Yksinkertainen avain tulosten saamiseen rukoillessasi

Yksinkertainen avain tulosten saamiseen rukoillessasi

Se ei ole mikään salaisuus! Jeesus opettaa meitä selkeästi vertauksessa sinnikkäästä leskestä ja tuomarista.

5 Minuuttia ·

Jeesuksen vertaus leskestä ja tuomarista

”Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Hän sanoi: Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi: Auta minua saamaan oikeus vastustajaani vastaan. Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta sitten hän sanoi mielessään: Vaikka en pelkää Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi: Kuulkaa, mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen. Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” Luuk. 18:1-8.

Voimme oppia paljon tästä Jeesuksen vertauksesta; leskestä, joka ei antanut periksi ja vaati oikeutta. Hän erottui muista ihmisistä sinnikkyytensä vuoksi, ja siihen perustui se, mitä Jeesus halusi opettaa meille tämän vertauksen avulla.

Mitä olisi tapahtunut, jos leski olisi antanut periksi ensimmäisellä kerralla, kun tuomari torjui hänet? Entä, kun tuomari ei halunnut auttaa, ja leski olisi sanonut itselleen: ”No niin – yritin, ja siinäpä se?” Riittääkö vain yksi yritys? Vertaus kertoo, että leski vaivasi tuomaria. Leski oli sinnikäs. Hän tuli takaisin tuoden asiansa tuomarin eteen kerta toisensa jälkeen. Hän oli epätoivoinen. Hänen piti saada oikeus riitapuoltaan vastaan. Hän tiesi, minne mennä saadakseen oikeutta eikä hän antanut periksi, ennen kuin hän sai sen.

Kuka on vastustajani?

”Miksi Jumala ei vastaa, kun rukoilen? Minusta tuntuu, että huudan ääneen…” Tällaiset ajatukset ovat tavallisia. Mutta mitä huutoni koskee? Koskeeko se sitä, että haluan oman tahtoni toteutuvan, vai sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi elämässäni? Sinnikäs leski huusi itselleen oikeutta vastustajaansa vastaan. Kuka on vastustajani? Eivätkö juuri lihassani olevat ominaisuudet, jotka estävät minua tekemästä Jumalan tahtoa? Ihmisluonnossa on niin paljon vastustajia. Ylpeyttä, itsepäisyyttä, laiskuutta ja kovuutta. Puuttuu kykyä rakastaa ja olla hyvä kaikkia kohtaamiani ihmisiä kohtaan. Kateutta, tyytymättömyyttä, kaunaa, murehtimista ja huonotuulisuutta. Listaa voisi jatkaa. Olenko huutanut ja pitänyt kiinni uskosta, kunnes Jumala on antanut oikeuden näitä vastustajia kohtaan nähtyäni niiden tulevan esiin itsessäni? Kunnes hän on antanut minulle vallan vastustaa niitä ja taistella niitä vastaan niin, että olen voittanut ne täysin. Kunnes olen vapaa, niin että hyvyys ja hyveet kasvavat elämässäni?

Olenko samanlainen kuin tuo ”sinnikäs leski”?

Minkälainen on sinnikkyyteni? Tunnistanko itseni sinnikkäässä leskessä? Jeesus sanoo, että Jumala kiirehtii auttamaan valittujaan, ”niitä, jotka yötä päivää huutavat häntä avukseen”. Olenko huutanut hätääni? Olenko ollut kestävä? Tai olenko rukoillut, parasta toivoen, mutta epävarmana tuloksesta? Tällainen asenne sai Jeesuksen kysymään: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Jeesus sanoi myös: ”Mutta Johannes Kastajan päivistä asti on hyökätty taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.” Matt. 11:12. Nämä ovat voimakkaita sanoja! Hyökätä vastaan! Temmata se itselleen! Minun on huudettava sinnikkäästi, kunnes tarpeeni on tullut tyydytetyksi! Jos luovutan esteiden, muurien tai vaikeuksien takia, oliko minulla silloin todella uskoa? Jos olisin rukoillut uskossa, lainkaan epäilemättä, niin kuin Jaakob opettaa meitä rukoilemaan, silloin olisin ollut kestävä rukouksessa (Jaak. 1:5-6). Silloin en olisi antanut niin herkästi periksi enkä olisi menettänyt toivoani.

Minun on oltava epätoivoinen saadakseni oikeuden vastustajaani vastaan.

Oikeuden saaminen vastustajaani vastaan: Hyveiden saaminen elämääni

”Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.” 2. Piet. 1:5-8.

Jos huudan sinnikkäästi saadakseni näitä hyveitä, enkä lannistu, kunnes olen saanut ne, Jumala kiirehtii auttamaan minua saadakseni oikeuden. Silloin Jeesus löytää uskon maan päältä – minussa“Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” Matt. 7:7-8.

Jos etsin ensin Jumalan valtakuntaa – ensin sitä, että kasvan hyveissä ja saan Kristuksen elämää itseeni – silloin saan myös kaiken, mitä tarvitsen, sekä hengellisen että käytännöllisen. Jumala haluaa, että olen vapaa minua sitovista asioista. Kaiken, minkä koen elämässäni, on vaikutettava kohti sitä päämäärää. Jos haluan olla vapaa, tiedän tarkalleen, kenen puoleen minun on käännyttävä ja mitä minun on tehtävä tullakseni vapaaksi, aivan niin kuin tuo sinnikäs leski (Matt. 6:33; 2. Kor. 4:10).

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.