Uudestisyntyminen

Uudestisyntyminen

Monet ihmiset eivät näe Jeesuksen elämän arvoa, eikä heillä ole uskoa elää samanlaista elämää, kuin Jeesus eli. Ihmisen on synnyttävä uudesti nähdäkseen Jumalan valtakunnan.

3 Minuuttia ·

Monet ihmiset eivät näe Jeesuksen elämän arvoa, eikä heillä ole uskoa elää samanlaista elämää, kuin Jeesus eli. Ihmisen on synnyttävä uudesti nähdäkseen Jumalan valtakunnan.

Jeesus vastasi hänelle: Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. (Joh. 3:3). Tämä uudestisyntyminen tapahtuu sydämessämme ja mielessämme. Uudestisyntymisen jälkeen alkaa nähdä asioita, joita ei ole ennen nähnyt. Koko elämä saa uuden arvojärjestyksen. Aistit alkavat harjaantua siihen mikä vie elämään ja rauhaan, ja alan saada hengelliseen maailmaan kuuluvaa viisautta. Asiat, joita arvostin tässä maailmassa, menettävät arvonsa ja merkityksensä.

Paavali oli saanut kokea tällaisen uudestisyntymisen ja hän kuvailee Filippiläiskirje 3:7-8:ssa, mitä tämä uudestisyntyminen merkitsi hänelle: Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Hänen silmänsä avautuivat evankeliumin kautta näkemään mahdollisuuksia, joiden ansiosta valintojen tekeminen tuli hänelle helpoksi. Eläkäämme lämpimässä, läheisessä ja palavassa suhteessa Jumalaan. Tällöin saamme sydämen, jolle Jumalan on helppo puhua ja johon hänen on helppo vaikuttaa.

Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. (1. Kor. 10:19-21)

En voi saada Jumalalta mitään, jos olen yhteydessä pahoihin henkiin ja tavoittelen sitä, mikä kuuluu tähän maailmaan. Se, että en kuule Jumalan ääntä, enkä saa ilmestyksiä, eikä sisimmässäni ole herätyksen henkeä, johtuu siitä, että ajatukseni ja saamani vaikutukset ovat peräisin tästä maailmasta. Jokaisen kokosydämisen kristityn tulee siksi valvoa elämäänsä ja varoa, ettei ala arvostaa asioita, jotka eivät kuulu taivaalliseen kutsumukseen. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei Paha saa otetta. (1. Joh. 5:18). Opetuslapsena oleminen on mahdotonta, jos arvostan sitä, mikä on suurta tässä maailmassa. Maailman asioista tulee elämäämme epäpuhtaita lähteitä, joiden mukana ajaudumme pois syvemmästä yhteydestä Kristuksen ja pyhien kanssa.

Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. (1. Joh. 2:15-17)

Ote Tule Jeesuksen opetuslapseksi – voittoisa elämä –artikkelista.
Syyskuu 2006

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.