Parantuminen, usko ja ihmeiden Jumala

Parantuminen, usko ja ihmeiden Jumala

Meillä on Jumala, joka kuulee rukouksemme ja on voimallinen parantamaan.

5 Minuuttia ·

Voimme levätä turvallisesti uskossa siihen, että Jumala, joka on ihmeiden Jumala, kuulee rukouksemme. Hän on kaikkivaltias Jumala – ei edes varpunen putoa maahan hänen tietämättään.

Eräs mies, joka oli ollut sairas kolmekymmentä vuotta, otti sänkynsä ja käveli pois terveenä miehenä  (Johannes 5:1-17)

Jeesus pani sormensa kuuron miehen korviin; mies oli myös lähes mykkä. Hän sylki ja sanoi: "Aukene!", ja hänen korvansa avautuivat, ja hän pystyi puhumaaan selkeästi.(Mark. 7:32-35)

Pietari sanoi miehelle, joka oli ollut halvaantunut kahdeksan vuotta: «Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja korjaa vuoteesi!» Silloin hän nousi välittömästi. (Ap.t. 9:32-35)

«Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä… Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan…» (Ap.t. 5:12-15)

Raamatusta löytyy joukko parantumisesimerkkejä. Mutta ovatko nämä ihmeet jotain, mikä oli menneisyydessä? Parantaako Jumala ihmisten sairauksia edelleen? Mitä Raamattu oikeastaan sanoo parantumisesta?

Usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan

Kristinuskon varhaisina aikoina, kun seurakunta oli juuri alkanut rakentua, Jumala käytti näitä ihmeitä uskon vahvistamiseen. Mutta näiden ihmeiden yhteinen nimittäjä on tässä yhdessä sanassa: usko. Mitään parantumista ei voi tapahtua ilman uskoa Jumalaan, joka on voimallinen pelastamaan. (Sef. 3:17) Jeesus sanoi naiselle, joka koski hänen viittaansa parantuakseen: "Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi!" (Mark. 5:34)

Mitään parantumista ei voi tapahtua ilman uskoa Jumalaan, joka on voimallinen pelastamaan.

Jumala on yhtä voimallinen parantamaan tässä ajassa, missä me elämme nyt. "Minä, Herra, en muutu." (Mal. 3:6) Hänen kauttaan on sama voima saatavana nyt kuin, mikä se oli ennen vanhaan.

Puhdas omatunto Jumalan edessä

Jaakob kirjoittaa: «Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.» (Jaak. 5:14-16).

«Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta.» Anna Jumalan valon valaista elämääsi. Tiedät itse, voitko seisoa puhtaana Jumalan kasvojen edessä, vai peitteletkö tietoisesti jotain, mistä et ole halunnut luopua. Parantuminen ei voi tapahtua, jos on jotain salattua syntiä. Synnin tunnustaminen ja siitä pois kääntyminen voi saada parantumisen aikaan. Ei ole kirjoitettu mistään takuusta, että sinä parantuisit, jos tunnustat. Pikemminkin on niin päin, että tunnustus on parantumisen edellytys. Jos jotain tulee sinun ja Jumalan suhteen väliin, jotain, mikä estää henkeäsi olemasta puhdas, silloin se pitää poistaa. Ja tämä on yhtä totta ja ajankohtaista sille, jolla on hyvä terveys kuin sille, joka sairastaa.

Jos olet rehellinen itsellesi, jos puhdistat itseäsi, ja jos järjestät asiasi kuntoon, silloin se on kunnossa.

Sairaus ei kuitenkaan koskaan ole peruste syyttää jotakuta tai itseä vääryydestä.Tämä koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä kärsimyksiä. Voit vaivata itseäsi kysymyksellä: "Miksi Jumala rankaisee minua näin? Mitä olen tehnyt väärin?" Jos olet rehellinen itsellesi, jos puhdistat itseäsi,ja jos järjestät asiasi kuntoon, silloin se asia on kunnossa.

