Samuel: Miten kuulla Jumalan ääni

Samuel: Miten kuulla Jumalan ääni

Samuel oli lapsuudesta lähtien aivan erityinen. Kertomus hänestä näyttää meille Jumalan äänen kuulemisen ja tottelemisen merkityksen.

4 Minuuttia ·

Ylipappi Eeli oli jo vanha, kun Samuel tuli hänen luokseen temppeliin asumaan. Vaikka Eelin poikien oli määrä tulla papeiksi Eelin kuoltua, ei heillä ollut minkäänlaista mielenkiintoa Jumalan palvelemiseen. Sen sijaan he suhtautuivat juutalaisiin lakeihin ja rituaaleihin halveksien, eikä Eelillä ollut voimaa tai tahtoa rankaista heitä heidän pahuutensa tähden (1. Sam. 2:12-17). Siksi Jumala ei voinut keskustella Eelin kanssa sydämestä sydämeen, niin kuin hän oli tehnyt toisten, kuten Mooseksen kanssa.

Jumala seurasi tarkoin, kun pieni Samuel tuli temppeliin. Samuelin äiti Hanna oli luvannut tuoda Samuelin temppeliin, jotta hän voisi palvella Jumalaa lapsuudestaan lähtien. Jumala muisti tämän ja odotti vain oikeaa hetkeä puhuakseen Samuelin kanssa tavalla, jota hän ei voinut tehdä Eelin ja hänen poikiensa kanssa.

Jumala näki, että Samuelilla oli puhdas sydän

Miten tämä nuori poika oli niin erityinen, että Jumala halusi puhua hänen kanssaan? On kirjoitettu, että Herran sana oli niinä päivinä harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia (1. Sam. 3:1). Jumala oli varoittanut Eeliä, että hänen suvustaan tehtäisiin loppu ja sanoi: ”Mutta minä nostan itselleni uskollisen papin, joka toimii minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyvän huoneen, ja hän vaeltaa minun voideltuni edessä koko elinaikansa.” 1. Sam. 2:35. Hän etsi ihmistä, jolla oli puhdas sydän ja sen hän löysi Samuelissa.

Kun Jumala kutsui häntä yöllä, Samuel tietenkin luuli, että se oli Eeli. Hän oli tottunut tottelemaan, joten hän nousi ylös välittömästi. Tämä tapahtui kolme kertaa, ja lopulta Eeli ymmärsi, että Jumala yritti puhua tämän nuoren pojan kanssa. Niinpä hän sanoi Samuelille, että jos hän kuulisi äänen jälleen, hänen pitäisi vastata: ”Puhu Herra, palvelijasi kuulee” (1. Sam. 3)!

Olen usein ajatellut Samuelia ja hänen yksinkertaista vastaustaan. Ymmärrän, kuinka tärkeää on olla tarkkana, kun Jumala yrittää puhua kanssani. Samuelin aikana profeetat ja papit olivat linkki Jumalan ja ihmisten välillä, mutta nykyään Jumala voi puhua meille suoraan Pyhän Hengen kautta. Raamattu sisältää Jumalan lait ja viisauden. Esimerkiksi on kirjoitettu: ”Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle." Joh. 14:21. Jos minulla siis ensin on Jumalan sana, jota sitten noudatan, silloin saan Pyhän Hengen. Kun olen uskollinen, voin oppia kuuntelemaan sydämeni ääntä yhä enemmän, ja se voi johtaa minua päivittäin.

”Sydämestä-sydämeen-suhde” Jumalan kanssa

Kun Jumala puhui Samuelille ensimmäisen kerran, hänellä oli tärkeä tehtävä Samuelille; tehtävä, jossa Samuel saattoi osoittaa uskollisuutensa. On kirjoitettu, että Samuel pelkäsi kertoa Eelille, mitä Jumala oli sanonut (1. Sam. 3:15). Eeli halusi kuitenkin kuulla sen, joten Samuel kertoi hänelle sen: Jumala oli valmis toteuttamaan sen, minkä hän oli luvannut tehdä Eelille ja hänen pojilleen, ja asettamaan Samuelin kansansa profeetaksi.

Samuelilla oli puhdas sydän, mutta Jumalan piti koetella häntä tässä tilanteessa. Näin on myös meillä. Jumala lähettää meille tehtäviä, joista käy ilmi uskollisuutemme. Ne voivat olla vaikeita – ehkä Jumala haluaa meidän kertovan totuuden Samuelin tavoin, vaikka tiedämme, ettei toinen henkilö mahdollisesti halua kuulla sitä. Mutta jos haluan näyttää, että rakastan Jumalaa yli kaiken, minun täytyy totella juuri silloin, kun Jumala puhuu sydämessäni. Mitä nopeampi olen tottelemaan, sitä parempi on tulos.

Samuel mainitaan usein Raamatussa, ja se osoittaa meille, että hän säilytti puhtaan sydämen koko elämänsä ajan, ja siksi hän kuuli aina Jumalan äänen. Jumala kuunteli aina, kun Samuel kääntyi hänen puoleensa kansan asioissa.

Synti on se, mikä erottaa meidät Jumalasta. Ellemme ole halukkaita nöyrtymään tehdäksemme Jumalan tahdon, tottelemalla häntä ja kukistamalla synnin voiman elämässämme, saamme kokea, että joudumme pois Jumalan armosta, niin kuin Eeli. Mutta jos säilytämme sydämemme puhtaana, meilläkin voi olla tämä ”sydämestä-sydämeen-suhde” Jumalaan, niin että hän voi puhua meille. Silloin mekin voimme olla hänen työtovereitaan, aivan niin kuin Samuel oli omana aikanaan!

"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." Jaak. 4:6.

Raamatunkohdissa on käytetty Raamattu Kansalle- käännöstä. 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.