Nämä 14 sitaattia Sigurd Bratlien kirjoista voivat muuttaa käsityksesi evankeliumista!

Nämä huomiota herättävät ilmestykset evankeliumista ovat muuttaneet monen kristityn elämän.

Kirjoittanut Sigurd Bratlie
Nämä 14 sitaattia Sigurd Bratlien kirjoista voivat muuttaa käsityksesi evankeliumista!

Sigurd Bratlie (1905-1996) oli Brunstad Christian Churchin johtaja vuodesta 1976 kuolemaansa asti vuonna 1996. Hänellä oli erityinen kyky saada esiin evankeliumi ja apostolien oppi selkeällä ja mutkattomalla tavalla, niin että kaikki ymmärsivät sen. Hän rakasti ihmisiä vilpittömästi, ja hän vihki elämänsä elääkseen vanhurskaasti Jumalan kasvojen edessä. Hän harjoitti omassa elämässään totuuksia, joita hän julisti.

Bratliella oli vilpitön murhe ja harmi pinnallisesta opista. Siinä syntien anteeksianto usein muuttui syntien sallimiseksi. Hän taisteli koko elämänsä paljastaakseen nämä valheelliset opit ja Saatanan petoksen niin kirjallisesti kuin julistuksessaan. Tämän vaatimattoman miehen lähetystyö on auttanut monia ihmisiä tulemaan todellisiksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi sekä syvempään elämään ja yhteyteen hänen kanssaan.

Sigurd Bratlie oli tuottoisa kirjoittaja. Hän kirjoitti satoja artikkeleita ja joitakin kirjoja kristityn elämästä ja Raamatun ymmärtämisestä. Seuraavat sitaatit on otettu joistakin hänen kirjoistaan, jotka on mahdollista myös ladata e-kirjoina (klikkaa linkkejä). Nämä tiedot voivat johtaa mullistavaan muutokseen kristityn elämässä.

Armo

”Meille ei ole mikään lohdutus, että armo on niin suuri, että pääsemme taivaaseen, vaikka olisimme synnin orjia. Lohdutus meille on se, että armo on niin suuri, ettei meidän tarvitse olla synnin orjia. Se on taivas meille.”

Kirjasta: «Armo Jeesuksessa Kristuksessa»

Jeesuksen veri

”Jeesuksen veri merkitsee paljon enemmän kuin pukkien ja mullikoiden veri. Jeesuksen veren kautta emme pelkästään saa syntejämme anteeksi, vaan meidät vapautetaan synnistä, jotta emme enää tekisi sitä. Pukkien veri kykeni puhdistamaan lihan puhtauteen – puhdistamaan ihmiset heidän tekemistään synneistä – mutta Kristuksen veri voi paljon ennemmin puhdistaa meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa – siis vapauttaa meidät palvelemasta syntiä.”

Kirjasta: ” Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus

Täydellinen

”Kun Raamatussa puhutaan täydellisyydestä, se tarkoittaa täydellisyyttä omantunnon mukaan, opetuslapsena, ja se on mahdollista. Meidän on määrä täyttää juoksumme, ja Jeesus sanoo: Opetuslapselle riittää, että hän on mestarin kaltainen… Matt. 10:25. Siihen asti meidän on oltava hengessämme köyhiä, nälkäisiä ja janoisia.”

Kirjasta:Armo Jeesuksessa Kristuksessa

Todellinen armo merkitsee niin paljon enemmän

Armo ei merkitse pelkästään anteeksiantoa, vaan yhtä paljon apua (Hepr. 4:16). Sen tehtävänä ei ole pelkästään syntiemme anteeksianto, vaan myös kasvattaa meitä, ettemme tekisi syntiä (Tiit. 2:11). ”

Kirjasta:Armo Jeesuksessa Kristuksessa

Jeesuksen sanojen vääristely

”Kaikkein useimmat sanovat kehotuksen saadessaan: Emme voi tehdä mitään, ja siteeraavat Jeesusta. Silloin he tuntevat olevansa varmalla pohjalla. Mutta kuten useimmat vääristelevät Jeesuksen sanoja heille sopiviksi, niin nämäkin vääristelevät näitä Jeesuksen sanoja. Mitä hän sanoo: Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Joh. 15:5. (KR92)

Siis, kun he sanovat, etteivät voi tehdä mitään, he sanovat samanaikaisesti olevansa ilman häntä, eivätkä he silloin ole opetuslapsiakaan. He eivät myöskään ole jäseniä Kristuksen ruumiissa.”

Kirjasta:Jumalan evankeliumi”

Paholaisen juonet

”Näemme, miten vähän monien kohdalla tarvitaan siihen, että he luopuvat Jumalasta sydämessään. Paholaisen ei tarvitse muuta kuin tarjota heille poikaystävä tai tyttöystävä, niin he hylkäävät Jumalan. Tai hän antaa heille erityisen palvelustehtävän, ihmiskunniaa, tai  puuttuu heidän omaisuuteensa, heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, heille tapahtuu jotain, mitä he eivät ymmärrä jne. Suuri on se joukko joka on luopunut Jumalasta sydämessään. Heidän uskonsa on pettänyt, ja Saatana on iloinnut.

Sinä, joka olet luopio, jospa olisit ymmärtänyt, mistä taistelussa oli kysymys. Silloin olisit iloinnut, kun tulit koetelluksi.”

