Olemme Jumalan teko, luodut Kristuksessa Jeesuksessa

Olemme Jumalan teko, luodut Kristuksessa Jeesuksessa

Jumala on luonut meidät tekemään hyviä tekoja. Elämme erityisessä armon ajassa.

4 Minuuttia ·

"Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä." Ef. 2:10.

Ketkä ovat Jumalan teko?

Autuaita ovat nämä "me", jotka ovat mukana Jumalan ihanassa työssä. Luvussa on kirjoitettu ensin, keitä nämä "me" ovat. Ilmaisulla "me" tarkoitetaan niitä, jotka on tehty eläviksi Kristuksessa. Ennen he olivat lainrikkojia ja tekivät syntiä. Silloin he vaelsivat tämän maailman menon ja sen hengen mukaan, joka vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Ennen he vaelsivat lihan himojen mukaan ja tyydyttivät lihan ja mielen haluja. Mutta nyt ei enää ole niin. Jumala, joka on laupeudesta rikas, on suuressa rakkaudessaan ottanut heidät huomaansa. Nyt heidät on korotettu uuteen elämään uskon kautta Jeesukseen Kristukseen; toteuttamaan Pyhän Hengen vaikuttamia uusia ja hyviä tekoja.

He ovat väsyneitä seuraamaan himojaan ja ovat täysin vakuuttuneita siitä, että vain Jumalan hyvä ja mieluisa tahto voi antaa heille hyvän ja ikuisen menestyksen. Sanalla "me" tarkoitetaan niitä, joilla on niin suuret ja runsaat mahdollisuudet olla työn kohteena Jumalan käsissä.

Toinen teko

Ne, jotka elävät tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ovat myös teko. Se henki ja ympäristö, jossa he elävät, muovaavat heitä kaiken sen kautta, mitä he näkevät, lukevat ja kuulevat. Tämän maailman viisaus on kateuden ja kaikenlaisten pahojen juonien läpihapattama.

Mutta Jumalan viisaus ei ole sellainen. Se on puhdasta ja hyvää. Autuaat ovat ne, jotka muovataan viisaudella kunnian aseiksi ajassa ja iankaikkisesti. Heitä työstetään ja veistetään Jumalan sanan ja tahdon avulla, niin että he sopivat tarkasti siihen asemaan, jonka se saavat tulevana aikana. Heitä yhdistää sama Henki ja mieli, joka pyhillä on aina ollut. Jos Paavali ja muut apostolit äkkiä ilmestyisivät tänään niiden joukkoon, joita tarkoitetaan sanalla "me", niin he sulautuisivat täydellisesti yhteen heidän kanssaan.

Ne pienet asiat elämässä

Jokainen niistä, joita tarkoitetaan sanalla "me", on ihmisten hylkäämä, mutta Jumalan silmissä valittu ja kallis (1. Piet. 2:4). Heidät on erotettu Jumalan omaisuuskansaksi ahkeroimaan hyviä tekoja, joita Jumala valmistaa heidän eteensä aamusta iltaan. Joka ainoa pieni teko on hyvin arvokas, ja sillä on iankaikkinen merkitys. Silloin he näkevät, että kaikki arkielämän pikku asiat ovat oikeastaan suuria ja pyhiä asioita, jotka Jumala on järjestellyt. Kaikki elämän vastoinkäymiset ja koetukset ovat Jumalan hyviä ja rakkaudellisia toimenpiteitä iankaikkiseksi parhaaksemme.

Tässä tilanteessa on vaikea tulla masentuneeksi ja araksi. Jumalahan on ottanut meidät huomaansa, jotta hän tulevina aikoina voi osoittaa armonsa ylenpalttista runsautta meitä kohtaan hyvyydessä Kristuksessa Jeesuksessa (Ef. 2:7).

"Hän on kallio, hänen tekonsa ovat täydelliset, kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, vääryyttä hänessä ei ole, hän on vanhurskas ja oikeamielinen. Kelvottomasti rikkoo häntä vastaan tuo nurja ja kiero sukupolvi. He eivät ole hänen lapsiaan vaan ovat häpeätahra." 5. Moos. 32:4-5.

Jumala on loputtoman hyvä ja haluaa meille vain hyvää sanallaan ja tahdollaan, mutta jos me olemme vastahakoisia ja tottelemattomia, jäämme hänen ihanan ja täydellisen työnsä ulkopuolelle ja joudumme häpeään koko iankaikkisuuden ajan.

Armon aika

On edelleen armonaika ja mahdollista olla mukana tässä Jumalan työssä, joka on pian lopussa, mutta se edellyttää radikaalia erottautumista maailmasta ja täydellistä antautumista Jumalalle, jotta hän voi muovata meitä. Meidän tulee tarkasti valvoa sydämemme portteja silmin ja korvin. Se, mitä näemme ja kuulemme, tekee tietyn vaikutuksen meihin ja on muovaamassa mieltämme ja olemustamme. Meidän tulee siksi olla tarkkoja sen suhteen, mitä luemme, kuulemme ja katsomme, niin että emme täytä sydäntämme kaikenlaisilla ihmisajatuksilla. Maailma, jossa me elämme, on paha ja vaarallinen. Meidän tulee valvoa sekä itseämme että lapsiamme, niin etteivät ajan henki ja mielipiteet muovaa meitä vaan Jumalan sana.

Paavali kehottaa Timoteusta ajattelemaan kaikkea sitä, mikä oli puhdasta, totta ja kunnioitettavaa. Hän kehottaa arvostamaan Raamatun lukemista. Timoteuksen tuli lukea, kehottaa ja opettaa  Jumalan sanaa ja elää sen mukaan, jotta kaikki näkisivät hänen edistymisensä.


Tämä on toisinto kappaleesta, joka on ensi kertaa julkaistu otsikolla "Hänen tekonsa" BCC:n "Skjulte Skatter"- lehdessä maaliskuussa 1955.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.