Onko kristillinen kaste tärkeä?

Onko kristillinen kaste tärkeä?

Onko kaste syntien anteeksisaamista vai jotakin enemmän?

4 Minuuttia ·

Raamatussa on monta kertomusta eri ihmisten kastamisesta, mutta mikä on kasteen tarkoitus ja merkitys kristityn elämälle?

Mikä on kaste?

Kaste on toimenpide, jossa kristityn upottaminen veteen on vertauskuva vanhan elämäntavan päättymisestä ja uuden alkamisesta.

Raamattu mainitsee ensi kertaa kasteen Johannes Kastajan yhteydessä. Tällöin oli vanha liitto vielä voimassa, ja kaste oli syntien anteeksisaamiseksi. "Minä kastan teidät vedessä, mutta minun jälkeeni tulee toinen minua väkevämpi..Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulessa." Matt. 3:11. Uuden liiton solmimisen yhteydessä Jeesuksen kuoltua ristillä kaste on nyt enemmän kuin syntien anteeksisaaminen – se on liitto, joka tarkoittaa opetuslapsen elämää Jumalan kasvojen edessä.

Kaste on enemmän kuin syntien anteeksisaaminen – se on liitto, joka tarkoittaa opetuslapsen elämää Jumalan kasvojen edessä.

Pietari vertaa kastetta vedenpaisumukseen Nooan aikana. 1. Piet. 3:18-21. Raamattu sanoo Nooan ajasta: "Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat." 1 Moos. 6:5. Juuri samoin kuin vedenpaisumus lopetti tämän pahuuden Vanhassa Testamentissa, kaste tarkoittaa itsekeskeisen elämän ja oman tahdon tekemisen loppua ja uuden, Jumalan tahdon mukaisen elämän alkua Uudessa Testamentissa.

Kenet pitäisi kastaa?

Sellainen, joka on sitoutunut koko elämänsä seuraamaan Jeesusta, tottelee Jumalan sanaa ja elää uutta elämää, on oikea henkilö kastettavaksi. Hän on katuvainen ja tahtoo päästä vapaaksi synnistään.

"Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?" Apt. 2:37. Tässä tapauksessa Pietarin puheen kuulleita juutalaisia, jotka olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, kehotettiin ottamaan kaste. Jae 38.

Sellainen, joka on sitoutunut koko elämänsä seuraamaan Jeesusta, tottelee Jumalan sanaa ja elää uutta elämää, on oikea henkilö kastettavaksi.

Niin kuin edellä mainitut juutalaiset, niin nytkin on monia ihmisiä, jotka surevat aikaisempia syntejään ja haluavat elää Jumalalle mieluisaa elämää. Vaikka on ilmeistä, että tarvitaan tietty kypsyys tällaisien päätösten tekemiseen, oikea sydämen asenne on tärkein ehto kasteesta päätettäessä missä tahansa iässä. Jeesuksen omat sanat hänen opetuslapsilleen vahvistavat sen, mikä on tarpeellista sille, joka haluaa tulla kastetuksi. "Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Matt. 28:19. Raamatussa ei ole mitään sellaista viitettä, joka tukee pienen vauvan kastamista (lapsikastetta).

Mitä kaste merkitsee minun elämässäni?

Vaikka kristillisyys tarkoittaa salattua elämää Jumalan kanssa, kaste on ulkonainen toimenpide, jossa me vahvistamme haluamme seurata Jeesusta tällä sisäisellä tiellä.

Paavali selvittää, kuinka meidän tulee elää uutta elämää: "Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä." Room. 6:3-4

Kaste on ulkonainen toimenpide, jossa vahvistamme halumme seurata Jeesusta sisäisellä tiellä.

Tämä "kuolema", josta Paavali mainitsee, on kuolema vanhalle elämälleni, kuolema, jonka vaikutuksesta haluan lopettaa elämisen syntisen, inhimillisen luontoni ja pyrkimyksieni mukaan.

Kaste ei vapauta meitä kiusauksista, mutta me voimme, kuten hebrelaiskirjeen kirjoittaja toteaa, voittaa kiusauksissa samoin kuin Jeesus voitti: "Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaaan aikaan."  Heb. 4:15-16.

Voimme elää lopun elämämme Jumalan tahdon mukaan niin kuin Jeesus teki: "Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mieltynyt. Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala." Heb. 10:5-7.

Jos meillä on tällainen sydämen pyrkimys, Jumala voi avata meille sanansa, niin että voimme juosta hänen käskyjensä tietä. Uuden elämän tuloksena saamme niittää Jumalan siunauksia pikemmin kuin synnin seurauksia.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.