12 Johan Oscar Smithiltä peräisin olevaa sitaattia, jotka tulevat muuttamaan elämäsi

12 Johan Oscar Smithiltä peräisin olevaa sitaattia, jotka tulevat muuttamaan elämäsi

Ota itsellesi aikaa näiden kahdentoista Johan Oscar Smithiltä peräisin olevan sitaatin lukemiseen. Ne tulevat taatusti tekemään pysyvän vaikutuksen elämääsi.

5 Minuuttia ·

Johan Oscar Smith oli jumalaapelkäävä mies, jolla oli viisautta ja ymmärrystä Jumalan sanasta. Voimme saada pienen katsauksen tähän viisauteen lukemalla joitakin hänen sitaattejaan. Tällainen pieni otos, joka on koottu hänen kirjoistaan, puheistaan ja arkipäivän keskusteluistaan, ei ole vain osoitus syvästä hengellisestä elämästä Kristuksessa, vaan myös syvälle juurtuneesta nöyryydestä ja hengen köyhyydestä.

Totuus

Totuus vyöttää voimalla sen, joka käyttää sitä. Kukaan ei pysty ottamaan häntä kiinni mistään valheesta. Aivan samoin kuin yksittäinen totuus tekee vapaaksi, on hänkin, joka aina vaeltaa totuudessa, tuleva vapautetuksi. Pieni valhe antaa pimeyden valloille tilaisuuden asettua meihin asumaan, mutta totuus ajaa ne kauas pois.

Vanhurskaus

Vain harvat tietävät, mitä vanhurskaus on. Kun joku on tehnyt jonkin tyhmyyden ja kärsii sen vuoksi, se on vanhurskautta. Kun joku tekee syntiä ja kantaa syntinsä seuraukset valittamatta, se on vanhurskautta. Kun kanssakäymisessä ihmisten kanssa tuomme esiin sen, mitä meillä on mielessämme ja sanomme, mitä tarkoitamme, se on vanhurskautta. Se, jolla on vanhurskauden nälkä ja jano, tulee ravituksi, ja vanhurskaudella ravituksi tuleminen on todella jotain.

Ristillä ja ristin juurella

Se, joka on Kristuksen oma, on ristiinnaulinnut lihansa himoineen ja haluineen. Mutta sitä ei saa tehdyksi ristin juurella. Ne, jotka ristiinnaulitsivat Jeesuksen, olivat myös ristin juurella. Siellä seisomisesta ei koidu mitään kärsimyksiä lihalle. Mutta kun tulee ristiinnaulituksi Jeesuksen kanssa, silloin saa tuntea yhteyden hänen kanssaan hänen kärsimyksissään.

Kuuleminen ja tekeminen

Jaakob sanoo, että ihminen vain pettää itsensä, kun vain kuulee sanan eikä tee sen mukaan. Kuinka monet elävätkään tässä mielettömyydessä koko elämänsä; he kuulevat ja kuulevat, mutta eivät koskaan yritä tehdä kuulemansa sanan mukaan.

Ota vaarin hänen teoistaan

Jumala antaa Hengen ja kiivauden sydämeen, jotta tietty teko tulisi suoritettua – olipa se kirjoitus tai puhe. Kun teko on suoritettu, jäljelle jää hiljainen lepo. Meidän ei tarvitse työntää toisiamme sivuun, sillä Jumala on valmistanut itse kunkin teot niin, että jokainen voi purjehtia toinen toistaan häiritsemättä. Meidän tulee vain pitää huolta hänen teoistaan.

Väärä vapaus

Väärän vapauden takia yritetään laatia oppi, jonka perusteella ei tarvitse kärsiä. Sen opin mukaisesti Jeesus on tehnyt kaiken, ja me vältymme tekemästä mitään, mikä käy lihaamme tai omaa tahtoamme vastaan. Väärään vapauteen kuuluu myös se, että niitä, jotka pyrkivät elämään jumalaapelkäävästi, pilkataan orjuudessa elämisestä.

Kadotustuomio

Juuri siinä on kadotustuomio, että kun se, mihin sydän luotti, tuhoutuu, sen itsensä - iankaikkisena luomuksena - palatessa tyhjänä takaisin, vaikka sen olisi pitänyt olla täynnä Jumalan olemusta. Siksi Jumalalle onkin nyt tärkeää saada mielemme pois kaikesta ulkoisesta, siitä, mikä katoaa, ja käännettyä se sisäänpäin elämän lähteelle; siihen mikä pysyy, samoin kuin sielukin pysyy…

Sisäinen taistelu

Sisäinen elämä, ja taistelu sisäisiä vihollisia vastaan, niiden voittaminen ja tuhoaminen. Sisäisen elämämme viholliset ovat niitä voimia, jotka tahtovat hajottaa mielemme johtamalla huomiomme ulospäin. Nämä viholliset ovat kaikenlaisia himoja, jotka yrittävät häiritä keskittynyttä mieltämme ja saada sen kiinnittymään ulkoisiin asioihin, jotka tulevat katoamaan.

Uskon taistelu

Kun siirrymme pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo, tämä ei tapahdu ilman suuria taisteluja ja uskon hyvää kilpailua. Sillä emme saa kaikkea valoa yhdessä päivässä. Siihen tarvitaan suurta uskollisuutta, että voimme saada enemmän valoa.

Pitkämielisyys

Pitkämielinen kestää silloin, kun muut luovuttavat. Hän ajattelee aina sitä, kuinka pitkämielinen Jumala on ollut häntä itseään kohtaan, ja hän käyttää Jumalan pitkämielisyyttä pelastukseksi. Pitkämielinen kestää silloin, kun kukaan muu ei voi kestää, ja hän toivoo aina onnistunutta lopputulosta.

Käytä aikasi

Jokainen voisi tehdä paljon enemmän, jos tarttuisi asioihin voimakkaammin. Sinun tulee valvoa itseäsi. Mieti, kuinka käytät aikasi! Mieti miten kuulet! Mieti miten huolehdit kaikesta, mitä sinulla on tehtävänä, niin että Jumala voi mielistyä siihen. Etsi Jumalan kunniaa kaikessa, mitä teet.

Uskollisuus valossa

Jos toimimme valomme kanssa ilman huolenpitoa, valon päämäärä on hukassa: Jumala ei anna meille valoa sen itsensä takia, vaan sen takia, mitä valossa on tarkoitus suorittaa.

Sitaatit ovat peräisin artikkeleista, jotka on julkaistu BCC:n «Skjulte Skatter”- lehdessä.          © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | aktiv kristendom

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.