Tule siunaukseksi!

Tule siunaukseksi!

Jeesus sanoo, että meidän tulee olla kaikkien palvelija.

4 Minuuttia ·

Deborah Falcaolla on kaipaus käyttää elämänsä Jumalan palvelukseen. Tällä tavalla hän voi olla siunaukseksi niille, joiden kanssa hän tulee yhteyteen elämässään. Hän haluaa tehdä sen, mitä pystyy, jotta tekisi elämän hyväksi heille, niin että Jumala voi tulla kunnioitetuksi hänen elämänsä kautta.

Luukkaan evankeliumissa 6:38 on kirjoitettu: «Antakaa niin teille annetaan!». Tämän jakeen seurana Deborahilla oli seinällä pitkään sitaatti Elias Aslaksenilta, joka on eräs veli BCC:ssä. Siinä luki: "Anna elämäsi, niin löydät elämän. Anna vähän, niin saat vähän. Anna paljon niin saat paljon. Anna kaikki niin saat kaiken."

«Jeesus sanoo, että meidän tulee olla kaikkien palvelijoita», sanoo Deborah (Mark.9:35). «Jos haluan tulla Jeesuksen kaltaiseksi, silloin minun pitää seurata hänen jalanjäljissään ja olla palvelija. Sitä haluan koko sydämestäni; että olisin siunaukseksi riippumatta siitä, missä olen; luovun omasta elämästäni auttaakseni muita.»

Jos haluan tulla Jeesuksen kaltaiseksi, silloin minun pitää seurata hänen jalanjäljissään ja olla palvelija.

Nämä laulun jakeet ovat innostaneet häntä erityisen paljon:

Jeesus, johja tieni elämässä,
että aina muita palvelen.
Kaikille voin jotain antaa täällä,
lasin vettä, sinä näet sen.

Käden auttavan ojentaa voimme,
missä hätä, tuska ahdistaa.
Kun vain Hengessä me vaellamme,
niin me käymme tietä oikeaa.

(Laulu nr. 162 laulukirjasta «Herran Tiet»)

Kuinka voin siunata?

Deborah tuli siihen tulokseen, että jos hän halusi siunata toisia ja tehda hyvää niille, jotka olivat häntä lähinnä, niin hän tarvitsi ensiksi henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen. Hänen tuli seurata Jeesuksen jalanjäljissä.

«Silloin voin saada sisältöä elämääni ja jotain, millä siunata toisia.», hän sanoo. «Minun tulee päästä eroon omasta tahdostani ja pyrkiä tekemään Jumalan tahto sen sijaan. Tiedän, että siitä en seviä itse, mutta Jumala on vahvistava minua ja antava minulle tarvittavaa apua. Kun käytän aikaani Jumala-suhteen rakentamiseen, silloin hänen Henkensä näyttää minelle, kuinka voin siunata toisia.

Minulla ei tarvitse olla monia viisaita sanoja annettavana, vaan voin olla rohkaisuksi toiminnallani; sillä, mitä teen. Sitä ihmiset yleensä eniten kaipaavat. Näen ehkä jonkun istuvan yksinään, vähän alla päin. Voin halata häntä tai hymyillä hänelle, tai sanoa muutamia rohkaisevia sanoja; kunhan vain olen kuuliainen tekemään sen, mitä Jumala vaikuttaa sydämessäni. En voi mennä ohi, jos näen jonkun, joka on alakuloinen tai masentunut. Tiedän itsekin, millaista on elää vaikeiden ajanjaksojen läpi. Jos elämäni on yhteydessä Jumalaan, silloin hän voi johtaa minua. Hän voi näyttää minulle parhaan tavan olla avuksi.

Joskus joku ihminen tulee  mieleeni, ja tunnen, että minun pitää rukoilla kyseisen henkilön puolesta. Jumala vaikuttaa sydämessäni huolenpitoa ihmisistä jostakin syystä, ja voin ‘seisoa muurinaukossa' heidän puolestaan (Hesek. 22:30). Voin olla siunaukseksi myös sillä tavalla, vaikka hän ei ehkä koskaan tiedä, että rukoilen hänen puolestaan. Jos näen tarpeen, silloin minun täytyy olla uskollinen olemaan kaikkien palvelija.»

Tässä olen, tehdäkseni Jumalan tahdon

Deborahin toive on olla hyödyllinen Jumalan kädessä. Hän uskoo, että Jumala johtaa ja käyttää niitä, jotka ovat kuuliaisia häntä kohtaan. Kuuliaisuus Jumalan muistutuksia kohtaan johtaa Hengen hedelmiin: rakkauteen, hyvyyteen, lempeyteen, jne. (Gal. 5:22-23). Ihmiset tarvitsevat niitä, jotka ovat hyviä heitä kohtaan osoittaen heille rakkautta ja kärsivällisyyttä.

«Jos sinulla on jotain, silloin voit antaa jotain», sanoo Deborah. «Ei ole mahdollista antaa toisille mitään, ellei sinulla ole mitään.»

Kuuliaisuus Jumalan muistutuksia kohtaan johtaa Hengen hedelmiin: rakkauteen, hyvyyteen, lempeyteen, jne.

«Olen niin iloinen evankeliumista, ja siitä, että Raamattu tulee niin eläväksi, kun luen sitä. Jumalan Henki osoittaa sen, mistä minun pitää päästä eroon itsessäni – ylpeydestä, valittamisesta, jne. Ja kun olen päässyt niistä vapaaksi ja antanut tahtoni täysin Jumalalle, silloin koen vapauden. Olen vapaa palvelemaan.  Voin sanoa: ‘Tässä olen, Jumala, tehdäkseni sinun tahtosi', ja olen valmis tekemään, mitä ikinä Jumala vaikuttaa sydämessäni'.»

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.