Apostoli Paavali: Muuttunut kahdesti

Apostoli Paavali: Muuttunut kahdesti

Tie Damaskokseen oli vain alku Paavalin uudelle elämälle.

7 Minuuttia ·

Apostoli Paavali on epäilemättä yksi tunnetuimpia Raamatun henkilöitä. Tuhansia vuosia sitten kirjoitetut kirjeet ovat edelleen tärkeitä meille tänään. Ne antavat meille elämää ja ymmärrystä, opetusta ja toivoa. Paavalin muuttuminen on loistava esikuva jokaiselle kristitylle.

Apostoli Paavali sanoo itsestään, että hän on juutalainen mies, Benjaminin jälkeläinen, fariseus, joka on saanut oppinsa Gamalielin jalkojen juuressa. Gamaliel on yksi historian tunnetuimmista rabbeista. Paavalilla oli kaikki perusteet omaan vanhurskauteensa. Väärässä kiivaudessaan Jumalan puolesta hän vainosi alkuajan seurakuntaa, jonka jäseniä hän piti vaarallisina kerettiläisinä. Hän pidätti ja vangitsi heitä ja oli jopa paikalla, kun Stefanos kivitettiin. Apostolien teoissa 9:1 hänestä on kirjoitettu, että ”hän puuskui yhä uhkaa ja murhaa” opetuslapsia kohtaan sen heidän ”syntinsä” tähden, että he uskoivat Jeesukseen Kristukseen.

Voisi luulla, että oli mahdotonta saavuttaa sellaista, joka oli niin sitoutunut järkisyihinsä ja niin fiksoitunut tiettyyn elämäntapaan ja niin vakuuttunut yhdestä asiasta. Mutta Jumalalla oli häntä varten toinen suunnitelma.

Kun Paavali* marssi kohti Damaskosta kiivaana kristittyjen vainoojana, hänellä oli koskettava kokemus. Itse Jeesus näyttäytyi hänelle valona taivaasta, ja Paavalin oli pakko heittäytyä polvilleen. Tämä henkilökohtainen kokemus Jeesuksesta Kristuksesta sai Paavalin kääntymään sataprosenttisesti. Hän uskoi samalla hetkellä, ja vainoojasta tuli opetuslapsi. On kirjoitettu, että Paavali alkoi välittömästi tämän kokemuksen jälkeen julistaa Kristusta! Hän ei viivytellyt lainkaan eikä nojautunut inhimilliseen järkeen; hän ei miettinyt, oliko se oikein, mitä hän teki. Hän oli kokenut Kristuksen ja hänellä oli aivan uusi näky elämästä. Hänen tehtävänsä oli nyt tuoda Jeesuksen nimi pakanoille, yhtä lailla kuninkaille kuin Israelin lapsille (Apt. 9).

Tie Damaskokseen oli vain alku

Vaikka Paavali syntyi uudesti, sai uuden sydämen, uuden tavan suhtautua ja uuden elämän, hänen kääntymisensä ei muuttanut hänen luontoaan. Mutta nyt hän oli kohdannut Kristuksen, ja koko hänen sydämensä kaipuu oli oppia tuntemaan hänet henkilökohtaisesti – Kristuksesta oli tullut hänen kaikkensa! Hänen voimallinen todistuksensa oli: ”Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.” Fil. 1:21.

Tämä Kristuksen kaipuu johti hänet syvään nöyryyteen, sillä hän näki, ettei mikään, mitä hänellä oli luonnollisena ihmisenä, kyennyt täyttämään hänen kaipuutaan. Tämä mies, joka oli ollut niin vahva itsessään, niin ”vanhurskas”, sanoi: ”Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen.” Fil. 3:7-8.

