Tiedätkö, miksi Jumala antoi sinulle ruumiin?

Tiedätkö, miksi Jumala antoi sinulle ruumiin?

Jeesuksella oli juuri samanlainen ruumis kuin meillä, ja hän ymmärsi, ettei hän ollut maan päällä sitä varten, että hän reagoisi omien himojensa ja halujensa mukaan.

4 Minuuttia ·

Ruumiimme on suurin henkilökohtainen Jumalalta saamamme pääoma. Voimme valita, käytämmekö tätä kallisarvoista työkalua Herran kunniaksi vai turmelemmeko sen antamalla periksi himoille.

Minkälaisen ruumiin Jumala valmisti Jeesukselle? Häntä ei luotu sellaiseksi kuin enkeleitä. Häntä ei luotu sellaiseksi kuin Aadam ennen syntiinlankeemusta.

”Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi… Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit.” Hepr. 2:14 ja17.

Ihmisen ruumis

Ihmisruumis on tehty sellaiseksi, että siinä on himoja ja haluja (Gal. 5:24). Olemme toisin sanoen syntyneet sellaisina, että meillä on taipumus totella himojamme ja tehdä syntiä – tehdä oma tahtomme, panna omat toiveet etusijalle, ja olla pääasiallisesti kiinnostuneita omasta ruumiistamme, tarpeistamme ja tahdostamme. Tämä on ihmisen luonnollinen tila. Se on Eedenin puutarhassa tapahtuneen syntiinlankeemuksen seuraus. Kun Aadam ja Eeva antoivat Paholaisen pettää heitä olemaan tottelemattomia Jumalalle, synti tuli ihmisen luontoon, ja kaikki heidän jälkeläisensä ovat perineet sen.

Jeesus sanoo tämän vastakohtana: ”…mutta ruumiin sinä minulle valmistit …katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala." Hepr. 10:5-7.

Jumala antoi Jeesukselle ihmisruumiin – samanlaisen kuin meillä on. Hän peri myös lihassa asuvat himot ja halut. Jeesus kuitenkin ymmärsi, ettei hän ollut maan päällä reagoidakseen näiden himojen ja halujen mukaan. Miksi Jumala valmisti ruumiin Jeesukselle? Jotta hän tekisi Jumalan tahdon, ja myös me saisimme saman mahdollisuuden.

Tulemmeko kiusatuiksi? Näemmekö toisen lain jäsenissämme, kun …tahdomme tehdä hyvää? Tunnemmeko edelleen, että meissä on syntiä (Room. 7:21-24)? Jos sen tunnemme, voimme olettaa, että Jeesus koki samoin, ”sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.” (Hepr. 4:15). Synti tuli tuomituksi tässä Jumalan luomassa ruumiissa. Jumala tuomitsi synnin lihassa iankaikkisen Hengen kautta (Room. 8:3; Hepr. 9:14).

Koska meillä on samanlainen ruumis kuin Jeesuksella, ja koska Jumala lähetti meille saman ikuisen Hengen, joka Jeesuksella oli hänen lihansa päivinä, meidän on uskottava, että meidän on mahdollista tehdä samoin.

Meillä on ruumis tehdäksemme Jumalan tahdon

”Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa.” Gal. 5:16.

Lihan himot ovat sitkeitä. Silmät haluavat katsella epäpuhtaita asioita. Ajatuksemme kääntyvät helposti asioihin, jotka ovat vääriä – pahuuteen, kateuteen, ahneuteen, himoihin – koska nämä asiat ovat luonnollisia ihmisen lihalle. Himot ovat syy kaikkeen maailman turmeltuneisuuteen (niin suurissa kuin pienissä asioissa). Jumala ei kuitenkaan antanut meille ruumista siksi, että antaisimme periksi sen himoille ja haluille. Hän antoi meille ruumiin tehdäksemme hänen tahtonsa ja voittaaksemme Pahan.

”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” Matt. 6:10.

Mikä on Jumalan tahto meille? – Meidän pyhityksemme. Että meidät tehdään Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Emme voi tulla pyhitetyiksi tai hänen kaltaisikseen muutoin, kuin tulemalla vapaiksi ihmisluonnostamme. Askel askeleelta, kiusauksessa toisensa perään, kuoletamme lihan himot. Tulemme vapaiksi lihan vaatimuksista uhraamalla oman tahtomme Hengen voimalla. Siten tulemme osallisiksi pyhityksestä. Luonnollinen tapamme reagoida voi tulla erilaiseksi. Voimme muuttua. Meidän ei tarvitse kuolla samanlaisina kuin synnyimme.

Jeesuksen elämä

Jeesus sanoi: ”Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte." Joh. 14:4. Voit aloittaa Hengessä elämisen ja Hengessä vaeltamisen nyt, aivan heti! Voima ja viisaus, joita tarvitset tähän, ovat helposti saatavissa – ilmaiseksi. Sinun on luovuttava omista itsekkäistä kiinnostuksen kohteistasi, niissä ei ole mitään säilyttämisen arvoista; aivan kaikki on vain ikuista tappiota. Etsi Jumalaa ja opi rakastamaan häntä enemmän kuin himojasi! Saat Jumalan voimaa ja viisautta, kun uskot häneen ja tottelet hänen tahtoaan.

Tämä on mahtava evankeliumi! ”Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.” 2. Kor. 4:10. Jeesuksen ruumis oli ensimmäinen ruumis, jossa tämä synnin kuolema toteutui. Siksi sitä kutsutaan ”Jeesuksen kuolemaksi”. Se vaikutti niin voimakkaasti Jeesuksen ruumiissa, ettei hän koskaan tehnyt syntiä. Lopputulos oli, että elämä, joka Jeesuksella oli Isän kanssa, ilmestyi maan päällä hänen ruumiissaan, niin että opetuslapset saattoivat nähdä, kuulla ja käsin koskettaa sitä (1. Joh. 1:1-4).

Parasta, mitä voimme tehdä tämän Jumalalta saamamme suuren lahjan suhteen, on, että kirkastamme häntä elämällämme. Jeesuksen elämä voi ilmestyä sellaisissa ruumiissa, joita Jumala on saanut muovata, niin että elämä voi näkyä, kuulua ja sitä voi käsin koskettaa.

Raamatunkohdissa on käytetty Raamattu Kansalle- käännöstä. 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.