Tämän päivän arkki

Tämän päivän arkki

Mikä merkitys on kertomuksella Nooan arkista meille, jotka elämme tuhansia vuosia myöhemmin?

4 Minuuttia ·

Olet ehkä kuullut kertomuksen Nooan arkista lapsena: Jumalaapelkäävä mies oli kuuliainen Jumalaa kohtaan, ja hän rakensi valtavan laivan pelastaakseen perheensä siltä vihalta, jonka Jumala lähetti maan päälle suuren vedenpaisumuksen muodossa. Kuinka kiitollinen Nooan ja hänen perheensä onkaan täytynyt olla niinä 40:nä sadepäivänä! He olivat olleet kuuliaisia Jumalan varoituksia kohtaan ! Mikä merkitys tällä kertomuksella on meille, jotka elämme tuhansia vuosia Nooan jälkeen?

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 6: 5 kerrotaan, miksi Jumalan viha kohtasi maata Nooan aikana: «Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.»
Roomalaiskirjeestä 1: 18-19 voimme lukea enemmän tästä pahuudesta: «Jumalan viha ilmestyi taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan, onhan Jumala ilmoittanut sen heille.»  

Onko olemassa "arkki", johon me voimme mennä sisälle?

Toisin sanoen, Jumala iloitsee niistä, jotka pyrkivät vaeltamaan uskollisesti sen ymmärryksen mukaan, minkä hän on heille antanut siitä, mikä on totta ja oikein. Toisaalta, Jumalan viha syttyy niitä kohtaan, jotka kerta toisensa jälkeen tekevät sitä totuutta vastaan, joka on heille annettu. Saarnaajassa 7: 29 Salomo panee merkille ihmisten taipumuksen väistyä totuudesta: «Ainoastaan tämän olen havainnut: Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät monia juonia.»

Jumala on myös selvästi varoittanut meitä monissa kohdin Raamattua siitä, että hänen vihansa on kohtaava taas maata, vaikka se ei tapahdukaan vedenpaisumuksen muodossa. Onko olemassa "arkkia", johon voimme mennä pelastuaksemme, niin kuin Nooa ja hänen perheensä pelastuivat?

Niille, jotka kaipaavat elää totista ja vilpitöntä elämää kristittynä, vastaus on "kyllä"! «Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.» 1. Tess. 5: 9. Johanneksen evankeliumin luvussa 15 Jeesus kutsuu meitä tulemaan nykyajan arkkiin: «Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.»  Jae 9 ja 10. Jos valitsemme elää elämää uskollisuudessa Jumalan sanaa kohtaan, silloin olemme turvallisesti tämän aikamme arkissa.

Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani..

Kuitenkin ihmisinä tulemme kiusatuiksi, vaikka olemme antaneet elämämme Jumalan käsiin, sanomaan ja tekemään asioita, jotka ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, minkä tiedämme olevan Jumalan tahto. Voimme esimerkiksi tulla kiusatuiksi valehtelemaan virheestä, jonka teimme työpaikalla, levittämään huhuja toisista tai huijaamaan raha-asioissa. Mutta Kristuksessa on voima välttää sellainen, mikä saa aikaan Jumalan vihan, ja sen sijaan elää elämää, mikä miellyttää Herraa.

1. Kor. 10: 13:ssa meille on tämä lupaus: «Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.» Jos etsimme Jumalaa koko sydämestämme, hän täyttää tämän sanan elämässämme.

Jumalan sana antaa meille selvät ohjeet siitä, kuinka voimme saada tarvittavan voiman voittaa syntisen luontomme:

– Psalmeissa David kirjoittaa siitä, että meidän tulee kätkeä Jumalan sana sydämeemme; sana, joka voi auttaa meitä vastustamaan, kun meitä kiusataan tekemään syntiä (Ps. 119: 9-11).

– Hebrealaiskirjeessä meitä kehotetaan etsimään häntä rukouksessa saadaksemme apua kiusauksessa  (Hebr. 4: 15-16).

– Johannes rohkaisee ensimmäisessä kirjeessään meitä pitämään yhteyttä toisten kanssa, joilla myös on halu voittaa synti (1. Joh. 1: 7).

– Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: «Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.» (Luuk. 9: 23).

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

Kun elämme sellaista elämää Kristuksessa, vältämme vihan, minkä Jumala lähettää jumalattomien ylle, samoin kuin Nooa ja hänen perheensä välttivät Jumalan vihan. Kuinka turvallista ja hyvää onkaan olla sisällä tässä arkissa keskellä erilaisia aikoja, joita kohtaamme elämässä ja ihmiskunnassa!

«Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.» 2. Piet. 1: 3-4.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.