Pyrkimys täydellisyyteen

Pyrkimys täydellisyyteen

On nikään kuin itsestään selvää, ettei kukaan voi saavuttaa täydellisyyttä tässä maailmassa. Missä niin on kirjoitettu? Minun Raamatussani sanotaan aivan päinvastoin!

3 Minuuttia ·

"Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." Room. 12:2.

Etsiä hyvää vai etsiä täydellistä?

Tavallisesti uskovat etsivät hyvää vaikkakin murheellisen vähäisessä määrin. He etsitvät ja toivovat ja voivat myös uskoa, että pidemmän ajan kuluessa tullaan vähän paremmiksi niin yhdellä kuin toisellakin alueella, mutta tuskin kaikilla alueilla. Verrattuna Raamatun suuriin ja ihaniin lupauksiin tämä on suorastaan masentavaa.

Tosin etsitään – vaikkakin heikosti – hyvää, mutta ei läheskään täydellistä - täydellistä kaikilla alueilla, kun on kysymys sävyisyydestä, nöyryydestä, totuudellisuudesta, kiitollisuudesta, viisaudesta, vanhurskaudesta, alamaisuudesta, siveydestä, rakkaudesta, kärsivällisyydestä jne…Room. 12:2:ssa sanotaan: ”…mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.Ei ole samantekevää, että se, mikä tosin on hyvää vastakohtana pahalle,  ei ole täydellistä! Joka etsii, se löytää. Jos koko sydämestäni etsin hyvää, löydän hyvän. Jos etsin täydellistä, löydän täydellisen.

Miksi sitten ei kaikella innolla etsitä täydellistä kaikilla alueilla??? Yksinkertaisesti siitä syystä, ettei vähimmässäkään määrin uskota, että se voidaan saavuttaa. Ja kuka viitsii vaivautua saavuttaakseen jotakin – vaikka se olisi kuinka ihanaa – jos on täysin vakuuttunut siitä, ettei sitä pysty saavuttamaan! Sitä ei halua yksikään ihminen.

Yleensä uskotaan kyllä, mutta enimmäkseen tappioon. Ikään kuin se olisi uskomisen arvoista! Ja jos uskotaankin jonkinlaiseen voittoon, ei sillä tarkoiteta täydellistä voittoa. Pidetään miltei itsestään selvänä, ettei tässä maailmassa voida saavuttaa täydellisyyttä.

Missä niin sanotaan?

Pidetään suunnilleen itsestään selvänä, ettei tässä maailmassa kukaan voi tulla täydelliseksi. Missä niin on kirjoitettu? Minun Raamatussani sanotaan aivan päinvastoin. Yleensä ollaan täysin vakuuttuneita siitä, että kaikilla on virheensä ja nämä tulee luonnollisestikin myös säilyttää niin kauan, kuin ollaan tässä kuolevaisessa ruumiissa. Minun kirjassani sanotaan jotain aivan muuta. Jaak. 1:4:ssä sanotaan ruotsiksi: ”…virheettömät eikä missään puuttuvaiset.”

Etsi täydellisyyttä! Usko, että saavutat sen, niin sinä saavutat sen  myös. ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Mark. 9:23. ”Jumalalle on kaikki mahdollista.”

 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.