Profeetallinen  sana ja profetian henki

Profeetallinen sana ja profetian henki

Vain silloin, kun Jeesuksen todistus on juurtunut sydämeemme, meillä on valta Saatanaan - ei tiedon ja teorioiden perusteella.

5 Minuuttia ·

Profeetallinen henki/ Aksel Smith

”Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” 2. Piet. 1:19-21.

 

Profeetallinen sana tunkeutuu läpi pimeyden

Profeetallinen sana on aina kuin pimeässä paikassa loistava lamppu, kunnes valo tunkeutuu esiin.

Pyhät Jumalan profeetat antoivat profeetallisen valon loistaa Betlehemiin, missä Jeesus syntyi. Hän murtautui esiin loistavana valona keskelle maailman pimeyttä.

Mutta profeetallinen sana tunkeutui edelleen loistavana valona opetuslasten itsekkääseen pimeyteen, kunnes päivä koitti ja kointähti syttyi heidän sydämissään. Nyt he saattoivat tämän sisäisen, jumalallisen valon avulla nähdä ja tuomita selkeästi, ja kaikki epäilys ja epäusko olivat tulleet ikuisiksi ajoiksi raivatuiksi pois. Vuorenvarmoina uskossaan he julistivat evankeliumia suurella voimalla ja rohkean iloisina aina kuolemaan asti. He eivät antaneet ihmisten mielipiteiden horjuttaa itseään, eikä kaikkialla kohtaamansa suuri vastustus järkyttänyt heidän uskoaan. Se, minkä he olivat saaneet sydämeensä, oli jumalallisen varmaa, eikä kukaan voinut ottaa sitä heiltä pois.

 

Jeesuksen todistus – profetian henki

Kolme apostolia oli nähnyt Jeesuksen kirkastuneen vuorella Mooseksen ja Eliaan kanssa (Matt. 17:1-9), ja he olivat olleet hänen suuruutensa silminnäkijöinä monella tavalla, mutta sitäkin lujempana heillä oli profeetallinen sana. Nämä sanat olivat Jeesuksen sanoja, joita he olivat tarkoin noudattaneet, niin että he olivat saaneet itseensä sanan voimakkaan hengen. Tämä henki on profeetallisen sanan henki, mikä on Jeesuksen todistus (Ilm. 19:10).

Tämä todistus meillä tulee olla sydämissämme tänä pahana aikana, jolloin koko Paholaisen valta alkaa todella nousta esiin. Useimmat ovat epävarmoja ja horjuvia ja heidän mielipiteensä vaihtuvat vuodesta toiseen. Se johtuu siitä, että he itsekkäästä pimeydestään käsin luovat itselleen mielipiteitä Jumalan sanasta sen sijaan, että Jumalan sana saisi lausua todellisen mielipiteensä heistä itsestään. Ainoastaan silloin, kun meillä on Jeesuksen todistus juurtuneena sydämeemme, meillä on valta Saatanaan, ei tiedon ja teorioiden avulla.

 

Profeettojen esikuva lujuudessa ja horjumattomuudessa

Tätä hengen lujuutta ja horjumattomuutta, joka oli Jumalan pyhillä profeetoilla ja apostoleilla, löytyy tänä päivänä hyvin vähän. Jesaja seisoi yksin pahan ja nurjan sukukunnan keskellä ja julisti Herran vihan tuomiota kaikelle jumalattomuudelle, kunnes jäljelle jäi pieni, pyhä jäännös, niin kuin kanto, joka jää jäljelle, kun rautatammi ja tammi kaadetaan (Jes. 6:9-13; Jes. 10:20-23).

Jeremia seisoi kuin linnoitettu kaupunki, rautapatsas ja vaskimuuri koko maata vastaan (Jer. 1:18).

Hesekielin otsa oli timantin kaltainen kaikkea jumalattomuutta kohtaan (Hes. 3:9).

Profeettoja kivitettiin ja lyötiin kuoliaiksi, mutta he pysyivät horjumattomina loppuun asti. Heissä oli Kristuksen Henki, joka todisti Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuranneesta kirkkaudesta (Hepr. 11:32-40; 1. Piet. 1:11).

 

Hengenvoima

Nyt elämme pahaa ja vaikeaa aikaa. Nyt kysytään, olemmeko heikkoja vai lujia uskossa, ja kuinka täytämme elämäntehtävämme. Elämme vain lyhyen ajan, ja kysymys on siitä, että totuus voisi runsaasti edistyä kauttamme. Jumalan sana on siemen, ja jokainen ihminen on pelto. Nyt on aika ja tilaisuus kylvää joka puolelle. Yö saapuu, jolloin kukaan ei enää voi tehdä työtä. Se aika on jo tullut joihinkin maihin (Mark. 4:1-20; Joh. 9:4).

Meidän on elettävä niin, että meillä voi olla itsessämme sellainen hengenvoima, joka pystyy murskaamaan itsekkyyden ja maailman hengen jalkojemme alle. Emme kuulu itsellemme, vaan hänelle, joka osti meidät kalliilla verellään maailmasta (1. Kor. 6:19-20).

Jokaisen on tarkoin otettava vaarin Jumalan sanasta ja elettävä sen mukaan, niin että valo voi loistaa esiin ja kointähti koittaa sydämessä.

 

Artikkeli on julkaistu ensiksi otsikolla "Profetordets ånd" "Skjulte Skatte"- lehdessä marraskuussa 1939. Artikkelin norjalaista kieliasua on nykyaikaistettu. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.