Apostoli Paavali ei enää pitänyt itseään suurena, vaan sellaisena, jonka täytyi muuttua täysin. Koska hän oli niin nöyrä, Jumala saattoi nyt alkaa työn, muuttaa Paavalin sisäistä ihmistä, niin että tämä saattoi tulla Jumalan Pojan kaltaiseksi (Room. 8:29). Jumala ilmoitti hänelle ristin tien – tien Jeesuksen elämän seuraamisessa, niin että hän voisi voittaa omakseen Kristuksen. Hän sanoo edelleen: ”Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa.” Fil. 3:10.

Aivan kuten alussa, Paavali ei epäröinyt nytkään, eikä yrittänyt käyttää järkeään päästäkseen tekemästä sitä, mitä hänen piti tehdä. Uusi Testamentti on täynnä Henkeä, jossa hän eli – Henkeä, joka voittaa lihassa olevan synnin, niin että Kristuksen elämästä saattoi tulla hänen elämänsä (2. Kor. 4:10).

Hän todistaa tästä sanoessaan: ”Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen: unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 3:12-14.

Ilmestys Jumalalta

Paavali koki siis muuttumisen elämässään kahdesti! Ensimmäinen oli hänen kääntymisensä, jolloin hänen sydämensä muuttui. Hän kuvaili tätä ”vanhan ihmisen” riisumisena ja ”uuteen ihmiseen” pukeutumisena. Se tapahtui yhdessä hetkessä, se oli uskon teko. Toinen muuttuminen oli pitempi prosessi– pyhitysprosessi. Hän otti joka päivä ristinsä seuratakseen Jeesusta.

Jumala saattoi antaa hänelle valtavia ilmestyksiä. Se, että hän täysin uskollisesti ja kuuliaisena eli elämää, jonka Jumala ilmaisi hänelle, johti siihen, että hän muuttui täydellisesti. Koska hän oli nöyrä ja kiivas, Jumala saattoi käyttää hänen kirjoittamiaan kirjeitä kuin Jumalan sanoina, jotta Paavali voisi opettaa ja ilmoittaa jumalanpelon salaisuuden useille opetuslasten sukupolville!

Lue lisää siitä, mitä se tarkoittaa, että meidän on joka päivä otettava ristimme.

Niinpä Paavali saattoi elämänsä lopulla sanoa: ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään.” 2. Tim. 4:7-8. Hän saavutti uskonsa päämäärän: sielujen pelastuksen (1. Piet. 1:9).

Apostoli Paavalin voimallinen todistus

Kaikkein parhainta on kuitenkin se, että minun ja sinun on mahdolllista toteuttaa käytännössä tätä evankeliumia, jota Paavali julisti kirjeissään, mutta ennen kaikkea elämällään! Uskokaamme näihin hänen kehotuksiinsa ja eläkäämme niiden mukaan ja seuratkaamme hänen väkevää esimerkkiään:

”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani.” Gal. 2:19-20.

”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2.

”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” 2. Kor. 3:18.

Voitko kuvitella, että mies, joka kirjoitti nämä sanat, on sama mies, joka ryntäsi Damaskoksen tielle täynnä omaa vanhurskautta, uskovia vainoten, mutta ollen täysin väärillä jäljillä! Kukaan meistä ei voi puolustella tekojaan taustaansa vedoten. Kiitä Jumalaa siitä esikuvasta, miksi Paavali tuli meille. Kiitä niin ikään siitä, mitä hän teki, niin että me saimme mahdollisuuden kuulla evankeliumin ja pelastua! Elämämme lopussa voimme mekin sanoa: ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt”, jos me kestämme, niin kuin Paavali, ja saavutamme evankeliumin, koska olemme Kristuksen Jeesuksen valtaamia (2. Tim. 4:7; Fil. 3:12-16)!

*Apostoli Paavalia kutsutaan Saulukseksi Apostolien tekojen alkuluvuissa. Me kutsumme häntä Paavaliksi yksinkertaisuuden vuoksi läpi koko artikkelin.

Raamatunkohdat ovat pääsääntöisesti peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä. 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.