Voiko kristitty menettää pelastuksensa?

Voiko kristitty menettää pelastuksensa?

Kristityksi tuleminen tarkoittaa sanan oikeassa merkityksessä uuteen mieleen tarttumista – mieleen palvella Jumalaa. Tämä on pelastuksen alku. Mutta voiko tämän pelastuksen menettää?

3 Minuuttia ·

Kun ihminen kääntyy kristityksi, saa hän otteen uudesta mielestä. Vanha mieli oli itsensä ja omien himojensa palvelemista – uusi mieli on Jumalan palvelemista ja  Hänen miellyttämistä. Tästä alkaa pelastus.

Juuri tästä Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä 4:22-24: "Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää." Vanha ihminen on siis meidän vanha mielenlaatumme ja uusi ihminen on uusi mielenlaatumme..

Paavali kirjoittaa myös Roomalaiskirjeessä 6:6: "Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu.."  On todella tärkeää olla tietoinen tästä. Pelastus ei tarkoita vain sitä, että saamme syntimme anteeksi sen kautta, että Jeesus kuoli ristillä meidän tähtemme. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän vanha ihmisemme ristiinnaulittiin hänen kanssaan. Juuri tämä tekee meille mahdolliseksi elää uutta elämää (jae 4).

Risti – voima pelastukseen

Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeessä 3:17-19: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita." He eivät olleet ristin vihollisia silloin kun he saivat syntien anteeksiannon Jeesuksen uhrin kautta, mutta heistä tuli ristin vihollisia, kun he tulivat siihen, että heidän vanha ihmisensä tuli ristiinnaulita yhdessä Kristuksen kanssa. He olivat ehkä kääntyneet kerran ja saaneet uuden mielen, mutta he olivat kääntyneet takaisin vanhaan mieleen ja kiinnostuneet jälleen maailmasta.

Voimme myös lukea 2. Tim. 3:5:stä niistä joitka olivat ulkonaisesti hurskaita, mutta kielsivät uskon voiman. Voima on ristissä, sillä risti on Jumalan voima pelastukseksi. (Room. 1:16) Juuri risti pitää vanhan ihmisemme ristiinnaulittuna, niin että voimme kasvaa ja kehittyä uudessa elämässämme – Kristuksen hyveissä. Mutta ulkonainen, uskonnollinen muoto, joka toimii vain peitteenä vanhalle mielelle, joka rakastaa maailmaa ja himoja, on inhottavaa Jumalan silmissä. Se on teeskentelyä, mitä vastaan Jeesus niin voimakkaasti taisteli.

Menettää pelastus – edistyä pelastuksessa

On selvää, että jos joku kääntyy takaisin vanhaan mieleen, rakastaa tätä maailmaa ja nauttii himoistaan, silloin hän menettää pelastuksen. Sellainen mieli ei sovi Jumalan valtakuntaan. Mutta jos hän todella katuu ja kääntyy takaisin Jumalan luo, voi hän saada pelastuksensa takaisin, mutta silloin hän on myös menettänyt kallisarvoista aikaa, jolloin hyveet olisivat voineet kasvaa ja lisääntyä. Pitäkäämme siis lujasti kiinni uudesta mielestä ja jatkakaamme siinä.

" Kun kerran olette ottaneet omaksenne Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana." Kol. 2:6-7.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.