Naiset Kristuksessa: Rajattomat mahdollisuudet

Naiset Kristuksessa: Rajattomat mahdollisuudet

Olemme mukana juhlimassa naisia tänään, ja jokaisena muunakin päivänä!

4 Minuuttia ·

8. maaliskuuta kaikkialla maailmassa naiset ovat huomion kohteena, ja me ActiveChristianityssä olemme siinä mukana.

Naiset Kristuksessa

Tunnemme naisia, jotka ovat esikuvia siinä, mitä voimme saavuttaa, kun annamme elämämme Jumalan käsiin. He ovat naisia, jotka todistavat, että Jumalan sanan mukaan eletty elämä johtaa aitoon onneen, iloon, rauhaan ja lepoon. Elämään, joka on rikasta ja mielenkiintoista. Se on elämää, joka voittaa vastoinkäymiset, laajentaa rajoja ja luo normeja, voittaa kivun ja vastoinkäymiset ja, joka saa aina voiton Kristuksessa (2. Kor. 2:14). Näitä ovat Raamatun naiset, hengelliset johtajat, äidit, sisaret, isoäidit, tädit, ystävät, jne.

Olemme jäseninä yhteisössä, jossa rohkaisemme ja vahvistamme toisiamme keskellä arkielämää, riippumatta olosuhteistamme, ollaksemme sellaisia naisia. Kun Jumalan armo on elämämme yllä, me kaikki voimme olla sellaisia.

Sillä ei ole mitään merkitystä, missä tilanteessa olet; olitpa julkinen henkilö tai työpaikalla, ystävien kesken tai perheesi parissa: Kristittynä naisena mahdollisuutesi Jumalan tahdon sisällä ovat rajattomat. Tärkeintä on selvittää omat ajatuksemme siitä, mitä haluamme saavuttaa. Se tarkoittaa, että löydämme sen, mikä on Jumalan tahto ja että käytämme kaiken energian ja ajan taisteluun, jotta hänen tahtonsa tapahtuisi elämämme kautta maan päällä niin kuin taivaassa (Matt. 6:10).

Etsi viisautta ylhäältä

On monia asioita, joiden puolesta voimme taistella; olemme voineet sekaantua moniin asioihin ja tulee tilanteita, joissa vääryys on voitettava, koskipa se henkilökohtaista elämäämme tai laajempaa ympäristöä. Jotta voisimme tehdä sen oikealla tavalla, tarvitsemme viisautta. Jos toimimme vain omasta ymmärryksestämme käsin ja päätämme, mikä on oikein ja mitä tulisi tehdä, emme saavuta oikeudenmukaisuutta (Jaak. 1:19-20). Jos haluamme saavuttaa jotain, meidän pitää etsiä ylhäältä tulevaa viisautta.

«Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön.» Jaak. 3:17.

Jokaisen naisen Jumalalta saama tehtävä on erilainen. Voimme taistella tasa-arvon, kunnioituksen ja oikeuden puolesta, vastustaa syrjintää työpaikalla, pyrkiä olemaan paras äiti, tai vain olla keskittyneitä siihen, että kuljemme omaa tietämme elämässä. Riippumatta siitä, mitä näistä toteutamme, meidän tulee tutkia itseämme ja huolehtia siitä, että se, mitä teemme, tapahtuu viisauden nöyryydessä. Ei itseämme korottaaksemme, vaan koska uskomme, että nämä toimet ovat sellaista, joita Jumala haluaa meidän tekevän.

Viisaus on siinä, että «löydämme elämämme ja kadotamme sen» (Matt. 10:39). Toisin sanoen: löydämme omat inhimilliset reaktiomme ja impulssimme tietyssä tilanteessa; impulssit, jotka ovat yhteydessä lihassa olevaan syntiin ja kadotamme ne, jotta voisimme tehdä Jumalan tahdon. Silloin voimme alkaa nähdä tilanteet samoin kuin Jumala näkee ne, eikä inhimillisen ymmärryksemme mukaan. Löydämme tarvittavan viisauden etsimällä Jumalaa, sen sijaan että etsisimme omaamme.

«Viisaus on parempi kuin sota-aseet, mutta yksi ainoa synnintekijä hävittää paljon hyvää.» Saarn. 9:18.

«Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Siionin aarre.» Jes. 33:6.

Kristinusko perustuu Jumalan sanaan

Kristinusko, joka perustuu Jumalan sanaan, eikä ihmisten keksimiin ajatuksiin ja ideologioihin, johtaa oikeaan tasa-arvoon, eikä se ole syrjivää. Kristinuskoa leimaavat Kristuksen ominaisuudet, Hengen hedelmät. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, uskollisuus, nöyryys, sävyisyys (Gal. 5:22-23). Sillä ei ole mitään merkitystä, kuka olet; jos teet työtä saadaksesi nämä ominaisuudet omaan elämääsi, silloin elämäsi on esikuva oikeudenmukaisuudessa.  Siinä ei ole mitään erotusta, kuka voi saavuttaa tämän elämässään. Jos kristityllä on tämä perustana elämässään, hän ei ole syrjivä, ilkeä, ylpeä tai sellainen, joka kohtelee kaltoin tai alistaa ketään ihmistä, ei myöskään itseään. Kristinusko antaa meille itseluottamusta (Kristuksessa voin tehdä kaiken!), se vahvistaa meitä ja auttaa siihen, ettemme tule alistetuiksi.

Kukaan ei ole tullut täydelliseksi näissä hyveissä, mutta meidän tulisi voida sanoa samoin kuin Paavali: «Ei niin, että jo olisin saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus on voittanut minut omakseen.» Fil. 3:12. Tämä on Kristuksen opetuslapsen päämäärä.

Jos koko maailma antautuisi tähän oikeaan kristinuskoon, kaikki maailman ongelmat, kuten epätasa-arvo, kaltoinkohtelu, syrjiminen, viha jne., ratkeaisivat.

Tässä on siis haastetta meille kaikille! Puolusta kaikkea, mitä taivasten valtakunta edustaa: oikeudenmukaisuutta, rakkautta, kunnioitusta, rauhaa, iloa, jne. Ole valona pimeässä maailmassa ja osoita, mitä Jumalan voima voi tehdä ihmisten kautta, jotka tekevät hänen tahtonsa.

Raamatunkohdissa on käytetty Raamattu Kansalle- käännöstä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.