Palvotko Luojaa vai vain luomakuntaa?

Palvotko Luojaa vai vain luomakuntaa?

Jumala sanoi”Tulkoon!” ja loi kaiken . Meidän tulee rakastaa ja palvoa yksin häntä. Hän voi luoda jotain aivan uutta myös meissä.!

3 Minuuttia ·

Kun Jumala loi, kaikki tapahtui aivan yksinkertaisesti hänen käskynsä mukaan. ”Tulkoon!” hän sanoi, ja erilaisia asioita tapahtui välittömästi. Hän teki kaiken oman mieltymyksensä mukaan, kaiken oman valtansa perusteella.

"… sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut." Ilm. 4:11.

Palvo Luojaa

Kaikki kiitos ja palvonta ja kunnia kuuluvat Luojalle. ”Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaisia henkien Isälle, että eläisimme?” Hepr. 12:9. Meidän tulisi rakastaa, kunnioittaa ja palvella vain häntä! Meidän tulisi palvoa häntä ja tarkata tarkoin hänen sanaansa olemalla kuuliaisia joka ainutta yksityiskohtaa myöten ja pitää palvomisen arvoisena yksin häntä!

Kuitenkin, sen sijaan, että ihmiset olisivat kuuliaisia häntä kohtaan, palvelisivat, ylistäisivät ja palvoisivat häntä, useimmat tekevät, niin kuin Room. 1:25: ssä sanotaan: ”He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen.”

Monet ovat tehneet näin suuremmassa tai pienemmässä määrin. He ihailevat tai palvovat kaikenlaisia luotuja asioita – kuten älykkyyttä, kauneutta, valtaa, rikkautta, saavutuksia ja kykyjä – sen sijaan että kunnioittaisivat tai palvoisivat Jumalaa. Niinpä he ovat taipuvaisia sellaisiin asioihin kuin ihmisten ihannointi, mustasukkaisuus, seksuaalinen moraalittomuus, himokkuus, ylpeys, kiittämättömyys. He ovat sidoksissa siihen, mitä ihmiset ajattelevat heistä ym. ym. Jos nostaisimme katseemme kaikkien luotujen asioiden yläpuolelle, kaiken Luojaan, niin näkisimme, että kaikkien näiden luotujen asioiden ainut arvo ja tarkoitus on siinä, että niitä voidaan käyttää Jumalan kunniaksi.

Jos nöyrrymme hänen edessään ja olemme kuuliaisia hänen luovalle sanalleen, silloin lakkaamme kaikista näistä synneistä. Kaikkea hänen luomaansa voidaan käyttää, niin kuin hän oli tarkoittanut – jotta hänen tahtonsa tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaassa, ja että hänen nimensä tulisi kirkastetuksi.

On mieletöntä ihailla luotua Luojan sijaan. Mikään näistä asioista ei olisi olemassa, ellei Kaikkivaltias Luoja olisi luonut niitä ”…Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella."  Matt. 4:10. On valtavan vähän todellista Jumalan, Luojan, palvomista. Olkoon meillä paljon enemmän tietoista Jumalan palvomista!

 Uusi luomus!

Luomisen fantastisuus on siinä, että Jumalan tarvitsi sanoa vain yksi sana. ”Tulkoon!” ja heti tapahtui niin!

Nyt, uuden liiton aikana, Jumala on jälleen luomassa jotain uutta. Tällä kertaa uusi luominen tapahtuu meissä! ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.” 2. Kor. 5:17.

Kun uskomme sen, hän luo, aivan niin kuin hän loi alussa sanomalla, ”tulkoon”, ja tulos on juuri se mitä uskomme. "Tapahtukoon teille uskonne mukaan!"  toteutuu silloin Matt. 9:29.

Jos uskot siihen, että voit voittaa himosi, se tapahtuu! Jumala, joka loi taivaan ja maan, haluaa luoda puhtautta sinne, missä ennen oli saastaisuutta! Hän voi luoda rakkautta sinne, missä kerran oli vihaa, tyytyväisyyttä kateuden sijaan, rauhaa ja iloa sinne, missä ennen oli murehtimista ja epäuskoa. Tämä ei tapahdu maagisella tavalla. Se tapahtuu, kun kestämme kärsivällisinä, voitamme Pyhän hengen voimalla aina, kun tulemme kiusatuiksi.

”…sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu.” Hepr. 10:36.

Jotain ajateltavaksi:

Voitko kuvitella tilanteita, joissa on mahdollista tahattomasti palvoa luotua Luojan sijaan?

Onko elämässäsi jotain, minkä voittaminen on vaikeaa? Uskotko, että Jumala, joka loi taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on, voisi myös luoda jotain uutta sinussa?

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.