Paavalin 21 vertaansa vailla olevaa kehotusta hänen kirjeissään

Paavalin 21 vertaansa vailla olevaa kehotusta hänen kirjeissään

Kun noudatamme näitä kehotuksia elämässämme, saamme kokea, että elämämme muuttuu.

6 Minuuttia ·

Paavalin kirjeet

Paavali kirjoitti kirjeensä seurakunnille, joissa hän teki työtä silloin hän, kun evankeliumi alkoi levitä ympäri maailmaa. Jokaisesta kirjoittamastaan kehotuksesta hän oli saanut ilmestyksen Jumalalta, ja siksi jokainen sana on edelleen ajankohtainen elämässämme tänä aikana. Kun harjoitamme näitä sanoja, elämässämme tapahtuu jotain. Edistymme pyhityksessä, Hengen hedelmä kasvaa, muutumme ja saamme ikuisen elämän itseemme!

Olemme koonneet tähän joitakin hänen kaikkein olennaisimpia kehotuksiaan:

Suhde toisiin ihmisiin

Paavalin kirjeet ovat täynnä neuvoja ihmisten välisiin suhteisiin. Oletko ottanut nämä kehotukset sydämellesi täysin ja toteuttanut niitä omissa olosuhteissasi? Oletko pannut merkille, miten nämä vaikuttavat niihin? Voitko todistaa, että olosuhteesi ovat tulleet paremmiksi noudatettuasi näitä kehotuksia?

”Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni.” Room. 12:9-21.

”Älkäämme sen tähden enää tuomitko toisiamme. Päättäkää pikemminkin olla panematta veljenne eteen loukkauksen aihetta tai viettelystä.” Room. 14:13.

”Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi.” Ef. 4:31-32.

”Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne vaan myös toisten.” Fil. 2:3-4.

”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side.” Kol. 3:12-14.

Synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa

”Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.” Room. 6:11-13.

”Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:1-2.

”Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin.” 2. Kor. 4:8-11.

”Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä.” Gal. 5:24-25.

”Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa.” Kol. 3:1-3.

Erityisiä kehotuksia

Oletko tehnyt työtä näiden asioiden kanssa elämässäsi? Oletko nähnyt muutoksia elämässäsi niiden johdosta? Valitse näistä Paavalin kirjeistä pari kehotusta ja keskity niihin tulevina päivinä ja viikkoina ja huomaa elämää muuttavat tulokset, jotka seuraavat näiden kehotusten noudattamista!

”Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.” 2. Kor. 9:6-7.

”…kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Ef. 5:20.

”Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa…” Fil. 2:14-15.

”Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa.” Kol. 4:2.

”Pitäkää kunnia-asiananne, että elätte hiljaisuudessa, toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä omilla käsillänne, niin kuin olemme teitä käskeneet.” 1. Tess. 4:11.

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7.

”Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Fil. 4:8.

”Ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta, niin että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa.” Tiit. 2:7-8.

Kehotuksia Timoteukselle

Timoteus oli nuori mies, mutta Paavali kutsui häntä kaikkein uskotuimmaksi työtoverikseen! Jos seuraat tätä neuvoa, myös sinusta tulee evankeliumin työtoveri riippumatta siitä, minkä ikäinen olet. Voit olla esikuva jokaiselle, jonka kohtaat elämässäsi!

”Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehottamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen.” 1. Tim. 4:12-13.

”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.” 1. Tim. 14:16.

”Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista! Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä.” 1. Tim. 6:11-12.

Kun noudatamme  kaikkia näitä elämää antavia kehotuksia, huomaamme ettei kristillisyys suinkaan ole passiivista elämää! Meidän tulee kiivaasti ja rajusti ryhtyä tähän elääksemme ne todeksi, mutta koemme myös, kun teemme sen, että saamme näyttäviä tuloksia!

Raamatunjakeet ovat etupäässä peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.