Oletko koskaan kuullut varallisesta, "mahdottomasta evankeliumista"?

Oletko koskaan kuullut varallisesta, "mahdottomasta evankeliumista"?

Voimmeko todella täyttää kaikki Jumalan käskyt ja saavuttaa kaikki lupaukset?

6 Minuuttia ·

"Mahdoton eankeliumi", kuten mielelläni kutsun sitä, ei ole oikeastaan määrätty oppi tai erityisen ihmisryhmän vakaumus. Mielummin se on jotakin, joka leviää ja turmelee osan evankeliumin opeista eri ryhmissä kaikkialla maailmassa. Todellakin jopa istuen kotona ja lukien Raamattua sinä voit herkistyä tuolle "mahdottomalle evankeliumille".

"Mahdoton evankeliumi" on usko, joka huolimatta siitä, mitä on kirjoitettu Jumalan Sanassa – olkaa täydellisiä niin kuin taivaallinen Isämme on täydellinen (Matt. 5:48), että Jumalan avulla voitamme kaiken tietoisen synnin (Room. 16:20), ettei meidän ehdottomasti tarvitse antaa myöten synnillemme – huolimatta siitä, kuinka selviä Sanan lupaukset ovat, ne eivät kuitankaan voi olla totta. Se on mahdotonta.

"Kaikki me lankeamme helposti" , he sanovat. "Kyllä, Jumala antoi käskynsä, ja me yritämme parhaamme. Elämme oikein niin pitkälle kuin kykenemme, mutta lopultakin olemme heikkoja. Lankeamme. Teemme syntiä. Siksihän meillä on anteeksiantamus. Kuulostaako tämä sinusta mitenkään tutulta? Tuo juuri on sitä "mahdotonta evankeliumia".

Ja tuo kaikki on täyttä lorua.

Jumala tarkoitti, mitä Hän sanoi

On vain ylpeyttä ja tyhmää inhimillistä järkeilyä, jos ihminen luulee olevansa Jumalan puolella ja otaksuu, että Jumala olisi tehnyt virheen.

Jumala tiesi, kuinka tärkeä Raamattu on ihmiskunnalle. Kun Hän innoitti eri kirjoittajia kirjoittamaan Raamatun, etkö luule, että Hän olisi toiminut hyvin suoraviivaisesti, jotta paperille olisi saatu kirjoitetuksi tarkasti se, mitä Hän tahtoi. Eikö Hän olisi todella varmistanut, että Raamattu  oli Hänen totinen ja täydellinen Sanansa.

Olisiko Jumala tehnyt virheitä, kun Hän antoi kirjoittaa Raamatun? Eikö Hän todella ymmärtänyt inhimillisten edellytysten surkeutta, kun Hän kirjoitti sen.

"Jumala ei ole ihminen, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi? Puhuisiko hän jotakin eikä sitä toteuttaisi? " 4 Moos. 23:19

On vain ylpeyttä ja tyhmää inhimillistä järkeilyä, kun ihminen luulee seisovansa Jumalan puolella ja otaksuu, että Jumala olisi tehnyt virheen. Se on mieluummin uskoa ihmisiin kuin uskoa Jumalaan. Ajatus, että jokin Raamatussa ei ole mahdollista juuri niin kuin on kirjoitettu, on ainoastaan ylpeyttä, ja nämä pohdinnat tulevat Paholaiselta. Tietysti hän lähetttää meille tämän kaltaisia ajatuksia. Mieti, kuinka paljon Saatana hyötyy joka kerta,  kun ihmiset uskovat "mahdottomaan evankeliumiin".

Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä! Hän loi koko maailmankaikkeuden ja Hän loi sinut ja minut kaikkine heikkouksinemme ja taipumuksinemme. Se merkitsee sitä, että Hän tietää tarkalleen, mitä meiltä vaatii elää täydellisinä niin kuin Hän on täydellinen. (Ps. 139:1-3).

Usko synnin voittamiseen! Miksi Raamattu sisältäisi sellaisia ihmeellisiä jakeita kuin 1 Piet. 2:21-22 tai 1 Joh. 3:6-7, jos ei olisi mahdollista elää täydellisessä voitossa synnistä kaikkina elämämme päivinä. Miksi Jumala olisi sanonut sen, ellei se olisi totta? Lue 2 Piet. 1:10, Room. 6:12-14, Hep. 2:17-18 jne. Usko näihin jakeisiin! Käy sotaa kaikkia epäileviä ajatuksia vastaan, kunnes pitäydyt luottamuksessa ja uskot tämän! Taistele noudattaaksesi näitä jakeita.Saat Jumalan Sanan omaksesi, kun olet kuuliainen sille ja noudatat tarkasti, mitä on kirjoitettu.

