Seuraatko unelmaasi vai kutsumustasi?

Seuraatko unelmaasi vai kutsumustasi?

On olemassa tie, jolla kukaan ei ole koskaan pettynyt. Saavuttaako sen seuraamalla unelmiaan vai onko se jotain enemmän?

3 Minuuttia ·

Mainoksissa meihin vedotaan usein iskulauseilla: Seuraa unelmaasi! Tee unelmistasi totta! Ole rohkea ja seuraa unelmiasi! Tässä yhteydessä annetaan ymmärtää, että unelmiemme täyttymys on sama kuin elämän onni. Tulemme näkemään, että tämä on syytä kyseenalaistaa.

Erityisesti nuorena meillä voi olla monia unelmia. Nämä liittyvät useimmiten uraan tai menestykseen urheilussa, työssä, taiteissa tai artistina. Unelmiemme saavuttamiselle on kuitenkin monia ehtoja. Nämä ovat usein sen ulkopuolella, mitä itse voimme tehdä niiden hyväksi. Näistä voidaan mainita talous, omat kyvyt, ympäristö ja muut edellytykset niin, että unelmista olisi mahdollista tehdä totta. Omien unelmien saavuttamisen mahdollisuuteen liittyy siis paljon epävarmuutta. Tämä johtuu siitä, että muilla kuin itsellämme on vaikutusta asioihin.

Samoin kuin ammatilliseen kutsumukseen, taivaalliseen kutsumukseenkin liittyy ehtoja, jotka täytyy täyttää.

Näin ei ole taivaallisen kutsumuksen laita. Tässä kutsumuksessa kysytään, haluammeko seurata Jeesusta, tulla hänen opetuslapsikseen, kulkea hänen jalanjäljissään ja tulla muovatuiksi hänen kaltaisekseen. 1. Piet. 2:21. "Te, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset", kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja Hebr. 3:1:ssä. Tämä on suurin kutsumus, minkä ihminen voi saada täällä maan päällä. Samoin kuin ammatilliseen kutsumukseen, taivaalliseen kutsumukseenkin liittyy ehtoja, jotka täytyy täyttää. "Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni", sanoo Jeesus Luuk 14:33:ssa. Siis ilman että luovumme kaikesta tässä maailmassa, emme voi olla hänen opetuslapsiaan, mutta tekemällä tämän – voimme. Tässä meillä itsellämme on ohjaus, sillä voimme itse valita maksaa hinnan, täyttää ehdot. Hän, joka kutsuu meitä, antaa myös voiman ja armon sen toteuttamiseen.

"Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesusksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme." Ef. 2:10. Meidät on luotu jotain merkityksellistä varten. Löytämällä sen ja vaeltamalla niissä teoissa, jotka Jumala on meille valmistanut, meidän taivaallinen kutsumuksemme toteutuu ja elämämme voi tulla suureksi hyödyksi ja siunaukseksi kanssaihmisillemme ja iloksi meille itsellemme.

Aistiemme kautta tai kuvitelmiemme kautta sielunvihollinen juuri pääsee sisällemme, ja samoin kuin Eevan kohdalla, ihminen vietellään seuraamaan petollisia himoja. Ne ovat usein yhteydessä "unelmaan hyvästä elömästä", ja valheen valta saa sisäänpääsyn ihmisen mieleen. 2. Tess. 2:10. Koska turmelus seuraa petollisia himoja, useat ihmiset katselevat elämäänsä taaksepäin kauhulla. Heidän unelmastaan tuli kupla, joka puhkesi. Heidän energiansa, aikansa ja resurssinsa uhrattiin tyhjyyden alttarilla.

Meidät on luotu jotain merkityksellistä varten.

Paavali oli taivaallisen kutsumuksensa valtaama. Mitkään unelmat eivät olleet hänen elämässään liikkeellepanevina voimina, vaan harras kaipaus tulla opetuslapseksi ja palvella Jumalaa kaikella mitä hän oli. ".. minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta." Fil. 1:20. Hänen kaipauksensa ja toivonsa oli kiinnitetty johonkin, joka oli täysin saavutettavissa olevaa, ja hinnan hän oli valmis maksamaan.

Unelmiemme toteutuminen on mitä suurimmassa määrin epävarmaa ja lisäksi onkin suuri todennäköisyys että tulemme pettymään, jos satsaamme niihin, kun taas on 100% varmaa, että taivaallinen kutsumuksemme toteutuu, kun me itse olemme halukkaita maksamaan hinnan. Tällä tiellä ei kukaan ole koskaan tullut petetyksi. Valinta on meidän!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.