24 raamatunjaetta taisteluun laiskuutta vastaan

24 raamatunjaetta taisteluun laiskuutta vastaan

Opettele muutama näistä raamatunjakeista ulkoa, ja käytä niitä aseina laiskuutta ja velttoutta vastaan!

7 Minuuttia ·

Raamatunjakeet laiskuudesta avuksi taistelussa laiskuutta vastaan

Useimmat meistä voivat myöntää, että meillä on vähintäänkin hieman laiskuutta itsessämme. Ei ole mitään tyhmää rentoutua vähän pitkän päivän jälkeen, käyttää aikaa latautumiseen ja päivän tapahtumien miettimiseen. Mutta kun tietämme, että meidän tulee olla toisessa paikassa tehdäksemme jotakin – ehkä Henki muistuttaa tehtävän suorittamisesta- mutta jäämme paikoillemme velttoina tai välinpitämättöminä  emmekä ole näkevinämme haasteita, silloin tarvitsemme kehotuksen: "Mene, laiska, muurahaisen luo, katso sen tapoja ja viisastu."

Toimettomuuteemme voi olla erilaisia syitä, ja meillä saattaa olla erilaisia ominaisuuksia, jotka rajoittavat kykyämme ryhtyä toimintaan. Mutta Jumala tietää, kuinka paljon voimme kantaa. Hän ei anna tehtäviä, joista emme selviä. On ero omien rajoitusten ymmärtämisen ja sen välillä, että aliarvioimme sitä, mitä Jumala voi tehdä kauttamme, jos me olemme halukkaita.

Opettele ulkoa joku näistä raamatunjakeista laiskuutta vastaan, siten että seuraavan kerran, kun tulet kiusatuksi makailemaan sohvalla tietäessäsi, että voi olla parempaakin tekemistä, johon käyttää aikaansa – kun sinun on tehtävä valinta lihan lohduttamisen tai mukavuusalueen ulkopuolelle menemisen välillä – silloin voit käyttää näitä jakeita aseina laiskuutta vastaan – syntiä, joka on varastanut tarpeeksi kallista aikaa ihmisiltä kautta aikojen!

Käyttövoima toimeen ryhtymiseen, kun sinulla ei ole halua siihen

Room. 6:11-14

"Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alla."

Kun pidämme itseämme synnille kuolleina, se on päätös, jonka teemme – ruumistamme ei enää käytetä synnin palvelemiseen. Muistutamme itseämme tästä päätöksestä tullessamme kiusatuksi.

Gal. 2:19-20

"Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu.  Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani."

Hepr. 3:15

"Kun siis sanotaan: Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin kapinoidessanne teitte."

1. Kor. 9:24-27

"Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, en nyrkkeile kuin ilmaan hosuen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseen ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi."

Lue myös: Kuinka voin voittaa synnin, ellen halua sitä?

Käyttövoima siihen, että teemme parhaamme kaikessa, mitä teemme.

Kol. 3:23-24

"Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta."

Saarnaaja 9:10

"Tee tarmokkaasti kaikki, mitä kätesi voi tehdä, sillä ei ole tekoja, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä."

Luukas 16:10

"Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä epärehellinen, se on epärehellinen myös paljossa."

Hepr. 6:11-12

"Toivomme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti, ettette veltostuisi vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu."

Fil. 2:12-13

"Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."

Muistutus siitä, miksi Jumala on antanut meille ruumiin

1. Kor. 6:19-20

"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne."

Room. 12:1-2

"Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä."

Hepr. 10:5-7

"Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mieltynyt. Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu -tekemään sinun tahtosi, Jumala."

Tämä oli Jeesuksen asenne ja hänen työnsä, silloin kun hän oli maan päällä. Me olemme myös saaneet ruumiin Jumalalta ja tekemällä hänen tahtonsa maan päällä osoitamme Jumalan tahdon olevan hyvän, hänen mielensä mukaisen ja täydellisen, siten että se aina tulee olemaan kiistämätön.

Lue myös: Miksi Jumala vaivautui luomaan minut?

Mitä Raamattu sanoo laiskuudesta

Sananlaskut 6:6-11

" Mene, laiska, muurahaisen luo, katso sen tapoja ja viisastu. Ei sillä ole johtajaa, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, mutta silti se hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa ruokansa sadonkorjuun aikana. Kuinka kauan sinä, laiska, makaat, milloin nouset unestasi? Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän aikaa ristissä käsin, niin köyhyys käy päällesi kuin kuljeksiva rosvo ja puute kuin aseellinen mies."

Jeremia 48:10

"Kirottu on se, joka tekee veltosti Herran työn, kirottu se, joka pidättää miekkansa verestä."

Jos sotilas taistelukentällä syystä tai toisesta ei käytä miekkaansa vihollista vastaan, vihollinen voittaa hänet ennemmin tai myöhemmin. Jumalan sotilaina meidät on kutsuttu taisteluun lihassa olevaa syntiä vastaan. Mikäli olemme haluttomia kärsimään – kieltämään himojemme vaatiman ravinnon – kärsimme tappion kiusauksessa ja annamme periksi lihan haluille.

Sananlaskut 10:4-5

" Köyhtyy, joka veltosti käyttää kättään, mutta ahkerien kädet tuottavat rikkautta. Viisas poika kokoaa kesällä, kelvoton poika nukkuu korjuuaikana."

Sananlaskut 14:23

"Kaikesta vaivannäöstä on hyötyä, mutta huulten höpinästä vain vahinkoa."

Sananlaskut 19:15

"Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää."

Sananlaskut 18:9

" Joka on veltto toimessaan, on vahingontekijän veli."

1. Tim. 5:8

"Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan, eikä varsinkaan omasta perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi."

Muistutus siitä, että aikamme on lyhyt

Jaakob 4:14

"Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ja millainen on teidän elämänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu."

Joh. 9:4

"Niin kauan kuin on päivä, meidän tulee tehdä lähettäjäni tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä."

2. Kor. 6:2

"Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä."

Ef. 5:15-16

"Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja."

Room. 13:11-14

" Ja vielä: tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät."

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.