Ristin sana: kristinusko käytännössä

Ristin sana: kristinusko käytännössä

Uskomattoman rikas elämä, jota koka tahansa, missä tahansa, milloin tahansa voi elää. Jos haluat.

3 Minuuttia ·

Sana "kristitty" tarkoittaa "ihmistä, joka seuraa Kristusta", ja Luuk. 9:23-24:ssä Jeesus itse kertoo, mitä se tarkoittaa: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua." Tämä on kristinuskon ydin, ja se koskee jokaista todellista kristittyä iästä, sukupuolesta, persoonallisuudesta, taustasta tai olosuhteista riippumatta.

Jeesus tiesi, mistä puhui

Voimme seurata Jeesusta tässä, koska hän itse teki niin ollessaan maan päällä. Ihmisenä hän oli myös perinyt "lihan", jossa oli taipumus syntiin.(Hebr. 2:14) Koska hänellä oli haluja lihassaan, hän tuli kiusatuksi.(Jaak. 1:12-15) Mutta koska hän kielsi itsensä (se tarkoittaa haluja ja himojaan), hän ei koskaan tehnyt syntiä.

On päivänselvää, että Jeesus tunsi ihmisen tilanteen, ei vain teoriassa vaan henkilökohtaisesta kokemuksesta. Hän käyttää käytännöllisiä esimerkkejä, jotka osoittavat, että hän tiesi, millaista oli tulla kiusatuksi kateuteen, ärtymykseen, himoon, tuomitsemiseen, ahdistukseen, ylpeyteen, teeskentelyyn jne. Mutta joka päivä läpi elämänsä Jeesus käytti "ristiä". Se oli paikka, missä hänen lihansa himot kiellettiin ja ne kohtasivat kuoleman. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että hän sanoi "Ei!" lihansa vaatimuksille, ja Jumalan antaman voiman avulla hän kesti kunnes sai voiton, mikä tarkoitti kuolemaa synnille, johon hän oli tullut kiusatuksi. Se taas tarkoitti, että hänen piti kärsiä lihassa ja huutaa Jumalalta apua, mutta se myös tarkoitti sitä, että hän ei koskaan tehnyt syntiä. (2. Piet. 4:1; Hebr. 2:14; Hebr. 5:7)

Lakkaamme todellakin tekemästä syntiä!

"Ristin sana" on erittäin toimiva. Sitä voi käyttää arkipäivässä, sitä voi käyttää kuka tahansa iästä sukupuolesta, persoonallisuudesta, taustasta tai olosuhteista riippumatta. Sitä voi käyttää jokaisessa tilanteessa, missä tahansa kiusauksessa. Kun otamme ristimme joka päivä, silloin emme anna periksi vihan, ärtymyksen tai kateuden tunteille. Emme anna periksi kiusauksille olla ylpeitä, pahoja tai laiskoja. Emme anna sijaa epäpuhtaille ajatuksille. Kieltäydymme olemasta huonon itsetunnon tai masennuksen orjia; ne pyrkivät lamauttamaan meidät, niin ettemme tekisi hyvää. Meistä tulee sanan tekijöitä. (Jaak. 1:21-22)

Ristillä "kuoletamme" himot lihassa ennen kuin ne tulevat syntinä esille. (Jaak. 1:14-15; Kol. 3:5; Gal. 5:24) Paavali sanoo, että sana rististä on voima pelastukseksi niille, jotka uskovat, ja että se on Jumalan viisaus. (1. Kor. 1:18-25) Näemme tämän käytännössä! Käyttämällä ristiä ja Pyhän Hengen voimaa, tapahtuu muuttuminen.

Siinä, missä olimme katkeria ja täynnä vaatimusta, tulemme siunaukseksi. Siinä, missä olimme murehtivia tai masentuneita, tulemme täyteen uskoa ja toimintatarmoa. Siinä, missä aiemmin olimme tuomitsevia ja täynnä uhmaa, opimme antamaan anteeksi ja olemaan rakentavia. Sen sijaan että aiheuttaisimme epäsopua ja riitaa, kun tunteitamme loukataan tai ajatuksiamme pilkataan, tulemme esikuviksi lempeydessä, hyvyydessä ja kärsivällisyydessä. Sitä mukaa kun kiellämme omat himomme, Kristuksen hyveet saavat sijaa meissä.

Fantastiset tulokset

Itsemme lisäksi läheisemme ja rakkaamme saavat ensiksi hyödyn tästä muutoksesta ja vaikutukset laajenevat kuin aallot. Mikä ilo, kun äidit, isät, lapset, kolleegat ja naapurit lakkaavat olemasta kovia ja heistä tulee lempeitä ja kiitollisia sen sijaan että olisivat katkeria; heistä tulee leppoisia sen sijaan että olisivat kireitä. Mikä helpotus, kun lakkaamme halveksimasta toisia ja alamme tukemaan heitä. Mikä siunaus yhteiskunnalle, kun laiskoista ihmisistä tulee ahkeria ja kun oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja luotettavuus saavat vallita.

Kristittyinä meistä tulee esimerkkejä oikeudenmukaisuudessa, myötätunnossa ja korkeassa moraalissa. Olemme kaupunki, joka on vuorella, valo, jota ei voi peittää. (Matt. 5:14-16) Riippumatta siitä, missä olemme, mitä kohtaamme, mitä tunnemme, millainen tempperamenttimme on tai kenen kanssa olemme, ristin sana toimii aina ja kantaa hedelmää.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.