Uudestisyntynyt elävään toivoon!

Uudestisyntynyt elävään toivoon!

Jeesuksen ylösnousemus ja Pyhän Hengen tulo sytyttivät toivon kaikille opetuslapsille – myös sinulle ja minulle. Lue lisää!

2 Minuuttia ·

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten…” 1. Piet. 1:3-4.

Kaikkihan näytti kovin synkältä, kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja hänet kannettiin hautaan. Pietari luuli, että kaikki päättyi tähän. Hänhän oli kironnut, ettei hän tuntenut Jeesusta, ja hänellä oli varmasti valtavan huono omatunto, sillä hänhän rakasti oikeastaan Jeesusta koko sydämestään. Mutta hänhän oli heikko; hän ei ollut vielä saanut Hengen voimaa ylleen. Mutta sitten naiset tulivat haudalle, eikä Jeesus ollut siellä! Ja niin he juoksivat opetuslasten luo ja sanoivat: ”Jeesus ei ole täällä! Hän on noussut ylös”! Silloin Pietarissa –  ja myös toisten opetuslasten sydämissä – syttyi toivo. Jeesus oli voittanut kuoleman! Mestari oli voittanut kuoleman! Vähän ajan kuluttua Jeesus näyttäytyi heille, ja elävä toivo syttyi Pietarin ja opetuslasten sydämissä siitä, että hekin voisivat nyt seurata Mestaria.

Kun he sitten saivat Pyhän Hengen, näemme, että Pietarista tuli aivan uusi mies. Hänestä tuli rohkea, hän korotti ääntään ja puhui heille totuuden sanoja, niin että monet heistä vapisivat ja ”saivat piston sydämeensä”. Aivan uusi Pietari seisoi heidän edessään. Jumalan mies, joka oli täynnä Pyhää Henkeä. Hän ei vielä ollut päässyt pitkälle uudella ja elävällä tiellä, mutta hän oli saanut Pyhän Hengen, ja kaikki arkuus ja masennus oli poissa hänestä (Apt. 2).

Myös Paavali kirjoittaa, ettei Jumala antanut meille masennuksen ja pelkuruuden henkeä, vaan voiman hengen. Pietarin ja muiden veljien ylle oli tullut voiman henki. Eikä ainoastaan voiman henki, vaan rakkauden ja terveen ymmärryksen henki, niin että he saattoivat puhua ihmisille elämän sanaa (2. Tim. 1:7). Voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen henki on Jumalan viisautta, joka auttaa meitä ja valaisee meille tietä eteenpäin uudella ja elävällä tiellä.

Jumala olkoon siis kiitetty, että olemme uudestisyntyneet tähän elävään toivoon!

"Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi?” 1. Kor. 15:54-55. Tämän Jumala on antanut meille elävän toivon kautta!

Artikkeli perustuu Kåre J. Smithin pitämään esitelmään 22. lokakuuta 2018.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.