Mikä on syynä siihen, että monet ovat kutsutut mutta harvat valitut?

Mikä on syynä siihen, että monet ovat kutsutut mutta harvat valitut?

Miten sinä voit tulla yhdeksi valituista!

5 Minuuttia ·

Matt. 22:14: ssä Jeesus sanoo, että monet ovat kutsutut mutta harvat valitut”.

Mitä tämä tarkoittaa? Mikä ero on kutsutuksi ja valituksi tulemisella? Miten voimme varmistaa sen, että kuulumme valittujen joukkoon?

Vertaus häistä

Jeesus kertoo aluksi vertauksen eräästä kuninkaasta, jonka poika oli menossa naimisiin. Kuningas lähetti monia hääkutsuja, mutta tuona suurena päivänä ei häihin tullut ainuttakaan vierasta. Kuninkaan lähettäessä palvelijansa tiedustelemaan, mitä kutsutuille häävieraille oli tapahtunut, kävi ilmi, että he suoraan sanoen eivät halunneet tulla. He olivat enemmän kiinnostuneita omista asioistaan, niin että he jopa halveksivat kutsua. Kuningas vihastui kuullessaan palvelijoiden selityksen. Hän lähetti heidät uudelleen matkaan, tällä kerralla hän käski heitä kutsumaan kenet he vain tapasivat katujen varsilla. Niin hääsali täyttyi vieraista. Mutta kun eräs vieras ilmaantui häihin olematta pukeutunut häävaatteisiin, hänet heitettiin ulos. Tämä oli erityisen tärkeä juhla, ja silloin piti olla sen mukaisesti pukeutunut (Matt. 22:1-14).

Vertauksen lopussa Jeesus sitten sanoo: ”Monet ovat kutsutut mutta harvat valitut.”

Mitä kutsutuksi tuleminen tarkoittaa?

Sanaa kutsu käytetään  Raamatussa useita kertoja, eri yhteyksissä. Tässä yhteydessä Jeesus käyttää ilmaisua ”kutsutut” liittyen hääkutsuun . Tämä vertaus on kuva siitä, mihin me olemme kutsuttuja. Olemme kutsuttuja elämään, jossa emme palvele vain itseämme. Kutsuttuja elämään yhdessä Kristuksen kanssa, palvelemaan Jumalaa ja kokemaan se täyttymys, jonka sellainen elämä antaa. Kutsuttuja olemaan Jeesuksen opetuslapsia ja seuraamaan hänen jälkiään. Ja lopuksi, kutsuttuja viettämään ikuisuus hänen kanssaan!

Tämä on kutsu, jonka Jumala laskee sydämellemme, ja se voidaan kokea monin eri tavoin. Niitä, jotka saavat mahdollisuuden kuulla evankeliumin ja ottaa kantaa siihen, haluavatko he tulla opetuslapsiksi vai eivät, heidät kaikki voidaan laskea kuuluviksi niihin moniin, jotka ovat kutsutut. Monet ottavat tämän kutsun vastaan. Jeesus antoi opetuslapsille tehtäväksi mennä ja tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan (Matt. 28:19). Mutta ketkä näistä monista kutsutuista ovat niitä harvoja, jotka tulevat valituiksi?

Mitä valituksi tuleminen tarkoittaa?

Valituksi tuleminen tarkoittaa sitä, että ihminen vastaa myöntävästi kutsuun ja tekee sen, mitä vaaditaan: Luopuu kaikesta tässä maailmassa (Luuk. 9:23-24; 14:26). Toisin sanoen hän ottaa kutsun vastaan ja alkaa sen jälkeen elää uskollista opetuslapsen elämää. Jumala kutsuu meitä, mutta ne, jotka ovat valittuja, ovat sellaisia, jotka koko sydämestään ottavat kutsun vastaan ja täyttävät sen ehdot.

Miksi niin harvat ovat valittuja?

Koska moni ei halua maksaa hintaa! Jeesus sanoo eräässä toisessa kohtaa, että portti on ahdas, ja se tie on kapea, joka johtaa elämään, ja siksi vain harvat ryhtyvät kulkemaan tätä tietä (Matt. 7:13-14). Syy siihen, että se on vaikeaa, on se, että meidän on luovuttava kaikesta tässä maailmassa. Itsekkyydestämme, omista ideoistamme, mielipiteistämme, ajatuksistamme ja tunteistamme, omasta tahdostamme, omista toiveistamme. Teemme tämän ollaksemme täysin kuuliaisia Mestarin johdolle.

Tullaksesi valituksi sinun on osoitettava, että todella haluat koko sydämestäsi saada tämän elämän. Et voi jättää itsellesi vähän maailmasta, suhteistasi, oman etsimisestä jne. Sinulta vaaditaan sataprosenttista kuuliaisuutta Jeesusta kohtaan, sataprosenttista uskollisuutta.

Lue lisää täältä: Jeesus on tie – kapea tie

Varmuus siitä, että olet valittu

Pietari kirjoittaa 2. Piet. 1:10: ssä: ”Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi.” Kuinka teemme sen? Tekemällä asiat, joista hän kirjoittaa edellä, jakeissa 5-8: ”Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.”

Vain ne, jotka todella haluavat seurata Jeesusta, kulkea hänen jäljissään, sillä tavalla kuin hän ohjaa heitä, vain he saavat armon tehdä sen mitä edellä sanottiin. He kantavat hedelmää, eli osoittavat elämässään hyveitä. Nämä hyveet ovat se oikea morsiuspuku, jonka valmistamme itsellemme, jolloin voimme vastata myöntävästi kutsuun ja tulla häihin soveliaasti pukeutuneina, jolloin meitä ei heitetä ulos niin kuin vertauksessa mainittua miestä.

Meiltä ei vaadita mitään erityisedellytyksiä

Vertauksessa kuningas lähetti palvelijansa kutsumaan kaikenlaisia ihmisiä. Samoin on myös sen kutsun kohdalla, jonka me saamme. Perusedellytyksillämme ei ole mitään merkitystä, millaisia olemme luonnostamme, mikä on taustamme, mitä kykyjä meillä on tai ei ole, paljonko meillä on tietoa, millaiset ovat olosuhteemme. Valituksi tulemisemme määrää se, mitä vastaamme, kun tunnemme Jumalan kutsun sydämessämme, ja mitä hedelmää kannamme sen seurauksena.

Uskomme lopputulos on se, että olemme Jeesuksen veljiä ja sisaria, kaiken perillisiä yhdessä hänen kanssaan. Emme peri pelkästään iankaikkista elämää vaan meistä tulee kuninkaita ja pappeja hänen kanssaan ikuisuudessa.

”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.” Room. 8:16-17.

”Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.” Ilm. 5:10.

Raamatunlauseet ovat peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.