. Jeesus antaa meille hyvää opastusta rukouksesta: ”Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.” Matt. 6:6.

Rukouksen suuret vaikutukset

Monet unohtavat rukouskammiorukouksen ja jäävät siksi ilman suuria siunauksia. Rukouksen avulla tulemme yhteyteen taivaallisten voimien kanssa.

Eräs käytännön esimerkki voi valaista sitä, kuinka tärkeää on käyttää rukouskammiota, jossa voidaan suorittaa suurta, kätkettyä palvelutehtävää. Sähköä tuotetaan usein veden avulla, joka ajetaan voimalaitoksen turbiineihin. Laitoksessa on eräs tietty huone, jossa yksi työntekijä voi vääntää kahvasta. Se on hyvin yksinkertainen toimenpide, jolla on suuria vaikutuksia, kun sähkövoima päästetään johtoihin. Yksi kahva avaa sähkön junaverkostoon, jolloin junat voidaan panna liikkeelle. Vääntämällä toisesta kahvasta sähkö virtaa kokonaiseen kaupunkiin, joka saa kirkkaan valaistuksen.

Palvelu, jota tehdään voimalaitoksessa, tapahtuu salassa, eikä monikaan ajattele sitä.

Rukouskammiomme on kuin tällainen huone voimalaitoksessa. Jumalan mahtavien lakien mukaisesti hänen armonsa voimat saatetaan liikkeelle, ja ne ohjataan sinne, minne sinä haluat. Vaimollesi, joka on rinnallasi, ystävälle toisessa kaupungissa, pojallesi, joka asuu kaukana. Aivan niin kuin voimalaitoksen työntekijä ei täysin ymmärrä, mitä tapahtuu, kun hän vääntää kahvasta, sinä olet kuuliainen Jumalan laeille, ja se panee liikkeelle valtavat vaikutukset.

Lue lisää: Rukous: mahtava salainen ase

Yhteys Jumalaan rukouskammiossasi

On hyvä varata itselleen aikaa hiljaiselle hetkelle yksin Jumalan kanssa. Ovi on kiinni, ja yhteys Jumalaan on avoin. Sen voi tehdä mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Siellä voit lausua rukouksesi Herran kasvojen edessä. Rukouksen tulee olla yksinkertainen. Silloin Jumala on rukouskammiossasi, ja enkelit ovat mukana. 1. Kor. 6:17: ssä sanotaan, että joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Voit kantaa hänen eteensä lapsesi ja seurakunnan jäsenet, sairaat ja heikot. Saamme jatkuvasti enemmän rukoiltavaa. Vaikka tunnemme itsemme kurjiksi, mikään ei voi musertaa meitä, kun pysymme hänen yhteydessään. Jos olet aktiivinen täällä ohjaushuoneessa, olet virkistämässä lähimmäisiäsi. Seurakunnassa on tavallisesti vain yksi kaitsija, mutta kuinka monta rukousjäsentä siinä on?

Rukous on hengentaistelua. Älä tuijota sokeasti vaikeuksiin. Päivän levottomuus ja pikkuongelmat varjostavat meitä. On niin helppo tulla niiden kietomaksi. Käänny sen sijaan Jumalan puoleen ja odota apua häneltä, aivan niin kuin psalminkirjoittaja tekee Ps. 121:1-2: ssa: ”Minä nostan silmäni vuoria kohti – mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan Luojalta.” Rukouksen tulos on uusi voima ja uudistunut henki, ja edistyminen tulee olemaan kaikkien nähtävissä.

Raamatunjakeet ovat peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.