Tulevaisuus ja toivo

Tulevaisuus ja toivo

Taivaallisessa kutsumuksessamme meillä on vain yksi toivo, ja se on Kristus. Hänessä meillä on toivo ja tulevaisuus mitä suurimmassa, ikuisessa kirkkaudessa.

6 Minuuttia ·

”Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:11-13. 

Jumala on aina kohdannut kokosydämiset hyvillä ajatuksillaan. Näin on ollut niin vanhan kuin uudenkin liiton aikana. Hän on antanut heille tulevaisuuden ja toivon. Kun Jumalalla on meitä kohtaan vain hyviä rauhan ajatuksia eikä tuhon ajatuksia, meillä on kaikki syyt iloita toivossa valoisasta ja ihanasta tulevaisuudesta. 

Jumalan vakuus tulevaisuudesta ja toivosta 

 Jos kysymme ihmisiltä tänään, mikä heidän toivonsa on tulevaisuuden suhteen, se ei yleensä ole kovin valoisa. Useimmat näkevät edessään toivottoman pimeyden. Heidän kokemuksensa on, että heidän monet erilaiset toivonsa ovat murskautuneet yksi toisensa jälkeen. Sen sijaan, että toivon ilo kantaisi heitä taistelussa, levottomuus, masennus, ahdistus ja epätoivo ovat tunkeutuneet heidän mieleensä, jolloin se on täynnä pimeyttä ja kaikenlaisia levottomia ajatuksia. 

”Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa minun sieluni, sillä hänessä on minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni ja pelastukseni. Hän on turvani, minä en horju.” Ps. 62:6-7. Vain Jumalassa meidän levoton sielumme voi olla hiljaa. Häneltä saamassamme toivossa emme joudu häpeään. Kun hän yksin on kalliomme, pelastuksemme ja linnamme, olemme horjumattomia toivossamme ja ilossamme. Siinä linnassa olemme hyvin suojassa ja meillä on rauha. Jumala takaa, että rauhan miehellä on tulevaisuus, (Ps. 37:37), sillä ei yksikään niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut, jäänyt täyttymättä, vaan ne kaikki toteutuivat (Joos. 21:45). 

Jos emme kiivaile syntisiä vastaan, vaan kiivailemme Herran pelon puolesta, Jumala sanoo: ”Silloin sinulla totisesti on tulevaisuus eikä toivosi raukea tyhjiin.” Snl. 23:17-18. 

Sananlaskuissa 24:14 sanotaan: ”Tiedä, että viisaus on samanlaista sielullesi: Jos sen löydät, sinulla on tulevaisuus eikä toivosi mene hukkaan.” 

”Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.” Room. 15:13. 

Toivon Jumala on todellinen Isämme ja lohduttajamme. Hän on asennoitunut antamaan meille runsaasti, ei vain vähän. Hän haluaa täyttää meidät kaikella ilolla ja rauhalla. Uskossa ja Pyhän Hengen voimassa voimme avautua tälle runsaalle täyteydelle. Toivossamme emme joudu häpeään. Kun Paavali kirjoittaa, että tulemme osallisiksi kirkkaudesta, joka ei katoa, hän sanoo: ”Koska meillä on tällainen toivo, toimimme hyvin rohkeasti.” 2. Kor. 3:12 (norj. käännös). Emme joudu häpeään tässä suuressa rohkeudessammekaan. 

 

Se mikä oli mahdotonta, on nyt tullut mahdolliseksi 

”Näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön - eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi - mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.” Hepr. 7:18-19. 

Laki oli voimaton ja hyödytön, koska se ei voinut johtaa ketään täydellisyyteen, Siksi se kumottiin. Nyt voimme katoamattoman elämän voimasta lähestyä Jumalaa paremman toivon kautta. Tässä paremmassa toivossa se, mikä laille oli mahdotonta, on mahdollista (Room. 8:3).  

Nyt meillä on toivo tulla osallisiksi kallisarvoisista ja mitä suurimmista lupauksista, ja niiden kautta tulla osallisiksi jumalallisesta luonnosta (2. Piet. 1:3). Emme myöskään joudu häpeään toivossamme tulla Jumalan perillisiksi ja perillisiksi yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme (Room. 8:17). 

Kunhan vain pysymme uskossa, siihen perustuneina horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olemme kuulleet, niin Kristus asettaa meidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä (Kol. 1:22-23). Ainoastaan kuuliaisina evankeliumille voi tällainen muuttuminen tapahtua. Tässä meidän täytyy rukoilla sydämen valaistuja silmiä, jotta tietäisimme, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään (Ef. 1:18). 

 Taivaallinen tulevaisuus ja toivo 

 Uudessa liitossa meillä ei ole lupausta maallisesta rikkaudesta, suuruudesta, kunniasta ja vallasta. Mutta meille on luvattu sisäinen, horjumaton rauha ja ilo kaikissa elämän olosuhteissa. Jos olemme heittäneet toivon ankkurin itse taivaaseen, meillä on taivas sydämessämme nyt ja iankaikkisesti. 

Paavali kehottaa Timoteusta neuvomaan tämän maailman rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen vaan Jumalaan, joka antaa meille kaikkea runsaasti nautittavaksemme, että he tekisivät hyvää, rikastuisivat hyvistä teoista, olisivat anteliaita ja jakaisivat omastaan, niin että he kokoavat hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, jotta saisivat todellisen elämän (1. Tim. 6:17-19). 

”Rahanhimo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” 1. Tim. 6:10. 

Kaikki maallinen rikkaus ja kunnia antaa meille ainoastaan toivon epävarmasta levottomuutta ja huolta täynnä olevasta tulevaisuudesta. Taivaallisessa kutsumuksessamme meillä on ainoastaan yksi toivo, ja se on Kristus. Siinä meillä on toivo ja tulevaisuus mitä suurimmassa, ikuisessa ihanuudessa. 

 Status *

2

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran "Skjulte Skatter"- lehdessä tammikuussa 1985.

© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity


Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.