Tunnetko ne suuret mahdollisuudet, jotka elävä toivo antaa sinulle?

Tunnetko ne suuret mahdollisuudet, jotka elävä toivo antaa sinulle?

Pääsiäisenä muistelemme erityisesti niitä suunnattomia mahdollisuuksia, jotka Jeesuksen ylösnousemus toi meille!

4 Minuuttia ·

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.” 1. Piet. 1:3.

Olemme saaneet elävän toivon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta. Jeesuksen työ, jonka hän täytti lihansa päivinä, on antanut meille valtavat mahdollisuudet, joita ei ollut vanhan liiton aikana.

Elävä toivo = uudet mahdollisuudet!

Vanhan liiton laki oli vain näiden mahdollisuuksien varjo. Mikä on tämä toivo, jota heillä ei ollut vanhassa liitossa? Se on Kristus teissä, kirkkauden toivo (Kol. 1:27)!  Jeesus vihki meille uuden ja elävän tien lihan kautta, niin että hän voisi elää sydämessämme uskon kautta, ja jotta me yhdessä kaikkien pyhien kanssa voisimme tulla täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä (Hepr. 10:20, Ef. 3:16-21). Voimme Pyhän Hengen voimassa tulla Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisiksi (Room. 8:29). Mikä tulevaisuus ja elävä toivo meillä onkaan (Jer. 29:11)!

Vanhan liiton aikana Israel sai synnit anteeksi uhraamalla lain vaatimat uhrit. Laki oli heikko: Se pystyi tuomitsemaan vain tehdyn synnin. Laki oli ainoastaan ”aita” synnille. Se ei voinut tehdä mitään ruumiissa asuvalle ”väkevälle miehelle”, joka on oma tahtomme – omat himomme ja halumme. Jeesus tuli väkevän taloon (ruumiiseen) ja voitti väkevän ja tappoi hänet (Mark. 3:27; Luuk. 11:21-22).

”Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus [älä himoitse] täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan.” Room. 8:3-4.

Jeesus on ollut kaikessa kiusattu ja koeteltu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä (Hepr. 2:17-18; Hepr. 4:15)! Siksi hauta ei kyennyt pitämään häntä, kun hän oli kuollut. Hän oli tullut täydelliseksi ja hänet herätettiin kuolleista. Hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia (Hepr. 5:9). Hänen elämänsä voi ilmestyä ruumiissamme, jos seuraamme hänen jälkiään (2. Kor. 4:10-11; 1. Piet. 2:21-22). Meillä on armon valtaistuin, jonka eteen voimme rohkeasti käydä, jotta saisimme tarvitsemamme avun voittaaksemme ja taistellaksemme uskon jalon taistelun, mikä johtaa ikuiseen elämään. Voiton saaminen tietoisesta synnistä ja meissä asuvan synnin kuolettaminen sitä mukaa kuin saamme valoa, on koko elämän kestävä prosessi, jossa Henki pyhittää meidät.

Ajattele näitä mahdollisuuksia:

  • Siitä, joka on kiukkuisuuden vaivaama, voi tulla kärsivällinen ja rauhaisa.
  • Se, joka on epäpuhtaiden halujen vaivaama, voi tulla puhtauteen.
  • Se, joka etsii ihmisten kunniaa, voi alkaa pitää toisia itseään parempina, ja tulla kiinnostuneeksi heidän menestyksestään.
  • Se, joka on voimakas ja määräilevä, voi tulla lempeäksi ja sävyisäksi.
  • Se, joka murehtii, voi tulla lepoon Jumalassa.
  • Se, joka on itsepäinen luonteeltaan, voi tulla periksi antavaksi.
  • Se, joka on ylpeä ja ylimielinen, voi tulla sävyisäksi ja sydämeltään nöyräksi.
  • Se, joka haluaa tulla suureksi, voi tulla pieneksi omissa silmissään ja kaikkien palvelijaksi.
  • Siitä, joka rakastaa rahaa ja on saita, voi tulla iloinen antaja.
  • Se, joka on tyytymätön ja kriittinen, voi tulla täyteen kiitollisuutta.

”Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” 2. Piet. 1:3-4.

Nyt Jumalan sana voi tulla eläväksi ja se voi tulla lihaksi meissä, kun olemme uskollisia ja kuuliaisia Pyhän Hengen voimassa. Tämä on se elävä toivo! Tämä kaikki perustuu Jeesuksen Kristuksen voittoisaan elämään ja ylösnousemukseen!

(Raamatunjakeet ovat etupäässä peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä)

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.