Kirjasta: Morsian ja portto ja viimeiset ajat”

Kiusaus –  syy iloita

”Monet ajattelevat, että kiusatuksi tuleminen on sama asia kuin synnin tekeminen, mutta kuinka Paavali silloin voisi kehottaa meitä iloitsemaan tullessamme kiusatuiksi? Päinvastoin, me, jotka uskomme voittoon, voitamme kiusauksessa elämän kruunun, niin kuin on kirjoitettu edelleen: Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! Jaak. 1:12 KR38.

Kirjasta:Niin suuri pelastus”

Sana on Jumalan sana

”Pakene kaikkea pinnallisuutta ja kaikkia jutustelijoita! Älä väittele ihmisten kanssa Jumalan sanasta. Ota Jumalan sana vastaan ja usko siihen, niin kuin se on kirjoitettu, silloin se vaikuttaa sinussa (1. Tess. 2:13).”

Kirjasta:Niin suuri pelastus”

Meidät on tehty kykeneviksi tekemään Jumalan tahto

”Liha himoineen ja haluineen on esirippu, joka estää meitä ihmisiä tekemästä Jumalan tahtoa. Himot ja halut ovat meille liian voimakkaita, niin että teemme syntiä, vaikka niin mielellämme haluaisimme tehdä Jumalan tahdon. Sen tähden Jumala lähetti Poikansa ja on antanut meille evankeliumin, ilosanoman. Se kuuluu näin: ”Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa.” Gal. 5:16. Tämän Jeesus teki meille mahdolliseksi ollessaan Ihmisen Poika.”

Kirjasta: ”Niin suuri pelastus”

Uusi liitto

”Jos olet sitoutunut noudattamaan kaikkea Jumalan tahtoa, niin hän sitoutuu pukemaan sinut voimalla korkeudesta, antamaan sinulle kaiken mitä tarvitset elämään ja jumalisuuteen, kirjoittamaan lakinsa sinun sydämeesi ja mieleesi ja siunaamaan sinua kaikella hengellisellä siunauksella. Ja sen, mitä ruumistasi varten tarvitset, saat tämän ohessa. Mitäpä vielä voisit toivoa?”

Kirjasta: Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus”

Jeesuksen elämän valtava merkitys meille

”Vaikka hänellä oli tämä liha, ja me tiedämme, ettei lihassa asu mitään hyvää, ylösnousemus osoitti, ettei hän ollut tehnyt syntiä. Kun hän palasi takaisin Isän luo, Daavidin liha, joka hänellä oli ollut, ei ollut saastuttanut häntä (Room. 7:18). Meille tämä merkitsee sitä, että evankeliumin kautta voimme voittaa synnin ja elää niin kuin hän.”

Kirjasta: ”Niin suuri pelastus”

 

Fra: «Så stor en frelse»

Meidät muovaillaan Kristuksen kuvan kaltaisiksi

”Jeesus on kulmakivi – peruskivi. Jumalan tahto muotoili hänet ja teki hänestä kulmakiven. Maailmaan astuessaan hän sanoi: ”…  katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala. Hän poistaa ensimmäisen asettaakseen toisen..” Hepr. 10:7.  – Aivan samalla tavalla me käymme uuteen liittoon. Nyt Jumalan tahdon tulee muovailla meistä vuorostamme hänen kaltaisiaan. Kirjakääröön on kirjoitettu meistä.”

Kirjasta: ”Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus”

 

Elämää ei voi kätkeä

”Elämä on ihmisten valo. Sen tähden kukaan ei voi lainata valoa toisilta. Nykyäänkin kohtaamme niitä, jotka jopa elävät synnissä, mutta yrittävät kätkeytyä kristittyjen joukkoon. He saavat osakseen luottamusta, koska he käyvät kokouksissa, missä on niin hyviä ihmisiä, mutta tulee aika, jolloin he paljastuvat.”

Kirjasta:Morsian ja portto ja viimeiset ajat”

Mitä voittaminen todella tarkoittaa

”Joka voittaa!” Niin, hänelle on suuria lupauksia. Voittaminen tarkoittaa sitä, että et tee tekojasi ihmisten katseltavaksi, vaan koska rakastat Jeesusta, ja kaiken minkä teet, teet Jeesuksen tähden. Silloin olet todella viisas. Sinut otetaan mukaan, kun Jeesus tulee kuin varas ja noutaa ne, jotka ovat valmiina. Sinut puetaan valkeisiin vaatteisiin ja saat kulkea Jeesuksen kanssa, ja hän tunnustaa nimesi Isänsä ja tämän enkeleiden edessä.”

Kirjasta: ”Morsian ja portto ja viimeiset ajat”

 

Sitaatit ovat peräisin seuraavista Sigurd Bratlien kirjoittamista kirjoista, jotka Skjulte Skatters Forlag on  julkaissut: «Nåden i Jesus Kristus» (Armo Jeesuksessa Kristuksessa) (1941), «Bruden og skjøgen og de siste tider» (Morsian ja portto ja viimeiset ajat) (1946), «Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet» (Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus)(1952), «Så stor en frelse» (Niin suuri pelastus) (1982), sekä «Guds evangelium» (Jumalan evankeliumi) (1988).

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway