Tartu iankaikkiseen elämään!

Tartu iankaikkiseen elämään!

Mitä teemme suuremmissa tai pienemmissa elämän koetuksissa?

3 Minuuttia ·

Mitä teemme elämämme suuremmissa tai pienemmissä koetuksissa?

"Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista! Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä." 1. Tim. 6:11. Hyveet ovat Juman täyteyttä. Kun opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden sisällön, voimme "täyttyä kaikella Jumalan täyteydellä". "Jumala on rakkaus." 1. Joh. 4:8. "Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä… Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea, ja niin teille runsaskätisesti tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan." 2. PIet. 1:5 ja 10-11.

"Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä." 1. Tim. 6:12.

Kohtaamme elämässämme joka päivä suurempia tai pienempiä koetuksia, jotka tuovat esiin sisällön, mikä meillä on. Sellaiset tilanteet voivat olla hyvin lyhyitä. Ja silloin sopii sanoa: "Tartu iankaikkiseen elämään!"

Näemme edellä kirjoitetusta, että iankaikkinen elämä on Kristuksen hyveet. Hyveet ovat vastakohta luonnollemme. Hyvän uskon kilpailun kilpaileminen on sitä, että "hän kieltääköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua." Luuk. 9:23. Silloin myös Jeesuksen kuolema vaikuttaa jäsenissämme, "että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin." 2. Kor. 4:10-11.

"Joka päivä" on välttämätöntä käydä tätä taistelua – tätä hyvää taistelua. Kohtaamme elämässämme joka päivä suurempia tai pienempiä koetuksia, jotka tuovat esiin sisällön, mikä meillä on. Joko oma elämämme – "minämme" – tulee esille tai sitten Jeesuksen elämä – hyveet- tulevat näkyviin. Sellaiset tilanteet voivat olla hyvin lyhyitä. Ja silloin sopii sanoa: "Tartu iankaikkiseen elämään!" Jos emme ole kiinnostuneet kasvamaan Kristuksen hyveissä – ja saamaan lisää taivaallista elämää, tilaisuutemme on mennyttä.

Joskus taas koetukset voivat olla pitkiä; niin,ne voivat kestää jopa vuosikausia – silloin ihminen on sulatusuunissa – jatkuvassa puhdistuksessa – jos ymmärtää Kristuksen kärsimykset. (1. Piet. 4:12-13). Silloin saa koekea sen, mitä Paavali rukoili:  "…vahvistakoon  kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä." Kol. 1:11-12. Isä tekee meidätkelvollisiksi saamaan osan pyhien perintöosasta valkeudessa.

Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja hän on määrännyt meidät Poikansa kuvan kaltaisiksi.

Tämän prosessin aikana tulee seurata kehotusta: "Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät." 1. Piet. 5:6-7. "Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten", mutta sen me tiedämme, "että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut." Ja hän on "määrännyt meidät Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa." Room. 8:26 ja 28-29.

Voitko kuvitella mitään suurempaa saavutusta täällä elämässä? Jos sinulla on tämä silmiesi edessä, silloin koetuksesi ovat lyhytaikaisia ja kevyitä, ja ne saavat aikaan "määrättömän, ikuisen kirkkauden meille." 2. Kor. 4:17-18.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.