Ongelmattomien ihmissuhteiden salaisuus

Ongelmattomien ihmissuhteiden salaisuus

Nämä kolme opetusta auttavat sinua saamaan hyvät ja terveet ihmissuhteet!

5 Minuuttia ·

Ihmissuhteet voivat olla vaikeita. Ihmiset ovat kovin erilaisia. Jonkun ajattelutapa voi olla täysin päinvastainen verrattuna siihen, miten joku toinen kokee ympärillään olevan maailman. On myös erilaisia kommunikointitapoja. Jumala loi meistä jokaisen täysin yksilölliseksi persoonaksi. Meillä jokaisella on lahjoja ja taitoja, jotka Jumala on antanut meille, ja voimme arvostaa toisiamme näiden erilaisten vahvuuksien johdosta. Meillä kaikilla on myös luonteessamme heikkoja alueita, joissa voimme kehittyä. Joka tapauksessa on paljon asioita, joita opimme, kun olemme tekemisissä toistemme kanssa.

Opetus 1: Minun tulee kohdistaa ajatukseni ”hirteen, joka on omassa silmässäni”

Opetus joka takaa hyvät ihmissuhteet, on se, että minulla on oltava yhteys Jumalaan ja että minun on keskityttävä omaan tekemiseeni eri tilanteissa, sen sijaan, että mietin, mitä muut ihmiset tekevät. Useimmat tuntevat jakeet Matteus 7:1-2: ssa: "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.” Kysymys minulle kuuluu, kuinka toteutan tätä jaetta omassa elämässäni?

Tiedän, ettei oma tapani kokea asioita ole välttämättä samanlainen, kuin toisten kokemus samassa tilanteessa. Ja vaikka kommunikaatio toisten kanssa on hyvä, on edelleen mahdollista tulkita asioita väärin ja langettaa vääriä tuomioita. Kun Jeesus antoi tämän käskyn, hän ei tehnyt sitä vain siksi, että toisten tuomitseminen ajatuksissamme johtaa kaikenlaiseen pahuuteen (kritiikkiin, epäluuloon, panetteluun jne.). Hän teki sen myös siksi, etten ole siinä asemassa, että oma tuomioni on aivan oikea; ettei se sulje pois  mitään tai ole täysin oikeudenmukainen.

”Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi? Tai kuinka voit sanoa veljellesi: ‘Anna minun ottaa roska silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.” Matt. 7:3-5.

Jos kohdistan ajatukseni itseeni tullessani kiusatuksi tuomitsemaan, huomaan, että minulla on paljon työntekoa itseni kanssa.

Kun olen tekemisissä toisten kanssa, Jumala näyttää minulle asioita elämästäni, asioita, jotka eivät ole aivan sellaisia kuin niiden tulisi olla (Jaak. 1:4; 1. Piet. 5:10; Fil. 3:12). Esimerkiksi olen ehkä luonteeltani sellainen, joka miettii, mitä toiset ajattelevat, jolloin käytän aivan liikaa aikaa siihen, että murehdin asioita, joita toiset ovat sanoneet ja tehneet minulle. Jumala haluaa, että minulla on joka päivä täydellinen ilo ja rauha, eikä ole vaikea todeta, ettei tämän kaltainen murehtiminen johda täydelliseen iloon ja rauhaan. Jumalan täytyy näyttää minulle tämä taipumus arjen eri tilanteissa, niin että minulla on mahdollisuus puhdistaa se pois – saadakseni voiton siitä.

Opetus 2: Voimme olla samaa mieltä riippumatta siitä, kuinka erilaisia olemme

Tiedämme myös, että Jeesus ”purki niitä erottavan vihollisuuden muurin” (Ef. 2:14-18). Uudessa Testamentissa on kerrottu, kuinka kreikkalaiset ja juutalaiset eivät tulleet toimeen keskenään, koska he olivat niin erilaisia – heillä oli erilaiset tavat, sivistyksen tuomat traditiot ja erilaiset perustavaa laatua olevat uskonkäsitykset. He eivät voineet ymmärtää toisiaan, eivätkä tulleet toimeen keskenään. Mutta Jeesus tuli ”ristin sanan” kanssa –

Lue lisää ristin sanasta täältä: https://aktiivikristinusko.fi/ristin-sana-kristinusko-kaytannossa

Päämäärä on yksinkertaisesti se, että reagoin vain hyvyydellä, myötätunnolla ja rakkaudella tapaamiini ihmisiin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että minun pitää voittaa omat taipumukseni, jotka estävät minua tekemästä niin. Syynä voivat olla itsekkyyteni, vahvat mielipiteeni, murehtiminen, kärsimättömyys tai pelkurimaisuus tai pelko siitä, mitä mieltä toiset ovat jne. Vaikka ihmiset siis voivat olla aivan erilaisia toisiinsa verrattuina, ja ristiriitoja syntyy helposti, voi tämä tapa himojemme ja vaatimustemme voittamiseksi tehdä lopun kaikesta vihollisuudesta, ja voimme sen kautta saada yhden mielen. Meillä on yksi päämäärä – voittaa taipumukset, jotka erottavat meidät Jumalasta ja estävät meitä olemasta siunaukseksi (Ef. 2:22).

Opetus 3: Joskus minun pitää vain pitää suuni kiinni

On selvää, etteivät kaikki usko ”ristin sanaan”, ja voimme joskus törmätä tilanteisiin, joissa ihmiset loukkaavat meitä (joko tahallisesti tai tahattomasti), tai ovat suorastaan hävyttömiä. Silloin on tärkeää kuunnella tarkoin, mitä Jumala sanoo minulle. Joskus tiedän, että on oikein sanoa se, mikä pitää sanoa tai vähintään selittää oma ajattelutapani ja miksi näen tai ymmärrän asiat toisin. Joskus on tarpeellista nousta puolustamaan totuutta, ja joskus sanoa, mitä tarkoitan saadakseni paremman keskusteluyhteyden.

Toisella kertaa, ja monta kertaa, voi käydä niin, että kun olen selvittänyt ”oman näkemykseni”, tunnen hyvin selvästi Jumalan sanovan minulle, ”Ole nyt aivan hiljaa”, etten olisi katkera tai tuomitsisi henkilöä, jonka kanssa olen eri mieltä.

Kun olen kiinnostunut voittamaan omat taipumukseni synnin tekemiseen sen sijaan, että toivon toisten muuttuvan, voin olla uskollinen koetuksessa, niin etten tule katkeraksi, en tuomitse enkä panettele toisia tai paina heitä alas. Tämä tarkoittaa sitä, että kohdistan ajatukseni vain siihen, mitä Jumala haluaa minun tekevän: Reagoinko hänen sanansa ja tahtonsa mukaisesti. Tapani reagoida ja suhtautua on seurausta ajattelutavastani ja siitä, olenko vanginnut jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle (2. Kor. 10:5).

Suuri osa pyhitystämme on seurausta olosuhteistamme, kanssakäymisistämme ja keskusteluista toisten ihmisten kanssa. Koska tässä kaikessa on tietenkin kysymys oppimisprosessista, kun toiveeni on olla Kristuksen seuraaja, voin rientää kohti päämäärää (Fil. 3:12).

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.