Jumala kuulee rukouksemme

Jumala vastaa meille, kun rukoilemme. Ihmisinä meidän pitää tulla sovitetuiksi sen tosiasian kanssa, että hän ei aina vastaa rukouksiimme sillä tavalla, millä odotimme. Jakeessa lukee: "uskon rukous pelastaa sairaan". Sairaus voi tuoda mukanaan kaikenlaisia kiusauksia – kärsimättömyyttä, levottomuutta, pelkoja, valitusta jne. Jos käytämme näitä mahdollisuuksia pelastukseksi näistä synneistä, Jumala voi tehdä sellaisen työn meissä, mikä ei välttämättä olisi tulluit tehdyksi, jos olisimme olleet terveitä. Koetukset, joita kohtaamme, voivat vahvistaa suhdettamme Jumalaan. Ja sillä tavalla pelastumme! Pelastumme synnistä, mikä on kaikissa ihmisissä ja mikä on suurin kaikista sairauksista.

Meillä on Jumala, joka kuulee rukouksemme, ja hän ei ole välinpitämätön meidän suhteemme. Jatka uskossa! Usko ihmeiden Jumlaan!

Olet ollut kuuliainen sitä kohtaan, mitä Jaakobin kirjeessä on kirjoitettu, ja uskon rukoukset on tuotu Jumalan kasvojen eteen. Hän ottaa nämä rukoukset huomioon. Ne voivat liikuttaa Jumaln sydäntä. Hän rakastaa meitä, ja hän haluaa kaikkein parasta meille. Hän kuuntelee, hän kuulee ja ajallaan hän toimii. Meillä on Jumla, joka kuulee rukouksemme, eikä hän ole valinpitämätön meidän suhteemme.

Joskus parantuminen voi tapahtua hetkessä. Kuolinvuoteelta täysin terveeksi, käden käänteessä. Joskus taas ei voi melkein huomata merkkiäkään sairaudesta parantumiseen. Joskus taas "ihme" suoritetaan lääkärin käsien kautta. Mutta älä koskaan epäile, että Jumala ei olisi kuullut rukousksiasi. "Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." Jatka uskossa! Usko ihmeiden Jumalaan!

Voimme lukea kertomuksen Hiskiaasta 2. Kun. 20:sta. Hän oli sairas ja lähellä kuolemaa. Profeetta Jesaja meni hänen luokseen ja sanoi: "Näin sanoo Herra: Toimita talosi, sillä sinä kuolet etkä enää parane." Mutta Hiskias rukoili Jumalaa, ja Jumala lähetti Jesajan takaisin Hiskiaan luo ilmoittamaan hänelle:"Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut….Ja minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta." Jumalan suunnitelma oli, että Hiskias kuolisi, mutta hänen rukouksensa liikuttivat Jumalan sydäntä.

Täydellinen lepo Jumalassa

Voimme oppia luottamaan Jumalaan siinä määrin, että meillä on täydellinen lepo hänessä. Hän on voimallinen pelastamaan meidät sairaudesta ja synnistä, mikä on kaikista suurin sairaus.

Käytä ne olosuhteet, jotka Jumala on antanut tullaksesi muovatuksi hänen poikansa kuvan kaltaiseksi.

Usko, että Jumalan käsi on kaikessa, missä sen pitääkin olla. Ahkeroi sairaudessa ja terveydessä Jeesuksen jalanjäljissä seuraamisessa ja voita synti. Käytä ne olosuhteet, jotka Jumala on antanut tullaksesi muovatuksi hänen poikansa kuvan kaltaiseksi. (Room. 8:29) Ja kun tulee aika mennä kotiin ollaksemme yhdessä Jumalan kanssa, iloitse silloin! Se ei ole iankaikkinen kuolema. Se on iankaikkinen elämä yhdessä Herran kanssa!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.