Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa totuus

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa totuus

Mikä on totuus? Mitä se merkitsee meille ja miten se vaikuttaa elämäämme ja miten se muuttaa sen?

4 Minuuttia ·

Jeesus on totuus

Jeesus sanoi: «Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.» Joh. 14:6.

Suhtautumisemme totuuteen määrää elämämme lopputuloksen. Jos emme rakasta totuutta, jos vastustamme sitä, silloin vastustamme pelastusta. Jos taas rakastamme totuutta, silloin otamme sen innolla vastaan ja saamme palkinnoksi Elämän kruunun.

Mutta mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa totuus? Mikä on totuus?

Totuus siitä, keitä me olemme ja kuka Jeesus on

Jumalan sana on totta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. (Joh. 1:14). Totuus on siis Jeesuksen elämä – jonka tulee tulla näkyviin meissä (2. Kor. 4:10).

Otamme ensimmäisen askeleen totuuden tiellä, kun Jeesus antaa valonsa loistaa sydämeemme, ja me tunnustamme olevamme syntisiä, jotka tarvitsevat anteeksiantoa, sovitusta ja vanhurskautta. Tämä saa meidät tekemään parannuksen.

Seuraava askel on se, että hän näyttää meille, että meillä edelleenkin on syntiä lihassa, vaikka olemme saaneet anteeksi. Silloin meidän on tunnustettava, ettei meillä  ole voimaa voittaa, kun tulemme kiusatuiksi  antamaan periksi synnille, joka on niin  juurtunut meihin ihmisiin. Kun nöyrrymme ja tunnustamme totuuden itsestämme, Pyhä Henki voi täyttää meidät, valaista meitä, johtaa meitä ja antaa meille sen väkevyyden ja voiman, joka meiltä itseltämme puuttuu. Silloin voimme tehdä kaiken, mitä Jumala käskee meidän tehdä – voimme luopua omasta tahdostamme ja tehdä sen sijaan hänen tahtonsa. Toisin sanoen voimme saada voiton lihassa olevista himoista, jotka johtavat synnin tekemiseen.

«Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.» 1. Joh. 5:20.

Muuttuminen – totuuden varsinainen merkitys

«Tulin hyvin iloiseksi, kun veljet saapuivat ja antoivat todistuksen rakkaudestasi totuuteen, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa.» 3. Joh. 3-4.

Ei ole mitään suurempaa siunausta kuin totuudessa vaeltaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnustamme ja tuomitsemme sen, minkä totuus näyttää meille; vihaamme sitä, mikä osoittautuu synniksi ja kuoletamme tämän synnin Hengen voimalla. Silloin kehitymme ja edistymme sekä pyhitymme jatkuvasti sekä muutumme jatkuvasti enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi.

Kaikkien on mahdollista vaeltaa tässä totuudessa, niin että se voi tehdä meidät vapaiksi synnistä – niin synnin seurauksista kuin sen vallasta meihin (Joh. 8:32). Jumala rakastaa meitä kaikkia ja on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Pyhä Henki – totuuden Henki – on johtava meitä tässä vapauttamisprosessissa. Kuta halukkaampia ja kuuliaisempia olemme, ja mitä nopeammin tunnustamme totuuden, sitä nopeammin edistymme.

Ja mikä on tulos totuuden rakastamisesta? Se, että muutumme siitä, mitä olemme luonnostamme, ja Jeesuksen elämä tulee esiin meissä.

«Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.» 2. Kor. 3:18.

Kun tuomitsemme itsemme, ja uskon kautta kuoletamme sen, mitä totuus on näyttänyt meille itsestämme, silloin muutumme uskon kautta hänen ihanan kuvansa kaltaisiksi.

Lue lisää: "Sen tähden on muuttuminen ihanin Jumalan lupauksista"

Totuus luo toivoa!

Ei ole mitään syytä masentua, kun näemme totuuden itsestämme, riippumatta siitä, mitä näemme. Sen sijaan voimme täyttyä toivolla, koska tiedämme, että totuuden Henki on myös voiman Henki, ja hänen avullaan kykenemme voittamaan kaikissa asioissa, jotka ovat meidän ja päämäärämme välissä – ja päämäärähän on olla Kristuksen kaltainen. Ja ne asiat, jotka totuus näyttää meille itsestämme, voivat olla ainaisesti poissa elämästämme!

«Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas.» 1. Joh. 3:3.

Meidän on rakastettava totuutta sataprosenttisesti – ja tunnustettava se sataprosenttisesti. "Opeta minulle tiesi, Herra, että vaeltaisin sinun totuudessasi. Tee sydämeni ehyeksi, että pelkäisin sinun nimeäsi." Ps. 86:11. Voimme pelastua ja pyhittyä vain samassa määrin kuin rakastamme totuutta. Ottakaamme se siis vastaan avoimin sydämin, vaikka se tekee kipeää, kun näemme ja tunnustamme, millaisia todella olemme luonnostamme. Emme voi puhdistua siitä ilman, että ensin näemme sen.

Kun totuus on tehnyt meidät vapaiksi ja pelastanut meidät, tulos on valtavan ihana! Olkaamme rohkeita ja katsokaamme kaikkea jumalallista totuutta suoraan silmiin, täysin vakuuttuneina siitä, että Jumala, joka rakkaudessaan näyttää meille totuuden meistä itsestämme, on myös vapauttava meidät ja pelastava kaikesta, mitä hän näyttää meille.

Olkoon totuus meidän paras ystävämme!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.