Tiedätkö, mitä Jumala ajattelee sinusta?

Tiedätkö, mitä Jumala ajattelee sinusta?

Uskomalla Jumalaan saamme tulevaisuuden, jonka hän on suunnitellut meitä varten.

4 Minuuttia ·

"..sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon." Jer.29:11.

Jumalalla on rauhan ajatuksia meistä kaikista ja hän haluaa antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Siksi hän lähetti ainoan Poikansa, jotta yksikään, joka häneen uskoo ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh.3:16) Uskomalla häneen saamme levon ja rauhan, ja sen kautta myös tulevaisuuden ja toivon.

Lupaus tulevaisuudesta

Koko maailma on pahan vallassa, ja epäusko on vallannut ihmiset. Useimmat uskovat vain siihen, minkä ihmisen tahto on saanut aikaan. Siksi he menettävät tulevaisuutensa. Heidän elämänsä ohjautuu maallisten himojen mukaan. Elämä tuntuu mukavalta niin pitkään kun liha voi hyvin. Heti jos joudutaan tilanteeseen, jossa liha joutuu ahtaalle – kuten elämässä melko usein voi käydä – elämä muuttuu ikäväksi heille itselleen ja heidän lähellään oleville.

Kaikki on kiinni maallisista tarpeista. Hengelliset asiat, joissa on tulevaisuutemme, ovat kaikkein useimmille ihmisille täysin pimennossa.

Abraham sitä vastoin uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. (Room.4:3) Jumala oli niin innostunut siitä, että joku uskoi häneen, että hän sillä hetkellä antoi Abrahamille lupauksen jälkipolvista ja maasta. Tässä lupauksessa oli Abrahamin koko tulevaisuus.

Lootilta taas puuttui tämä taivaallinen näky, hän etsi vihreitä lakeuksia, ja tämän maailman kirkkautta. Hänen valintansa oli kohtalokas, ja sen myötä hän ei vain menettänyt yhteyttään Abrahamiin, vaan myös oman tulevaisuutensa. Ajattele minkälaiset mahdollisuudet hänellä oli! Hänhän olisi voinut sopia riidan ja sitten jatkaa yhteyttää setänsä kanssa, ja saada osaa tämän siunauksesta.

Valitse oikein

Tehkäämme me, jotka nyt elämme, ja joilla on kaikki erilaiset mahdollisuudet, oikeat valinnat niin että Abrahamin uskon kautta tulisimme osallisiksi myös hänen lupauksistaan, joissa on tulevaisuus ja toivo.

"Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta." Room.5:1-2.

Näemme, että meillä on pääsy siihen armoon, jota Jeesus oli täynnä, vain tämän kalliin Abrahamin uskon kautta, jonka alkaja ja täydelliseksi tekijä Jeesus oli. Älä usko omaan tahtoosi tai omaan voimaasi. Älä usko lihan haluihin, äläkä tunteisiin ja järkeen, vaan usko elävään Jumalaan ja hänen suunnitelmiinsa ja tulevaisuuteensa sinua varten. "Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät." Hepr.11:6. Tästä meidän tulee olla täysin tietoisia. Olemme tekemisissä elävän Jumalan kanssa. Myös rukouksiemme on osoitettava se. Uskomalla häneen, saamme myös pääsyn armon valtaistuimen luokse. (Hepr.4:16)

Tulevaisuutemme ja toivomme

Pääsy armoon tarkoittaa pääsyä siihen, mitä tarvitsemme kaikkein eniten elämäämme, nimittäin apua ja voimaa Pyhässä Hengessä. Sen avulla voimme voittaa lihan himot ja valita oikein elämän eri käänteissä. Juuri tässä on tulevaisuutemme. Henki opettaa ja muistuttaa meitä kaikissa asioissa, ja jos olemme kuuliaisia sitä kohtaan, saamme hänen rauhansa. Tässä ei ole kyse siitä rauhasta minkä maailma antaa, vaan siitä jonka Jeesus voi antaa. Tätä rauhaa ei ylläpidetä aseilla ja ruudilla, vaan voimalla, joka säteilee siitä, joka ei toteuta lihan haluja, vaan vaeltaa Hengessä ja tekee Jumalan tahdon.

Käyttäkäämme armon valtaistuinta ahkerasti. Tässä on tulevaisuutemme ja toivomme. Tässä elämässä voimme kerskua Jumalan kirkkauden toivosta, ja jumalallisesta luonnosta, ja jonka saamme mukaamme tulevaisuuteemme – iankaikkisuuteen. Tässä voimassa voimme myös kerskata keskellä ahdistusta, sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä, ja koetuksen kestäminen antaa toivoa. Näissä ihmisissä tunnemme rauhan, ja heistä säteilee tulevaisuus ja toivo, se, mikä oli Jumalan ajatus meitä ihmisiä varten.

 Tämä on muokattu versio alkuperäisestä artikkelista "Tulevaisuus ja toivo", joka julkaistiin ensimmistä kertaa BCC:n lehdessä "Skjulte Skatter" helmikuussa vuonna 2003.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.