Usko, toivo ja rakkaus: Ne pysyvät! (1. Kor. 13:13)

Usko, toivo ja rakkaus: Ne pysyvät! (1. Kor. 13:13)

On tärkeä tietää, miten kristitty voi pysyä pystyssä päivittäisessä taistelussaan syntiä vastaan.

2 Minuuttia ·

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus.” 1. Kor. 13:13.

Ilman näitä kolmea emme voi olla olematta häviäjiä elämän monenlaisissa koetuksissa, mutta kun meillä on nämä kolme, emme voi olla pysymättä pystyssä. Ilman uskoa emme voi olla kelvollisia Jumalalle ja ilman rakkautta emme ole mitään. Ilman uskoa ja rakkautta meillä ei ole mitään toivoa. Mutta kun meillä on usko ja rakkaus, voimme aina iloita elävässä toivossa, jossa emme koskaan joudu häpeään. 

Jeesus sanoo Luuk. 21:36: ssa: «Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea sitä, mikä on tapahtuva, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä." Näemme Raamatusta, että ennen Jeesuksen tulemusta on tiedossa vaikeita aikoja. Useimpien rakkaus kylmenee, ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä (Luuk. 21:26). Jeesus jatkaa: ”Pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin ansa.” Luuk.21:34-35.

Ihmiset saattavat lannistua kaiken sen johdosta, mitä he näkevät ja kuulevat ympärillään. Heillä ei ole uskoa, joka pitää heidät pystyssä elävässä toivossa. Ihmisen Poika pysyi pystyssä kaikessa. Ei kukaan eikä mikään pystynyt voittamaan häntä, ja samassa uskon Hengessä ja rakkaudessa voimme mekin pysyä pystyssä yhdessä hänen kanssaan täällä ja ikuisesti.

Jumalan voimasta varjellumme uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana (1. Piet. 1:5). Uskon silmin näemme sen suuren pelastuksen ja ihanuuden, johon varjellumme.  Silloin voimme kärsiä, sietää ja kantaa kaiken ”katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella.” Hepr. 12:2.

”Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä.” Ef. 6:13.

Meillä on taistelu pahoja henkivaltoja vastaan ja meidän on oltava hyvin varustautuneita voidaksemme myös pahana päivänä pysyä pystyssä, kaiken suoritettuamme. Uskon, toivon ja rakkauden avulla pysymme pystyssä!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.