Mene suoraan sisältöön

Puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan

Koska niin on kirjoitettu, molempien osien pitää olla mahdollisia!
The pure in heart shall see God

Ellei olisi mahdollista tulla puhdassydämiseksi täällä maan päällä, ei siis kukaan koskaan tulisi näkemään Jumalaa. (Matt. 5:8)

Ja silloin näillä ihanilla Jeesuksen sanoilla ei olisi mitään merkitystä meille. Ja se ei tule kuuloonkaan, että hänen sanansa olisivat merkityksettömiä! Siis on täysin mahdollista elävän uskon kautta tulla puhdassydämiseksi nyt täällä armonajassa! Kunnia olkoo Jumalalle korkeuksissa! Mikä armo! Mikä rakkaus!

Puhdas merkitsee samaa kuin pyhä. “…vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne  pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: ‘Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.'” 1. Piet. 1:15-16.

Kaikessa vaelluksessa pyhä, tarkoittaa samaa kuin pyhä ja puhdas kaikilla alueilla! Siis niin, että voittaa kaiken mahdollisen tietoisen synnin, niin kuin Raamattu puhuu siitä monissa eri kohdissa! Meidät on kutsuttu tulemaan pyhiksi, niin kuin Jumala on pyhä! (Matt. 5:48) Se on taas sama kuin pyhät teot, pyhät sanat, puhtaat ja pyhät ajatukset, ja sama mielenlaatu kuin Kristuksella! (1. Kor. 2:16)

Inhimillisesti puhuen tämä kaikki kuulostaa uskomattomalta, mutta se on kuitenkin täysin totta Raamatun selvien sanojen mukaan. Siispä meidän tulee taipua sen edessä kaikella kunnioituksella. Siihen pitää vain yksinkertaisesti uskoa, aivan niin kuin pikkulapsi, ja siten kokea se!

On kysymys läpitunkevasta, perusteellisesta puhdistusprosessista. Ja tämä on kerrottu yksinkertaisella ja vaikuttavalla tavalla 1. Piet 1:22:ssa: “Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa…” 

Tässä puhdistusaineeksi esitetään kuuliaisuus totuutta kohtaan = kuuliaisuus kaikkia Jumalan sanoja kohtaan Uudessa testamentissa = kaikkia elämän sanoja kohtaan. Jokainen niistä puhdistaa meidät yhdestä tai useammasta synnistä. Esimerkiksi: Antakaa! Tekemällä sen puhdistumme kitsaudesta ja rahanahneudesta. Alentaa itsensä, olla alamainen, ei olla itseviisas, tyytyä alhaisuuteen. Kuuliaisuudessa näitä sanoja kohtaan puhdistumme ylpeydestä ja ylimielisyydestä, mikä on erityisen tärkeää!

Rakastamalla toisiamme hartaasti puhtaasta sydämestä, me puhdistumme itserakkaudesta; teeskentelemästä että rakastaisimme; siitä, että meillä olisi jotain toisiamme vastaan ja epäsovusta ja hajaannuksesta, mikä on erittäin tärkeää.

Ojentautumalla tämän sanan mukaan: “Jumalanpelko yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto.” (1. Tim. 6:6), tulemme perusteellisesti vapaiksi kateudesta ja ylpeästä kerskailusta, sekä turhamaisuudesta ja ahneudesta! Mikä suuri voitto!

Tottelemalla sanaa: “Pitäkäämme järkähtämättä kiinni toivon tunnustuksesta.” (Hebr. 10:23), puhdistumme välttelystä, epätoivosta, ihmispelosta ja rohkeuden puutteesta.

Ylipäätään ei ole mahdollista pelastua muutoin kuin kuuliaisuuden kautta! Se on kirjoitettu selvästi ja ymmärrettävästi Hebr. 5:9:ssä. Me olemme Kristuksen työn kohde ja me kirkastamme hänen nimeään vaeltamalla kuuliaisina niissä teoissa, jotka hän on valmistanut meille. (Ef. 2:10)
Tämä on muokattu versio artikkelista, joka julkaistiin BCC:n lehdessä ‘Skjulte Skatter’ joulukuussa 1980.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Opin pääkohdat

Tutustu siihen, kuinka Jumalan sana kehottaa ja auttaa meitä elämään 100% hänen tahtonsa mukaan, niin ettei meidän tarvitse enää langeta syntiin, vaan että voimme päästä voittoisaan elämään.

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa …”
Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.

Seuraa meitä