Hetken kestävistä ahdingoista ikuisen kirkkauden täyteyteen

Hetken kestävistä ahdingoista ikuisen kirkkauden täyteyteen

Kukaan ei halua saada ahdistuksia, mutta miten niiden avulla tullaan osallisiksi Jumalan kirkkaudesta?

3 Minuuttia ·

"Hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi." Hepr. 2:10.

On siunattua ja lohdullista tuntea, kuinka Kristus on tarttunut meihin, ja tietää että hän nyt väkevällä kädellään johtaa meidät kirkkauteen.

Luonnostaan meissä ei ole kirkkautta, joten halutessamme tulla osallisiksi tästä kirkkaudesta nyt ja iankaikkisuudessa, Jumalan luonnon on saatava sijaa meissä. Jotta olisimme kykeneviä ottamaan vastaan hänen elämäänsä ja olemustaan, on hänen johdettava meitä ihmeellisten teiden kautta, kaikenlaisten asioiden lävitse. Hän taivuttaa meitä kärsimysten kautta, ja puhdistaa meitä nöyryytyksen uunissa, ja niin me opimme tuntemaan hänen hyvän tiensä ja tahtonsa.

Jos olemme täysin tietoisia siitä, että kaikessa siinä, mitä kohtaamme, olemme hänen hyvässä ja voimallisessa johdatuksessaan tiellä kohti kirkkautta, silloin toteutuu kohdallamme se Raamatun sana, että ahdistuksista tulee hetken kestäviä ja kevyitä ja ne tuottavat meille määrättömän ikuisen kirkkauden (2. Kor. 4:17).

Kun Kristus noutaa morsiamensa viedäkseen tämän kirkkauteen,  kyseessä on joukko, jota Kristus on jo johtanut  keskellä maailman pimeyttä ja pahuutta. He ovat saaneet koulutuksensa kärsimysten kautta elämän monissa koetuksissa aivan kuten heidän pelastuksensa päämies.

Jos jokainen näistä kertoisi toisilleen yksityiskohtaisesti elämänsä kulusta, tulisi varmasti esille monia ihmeellisiä asioita, eikä yksikään heistä haluaisi olla jäänyt ilman mitään siitä, miten Jumala oli viisaudessaan johdattanut heitä kaiken läpi kohti kirkkautta. Ne, jotka olivat luonnostaan ylpeitä ja uppiniskaisia, voivat kertoa kaikesta, mitä heidän piti läpikäydä tullakseen murretuiksi lihan mukaan, niin että nöyryys ja hyvyys saattoivat loistaa heistä. Tästä suuresta ja ihanasta tuloksesta he tulevat kiitollisina kiittämään ja ylistämään Jumalaa koko ikuisuuden.  Ajattele, jos heillä olisi ollut vain myötäkäymistä ja olisivat säilyttäneet jäykkyytensä ja ylpeytensä koko elämänsä ajan.

Voimme tulla osallisiksi Jumalan kirkkaudesta näiden sankarien tavoin!

Joosef heitettiin sekä kaivoon että vankilaan matkallaan kohti valtaa. Daavid oli maanpaossa ja vihamiestensä vainoama ennen kuninkuuttaan. Hänen profeetalliset, siunatut psalminsa syntyivät keskellä kärsimyksiä, ahdinkoja, taisteluja ja vastustusta.

Jeesus oli kiusattu ja koeteltu niin kuin me, koska hänellä oli sama liha kuin meillä. Hän kärsi tullessaan kiusatuksi, ja hän oppi kuuliaisuuden siitä mitä hän kärsi, ja hän kasvoi viisaudessa. Pelastuksemme päämies tuli täydelliseksi kärsimysten kautta. Kukaan ei ole ollut niin kuuliainen ja uskollinen kuin hän. Hän pääsi kaikkien elämän koetusten läpi syntiä tekemättä. Hän on todella arvollinen ruhtinas veljiensä joukossa (Hepr. 2:14-18; Hepr. 5:7-8; Hepr. 2:10).

Jotta Jumala saisi käyttää meitä, tarvitsemme hänen viisauttaan, ja sitä saamme kärsimysten kautta ja uskollisuuden kautta elämän koetuksissa.

Odottakaamme mekin, Jeesuksen tavoin, edessämme olevaa iloa, ja ylistäkäämme Jumalaa kaikista asioista tiellämme kirkkauteen.

Raamatunkohdissa on käytetty Raamattu Kansalle- käännöstä.

Artikkeli on julkaistu BCC: n Skjulte Skatter- lehdessä otsikolla "På vei til herlighet" (Tiellä kohti kirkkautta) kesäkuussa 1953.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.