"Sinun käskystäsi!": Avainsana, joka tuottaa tulosta

"Sinun käskystäsi!": Avainsana, joka tuottaa tulosta

Totteletko Jumalan sanaa ja hänen johdatustaan viivyttelemättä ja selittelemättä? Kokeile sitä, niin saat kokea, miten se vaikuttaa!

5 Minuuttia ·

”Simon vastasi: "Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot." Näin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoilivat toisessa veneessä olevia tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat uppoamaisillaan.” Luuk. 5:5-7.

Simon Pietari oli kalastaja. He olivat olleet merellä kalastamassa koko yön ilman saalista. Mutta kun Jeesus opasti heitä, Simon valitsi uskomisen, ja ”sinun käskystäsi” hän teki, niin kuin Jeesus sanoi – ”kysymättä”, ”miettimättä” tai ”epäilemättä…”. Tämä yksinkertainen uskon teko johti ihmeellisiin tuloksiin ja pelkoon Simonin ja toisten kalastajien sydämissä. He jättivät kaiken, ja heistä tuli Jeesuksen opetuslapsia (Luuk. 5:8-11).

”Sinun käskystäsi” on itse sotahuuto kaikissa elämän tilanteissa. Kaikki, jotka ovat ymmärtäneet tämän, ovat tulleet rikkaiksi ja onnellisiksi Jumalassa. Heidän elämän laivansa on tullut lastatuksi täyteen Jumalan viisautta ja ikuista hyvää. Kun Paavali tuli, hän oli täynnä Jumalan siunausta. Hän oli vankilassa, ruoskittuna ja lyötynä ja kaikenlaisissa ahdingoissa, mutta aina iloisena ja hyvällä mielellä (2. Kor. 6:1-10). Hän ymmärsi tämän: ”Sinun käskystäsi!” ja kaikki tuli valoisaksi ja hyväksi. Hän sai aina runsaasti ”kaloja” veneeseensä.

Esimerkkejä uskon kuuliaisuudesta – ”Sinun käskystäsi”

Abraham sai Herralta sanan lähteä maastaan ja kansastaan paikkaan, jonka Jumala oli valinnut hänelle. ”Sinun käskystäsi”, Abraham sanoi ja lähti ja tuli lopuksi lastatuksi ylenpalttisella siunauksella.

Emme tule upporikkaiksi Jumalan kirkkauden suhteen yhdessä päivässä. Jumala koetteli Abrahamia voimakkaasti sen suhteen, rakastiko Abraham todella Jumalaa ja piti kiinni hänen sanoistaan. – Vasta ristillä, kun Jeesus sanoi: ”Se on täytetty”, hänellä oli koko Jumalan täyteys itsessään. Hän varttui Jumalan viisaudessa, ja jumaluuden koko täyteys asettui asumaan häneen ruumiillisesti sitä mukaa kuin Sana tuli lihaksi ja kirkkaudeksi hänessä (Luuk. 2:52; Kol. 2:9; Joh. 1:14). Tie kulkee siellä, missä ollaan uskollisia kärsimyksissä ja kielletään itsensä.

”Sinun käskystäsi!” sanoi Nooa ja rakensi arkin tarkoin Herran ohjeiden mukaan. Hän rakensi uskossa, sillä hän ei koskaan ollut nähnyt sellaista rakennelmaa tai että joku olisi hukkunut veteen. Hän julisti väsymättä vuosikausia pelastusta arkin kautta jatkaen samalla rakentamista mitä suurimmalla tarkkuudella. Lopuksi hän sai kokea sen, mitä hän julisti ja uskoi sen jälkeen, kun hänen uskonsa oli tullut perusteellisesti koetelluksi. Hän ei irrottanut otettaan Herralta saamastaan sanasta.

Tulokset kuuliaisuudesta – ”Sinun käskystäsi”

Autuaita ovat ne, joilla on sana Herralta mitä erilaisimmissa elämän tilanteissa ja jotka pitävät kiinni siitä ja toimivat sen mukaan elävässä uskossa.

Filadelfiassa he olivat ymmärtäneet ottaa vaarin Jumalan sanasta, ja Jeesus sanoo heille: ”Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi.” Ilm. 3:11. Se, mitä heillä oli, oli Jumalan sana. Kaikki muu on hulluutta, josta meidän on päästävä irti ja paettava, sillä aika on lyhyt.

Kun kuulemme Jumalan sanan ja rakennamme sen mukaan, elämän talomme pysyy pystyssä. Jumalan sana on ikuinen, vuorenvarma ja ihana ja tekee meistä ikuisia, vuorenvarmoja ja ihania ihmisiä ikuisuuksista ikuisuuksiin .

Pietari oli raatanut koko yön ja veti veneeseen tyhjiä, mustia verkkoja. Jos toimimme oman ymmärryksemme ja tunteidemme mukaan, koemme pimeän yön ja vedämme veneeseemme pelkästään masennusta ja pettymyksiä. Tie meille on silloin se, että häpeämme perusteellisesti ja heittäydymme Jeesuksen jalkoihin, niin kuin Pietari teki, ja tunnustamme olevamme syntisiä (Luuk. 5:8).

Olemme todella kutsuttuja ja valittuja tulemaan osallisiksi rikkaasta ja siunatusta elämästä. Tie sinne on: ”Sinun käskystäsi!” Kuinka hyvä onkaan voida sanoa: Sinun käskystäsi heitän kaikki murheeni sinun päällesi, sillä sinä pidät minusta huolen! sen sijaan, että annamme huolehtimisen ja murheen siitä ja tästä painaa meitä.

Sotahuuto kuuluu: ”Sinun käskystäsi!” ja onnistumme elämässä ja palveluksessa!”

Tämä on mukailtu versio artikkelista, joka julkaistiin ensimmäisen kerran BCC: n «Skjulte Skatter» -lehdessä heinäkuussa 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.