Saat Jumalan Sanan omaksesi, kun olet kuuliainen sille ja noudatat tarkasti, mitä on kirjoitettu.

Tuo täydet kymmenykset varastohuoneeseen

Kun olet täysin kuuliainen kaikille Jumalan käskylle, jotka Jumala antaa sinulle, silloin tulet saavuttamaan kaikki Hänen ihanat lupauksensa. Koska ihmiset vain osittain yrittävät elää käskyjen mukaan, vain harvat uskovat sen vuoksi Raamatun lupauksiin juuri niin kuin ne on kirjoitettu. He eivät ole olleet halukkaita maksamaan täyttä hintaa. Ehkä he ovat uskollisia jopa 99 prosenttisesti sille, mitä Jumala on sanonut heille. Hyvin harvat ovat 100 prosenttisesti uskollisia, ja siksi vain nuo muutamat kokevat, että evankeliumi on todellakin mahdollinen!

"Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan." Hep. 12:4

"Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huonessani olisi ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti."  (Mal. 3:10)

Miksi Raamattu sisältää niin monia edellä mainittujen jakeiden kaltaisia kehotuksia? Koska Jumala tiesi, että niitä tarvittaisiin. Mikäli et ole kokenut, että Jumala vuodataa siunauksiaan päällesi, jos et ole kokenut Raamatun ihanien lupauksien täyttymistä, silloin kysy itseltäsi, oletko todella tuonut täydet kymmenykset varastohuoneeseen. Oletko todella tehnyt verille asti vastarintaa taistellessasi syntiä vastaan?

Aivan yksinkertaisesti oletko tehnyt kaiken sen, mitä saat voimallasi tehdyksi, käyttänyt aikasi, energiasi ja ajatuksesi Jumalan palvelemiseen ja rakastamiseen sekä Hänen käskyjensä tottelemiseen? Oletko rukoillut Jumalalta voimaa pysyä lujana? Eri aikoina ihmiset ovat kokeneet, etteivät he ole saavuttaneet Raamatun lupauksia, mikä on aina johtunut siitä, etteivät he ole täyttäneet poikkeuksetta  lupauksiin liittyviä ehtoja. Jumala on uskollinen. Jos sinä teet osuutesi, Hän tekee omansa.

Mikä on se piste, jolloin sinun täytyy ehdottomasti tehdä syntiä, yrität sinä kuinka kovasti tahansa? Mikä on se piste, jolloin Jumalan voima ei enää ole riittävä?

Uskollisuus minuutti minuutilta

Ajattele Jeesuksen käskyä: "mene äläkä enää syntiä tee." (Joh. 5:14, Joh. 8:11) Tämä on yksinkertainen ja voimakas kehotus, mutta uskommeko me todella siihen? Ei koskaan enää syntiä? Ei kertaakaan? Näyttää varsin mahtavalta käskyltä.

Mutta mietipä hetkeä, jota elät juuri nyt. Voitko elää seuraavat minuutin tekemättä syntiä? Uskossa Jumalaan se on täysin mahdollista, vaikkakin se merkitsee, että sinun täytyy luopua omasta tahdostasi ja taistella lihassasi olevia himoja vastaan. Loppujen lopuksi minuutti ei ole pitkä aika. Ja minuutti sen jälkeen? Seuraavat viisi minuuttia? Viisi minuuttia on mahdollinen. Myös yksi tunti. Voit elää tunnin ilman lankeemusta, jos sydämessäsi on mitä syvin kaipuu siihen, ja mikäli olet luopunut kaikesta Jumalan vuoksi ja olet täysin kuuliainen kaikelle sille, mitä Hän sanoo sinulle. Jumala näkee tahdonlujuuden ja vahvistaa sitä antaen apunsa sinulle, jotta voit olla uskollinen. Jos olet elänyt tunnin lankeamatta, etkö voi elää toistakin tuntia ja niin edelleen? Sitten koko päivän!

Milloin tämä loppuu? Mikä on se piste, jolloin sinun täytyy ehdottomasti tehdä syntiä, yrität sinä kuinka kovasti tahansa? Mikä on se piste, jolloin Jumalan voima ei ole enää riittävä? Hämmästyttävä totuus on se, että niin kauan kuin sinä olet uskollinen, sinä tulet saamaan voiton, eikä lankeemuksen hetkeä koskaan tule! Jumala antaa sinulle voiman.

Hän tietää, mitä Hän tekee!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.