Onko Kristus tullut lihaan?

Onko Kristus tullut lihaan?

Jos Kristus on tullut lihaan, millainen liha se oli? Miksi tämä on tärkeää?

4 Minuuttia ·

”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.” 1. Joh. 4:2. ”Maailmaan on lähtenyt monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Sellainen on antikristus, eksyttäjä.” 2. Joh. 7.

On hyvin yleistä tänä päivänä, että jopa ne, jotka sanovat olevansa uskovia, kieltävät Kristuksen lihaan tulleeksi. He sanovat, että hänellä oli sellainen liha kuin enkeleillä, sellainen kuin Aadamilla ennen syntiinlankeemusta, jumalallinen liha jne. Kaikki nämä väitteet kieltävät lihaan tulleen Kristuksen .

”Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa.” Hepr. 2:14-15.

Ei toisenlainen liha

Jos Kristuksen liha olisi ollut sellainen kuin Aadamin liha ennen syntiinlankeemusta, ei Paholaista olisi voitu kukistaa kuoleman kautta; sillä kuolema ja Paholainen olivat Aadamille ennen syntiinlankeemusta tuntemattomia asioita. Ei hän myöskään pelännyt kuolemaa, niin että hän siksi olisi ollut orjuudessa ja olisi tarvinnut vapautusta.

Kristus ei ottanut itselleen myöskään enkelin luontoa; ei hän ota suojelukseensa enkeleitä vaan ”Abrahamin siemenen. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan.” Hepr. 2:16-18.

Kokiko Aadam ennen syntiinlankeemusta jonkinlaista kärsimystä, kun hän tuli kiusatuksi? Ei, sillä hänhän antoi periksi kiusaukselle; ja se, joka tekee syntiä, ei kärsi tullessaan kiusatuksi; sillä ihminen haluaa mieluummin tehdä syntiä kuin kärsiä (Job 36:21). Mutta Kristus kärsi tullessaan kiusatuksi, sillä hän vastusti omassa lihassaan olevaa himoa. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee (Jaak. 1:14).

Jotkut sanovat, ettei Kristuksella ollut lihaa, jossa himo saattoi vetää ja houkutella. Jos hänellä ei ollut sellaista lihaa, ei hänellä myöskään ollut samanlaista lihaa ja verta kuin meillä, ja jos hänellä ei ollut samanlaista lihaa ja verta kuin meillä, ei hän myöskään tullut kiusatuksi samalla tavoin kuin me eikä voi myöskään olla meille mikään ylipappi, joka voi sääliä meidän heikkouksiamme, kun me olemme kiusattuja.

Sen kieltäminen, että Jeesus on tullut lihaan, mitätöi hänen työnsä

Hänen piti kaikessa tulla veljiensä kaltaiseksi. Millaisia ovat nämä hänen veljensä, millainen liha heillä on? Onko heillä enkelin liha? Tarvitsivatko enkelit vapautusta orjuudesta siksi, että he pelkäsivät kuolemaa? Eivät, vaan Abrahamin siemen tarvitsi vapautusta.

Mistä syystä sitten ei tunnusteta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi? Se johtuu yksinomaan siitä, että ollaan Kristuksen ristin vihollisia eikä haluta tulla hänen kaltaisikseen hänen lihassaan ja kuolemassaan (Fil. 3:10 ja 18).

Juuri tässä piilee antikristuksen henki, ei tunnusteta Kristusta lihaan tulleeksi. Siten mitätöidään koko Kristuksen työ, hänen kärsimyksensä, kuolemansa ja ylipapillinen palveluksensa. Tämä henki vallitsee, ja se tekee sen voimakkaasti – erityisesti niin kutsutuissa vapaissa seurakunnissa.

Miksi Jeesus voi vapauttaa meidät kuoleman vallasta

”Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa.” Room. 8:3.

Jumala tuomitsi synnin lihassa. Kenen lihassa synti tuli tuomituksi? Tapahtuiko se Olsenin, Hansenin tai Pedersenin lihssa? Ei, se tapahtui Kristuksen lihassa.

Kristus hallitsi lihassa olevaa syntiä alistamalla aina tahtonsa Jumalan tahdolle. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Siten hän kukisti sen, mikä teki lihan heikoksi ja minkä takia laki tuli kykenemättömäksi.

Mutta kuinka on ihmisen laita lihan mukaan, hallitseeko hän syntiä? Ei, synti hallitsee ihmistä. Kumpi on herra, se, joka hallitsee, vai se, jota hallitaan? Luonnollisesti se, joka hallitsee. Mutta nyt Kristus hallitsi syntiä lihassa, sillä juuri synnin tähden Jumala oli lähettänyt hänet, (Room. 8:3), ja juuri siksi hän voi nyt vapauttaa meidät kuoleman ja Paholaisen vallasta, niin että jopa lain vanhurskauden vaatimus tulee täytetyksi meissä, jotka vaellamme Hengen mukaan.

Kristus hallitsee syntiä lihassa, kuolemaa ja Paholaisen valtaa. Tämä on sen hedelmä, että Kristus tuli lihaan; ja meille, jotka uskomme, nämä Kristuksen salaisuudet ovat runsas lähde lohdutukseksi ja vapautukseksi kaikesta, minkä vankeina me muinoin olimme.

Tämä on muokattu versio artikkelista, joka julkaistiin ensimmäisen kerran BCC: n «Skjulte Skatter»- lehdessä toukokuussa 1915.                                      © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.