Odotatko ihmettä?

Mitä tarvitaan siihen, että olisimme kuuliaisia Jumalan sanalle?

Kirjoittanut Nellie Owens
Odotatko ihmettä?

Mitä tarvitaan siihen, että olisimme kuuliaisia Jumalan sanalle?

Raamattu on täynnä ihmeitä. Jumala jakoi Punaisen meren kahtia, hän lähetti taivaasta ruokaa israelilaisille heidän hädässään ja hän herätti Jeesuksen kuolleista!

Myös Jeesus teki monia ihmeitä aikanaan. Hän paransi sokean ja ramman, teki vedestä viiniä ja herätti ihmisiä eloon, vaikka heidät oli aiemmin todettu kuolleiksi.

Useimmat ovat sitä mieltä, että olisi hienoa kokea sellaisia asioita.

Tällaisten ihmeitten jälkeen en koskaan enää voi epäillä, ajattelet

Kuvittele itsesi israelilaisten joukkoon, jotka Mooses johti pois Egyptistä. Olet keskellä Punaistamerta. Jumala on juuri jakanut meren kahtia, ja sinä kävelet kuivaa maata pitkin, valtavat vesimassat molemmilla puolilla. Näet kenties kaloja joka puolella. Ne uivat hädissään ohi, kun sinä puolestasi käyt turvallisuutta ja vapauttakohti.

Tai jos olisit ollut käsityöläinen Betanian kylässä. Eräs mies, Lasarus nimeltään, jonka tunsit hyvin, oli ollut kuolleena neljä päivää. Olit mukana kantamassa häntä hautaan ja näit, kuinka perhe suri häntä. Mutta nyt, kun Jeesus oli käskenyt häntä tulemaan ulos haudasta, hän oli jälleen elossa! Hän tulee sinua vastaan terveenä ja vahvana ja tervehtii sinua lämpimästi.

Tällaisten ihmeitten jälkeen en koskaan enää voi epäillä, ajattelet.

Riippuvuus merkeistä ja ihmeistä

Juuri näin tapahtui monille ihmisille. Vaikka ihmiset näkivät ja kokivat tällaisia ihmeellisiä asioita, he kuitenkin epäilivät. (Ps. 106; Joh. 12:37) Harvat uskoivat varauksetta, että Jumala huolehtisi heistä, vaikka hän oli osoittnut, että hän halusi tehdä sen, kerta toisensa jälkeen. “Herra sanoi Moosekselle: Kuinka kauan tämä kansa halveksii minua?Kuinka kauan se kieltäytyy uskomasta minuun huolimatta kaikista tunnusteoista?” 4. Moos. 14:11.

Mutta on tärkeää ymmärtää, että pelkät ihmeet eivät täysin tyydytä meitä, vaikka ne olisivat kiehtovia.

Meille ihmisille on luonnostaan valtavan helppo epäillä. Olemme hyvin riippuvaisia aisteistamme, tai siitä mitä näemme, kuulemme ja koemme. Tämän takia me usein kyseenalaistamme Jumalan ja rukoilemme, että tapahtuu merkkejä ja ihmeitä ennen kuin päätämme olla kuuliaisia hänelle. Siksi ei ole epäilystäkään, että merkit ja ihmeet ovat olleet tärkeässä roolissa läpi historian. Jumalan sanassa niitä pidetään lukijalle apuna uskoa, jopa nykyäänkin. (Joh. 20:31) Mutta on tärkeää ymmärtää, että pelkät ihmeet eivät täysin tyydytä meitä, vaikka ne olisivat kiehtovia. Ainut mikä voi todella tyydyttää meidät elämän olosuhteissa, on se, mitä näiden merkkien ja ihmeiden pitäisi herättää: usko.

Elävä usko

Meillä pitää olla elävä usko Jumalaan. Tämä usko ulottuu paljon pidemmälle kuin vain siihen, että Jumala on olemassa. Elävä usko merkitsee sitä, että luotamme Jumalaan kaikissa olosuhteissa ja etsimme hänen tahtoaan, riippumatta siitä, mitä näemme tai tunnemme. Elävä usko merkitsee sitä, että uskomme Jumalan ja hänen profeettoidensa sanaan, Jeesuksen Kristuksen sanoihin ja apostoleihin, vaikka selviä ihmeitä tai merkkejä ei olisikaan. Viime kädessä elävä usko on kuuliaisuutta, silloinkin kun emme ymmärrä kaikkea.

Jos me todella uskomme Jumalaan, elämämme tulee täydellisesti yhdeksi hänen sanansa kanssa. Kun Jumalan sana sanoo esimerkiksi “älkää mistään murehtiko”, meidän ei pidä istua murehtimassa talouttamme tai sitä, kuinka mahdottomalta tai toivottomalta tilanteemme näyttää. Meidän ei pidä odottaa, että rahat sataisivat taivaalta. Ei, meidän pitää olla kuuliaisia Jumalan sanaa kohtaan, taistella tietoisesti ja karkoittaa levottomat ja epäilevät ajatukset. Samoin, kun olemme keskellä kärsimyksiä, kun tunnemme itsemme hävinneiksi ja hämmentyneiksi, ei meidän pidä odottaa, että Jumala tulisi ja korjaisi kaikki ihmeellisellä tai erityisellä tavalla. Ei, meidän tulee iloita, aivan samoin kuin Paavali kirjoittaa, ja kiittää Jumalaa niistä koetuksista, joissa olemme, sen sijaan että valittaisimme tai olisimme katkeria. Meidän tulee uskoa, että Jumala haluaa käyttää jokaisen tilanteen meidän muuttamiseen, vaikka emme itse sitä ymmärrä tai tunteemme ovat pohjamudissa.

Jos me todella uskomme Jumalaan, elämämme tulee täydellisesti yhdeksi hänen sanansa kanssa.

Lopputulos

Lopputulos sellaisesta uskosta ja kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan on se, että meistä tulee horjumattomia. Luotamme häneen ja etsimme hänen tahtoaan elämässä, ja sen vuoksi hän kykenee tekemään uskomattomia asioita meille. (Jos. 3:5) Mutta ne, jotka epäilevät ja jotka eivät tahdo uskoa ja tehdä Jumalan sanan mukaan: “…ovat kuin meren aalto, joita tuuli ajaa ja heittelee.” Jaak. 1:6. Sellaiset ihmiset ovat riippuvaisia ulkoisista asioista; häiriintyvät helposti, hämmentyvät ja masentuvat, ja koska heiltä puuttuu uskoa, Jumala ei voi tehdä työtä heidän elämässään.

Jumala ei halua, että me olisimme riippuvaisia ulkoisista merkeistä ja ihmeistä. Ihmeen todistajana oleminen on ajallinen asia, mutta usko ja kuuliaisuus Jumalaa kohtaan ovat iankaikkisia arvoja. Näitä asioita Jumala myös haluaisi meiltä kaikilta: että ehdoitta uskomme häneen ja pyrimme tekemään hänen tahtonsa ilman vaatimusta, odotuksia ja varauksia. “Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” Hebr. 11:6.

Älä odota merkkejä, ihmettä tai ihmeellistä tapahtumaa. “Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti.” Mal. 3:10. Jos teet tämän, jos uskot elävään Jumalaan ja tottelet hänen sanansa, jos varauksetta annat elämäsi hänelle, saat taatusti kokea hänen runsaat siunauksensa ja valtavan voiman elämässäsi!