Tämä on ainoa tapa tulla Jeesuksen kaltaiseksi

Tämä on ainoa tapa tulla Jeesuksen kaltaiseksi

Jeesuksen kaltaiseksi tuleminen on täysin riippuvainen tästä yhdestä asiasta.

2 Minuuttia ·

Jumala on ennen maailman perustamista kutsunut ja valinnut meidät tulemaan Poikansa kuvan kaltaisiksi (Room. 8:29). Jotta tämä voisi tapahtua, vaaditaan ehdotonta nöyryyttä.

Meitä verrataan savenvalajan käsissä olevaan saveen. Jos savi on pehmeää ja taipuisaa, hän muovaa sen helposti hienoksi astiaksi; mutta jos savi on liian kovaa, se halkeilee, eikä hän saa tehtyä siitä ajattelemaansa astiaa, vaan hänen on tehtävä halpa-arvoisempi astia. Samoin on meidänkin kohdallamme. Mitä nöyrempiä olemme, sitä helpommin hän voi työskennellä kanssamme ja muovata meitä; oman kuvansa kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Hän voi silloin suhteellisen lyhyessä ajassa tehdä meistä astian arvokkaaseen käyttöön, pyhitetyn, isännälleen hyödyllisen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmiin (2. Tim. 2:21).

Ainoa tapa tulla muovatuksi hänen Poikansa kuvan kaltaiseksi

Mitä vähemmän nöyriä olemme, sitä vaikeampi hänen on tehdä työtä kanssamme. Pysymme kovana savena, joka jatkuvasti murenee hänen käsissään. Vie pitkän ajan, ennen kuin hän saa meistä jotain aikaan. Jos olemme erittäin taipumattomia, hänen on tehtävä meistä halpa-arvoisia astioita arvokkaiden astioiden sijaan. Nöyryys on sen tähden helpoin, lyhyin, niin, ainut tie siihen, että edistymme ja pyhitymme edelleen.

Jeesus Kristus, joka on itse täydellisyys, on myös esikuva meille nöyryydessä niin kuin kaikessa muussakin. Hänellä oli aina Isä silmiensä edessä, ja hän teki kaikessa hänen tahtonsa. Häneltä voimme oppia aitoa nöyryyttä. Meidän on aina kaikessa oltava hänelle alamaisia ja nöyrryttävä hänen tahtonsa alle, niin että hän voi ajallansa korottaa meidät. Kaikki asiat ovat hänen väkevissä käsissään, jotka ovat ojennettuina pelastukseksi koko päivän. Kaikella, mitä hän lähettää tiellemme, on se tarkoitus, että tulemme muutetuiksi hänen Poikansa kuvan kaltaisiksi.

Mutta hän voi tehdä sen ainoastaan silloin, kun olemme kaikissa asioissa nöyriä. Jumala antaa armon vain nöyrille ja hän on ylpeitä vastaan. Ja kun hän, elävä Jumala, on meitä vastaan, silloin ei ole helppoa olla ihmispoloinen. Sen tähden emme pääse eteenpäin, ellemme ole nöyriä. Nöyrän tie on täynnä siunauksia. Hän voi katsella tulevaisuuteen ja sanoa niin kuin Daavid: ”Sula hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.” Ps. 23:6.

Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran otsikolla «Ydmyghet» BCC:n ”Skjulte Skatter” -lehdessä lokakuussa 1930.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.