Muista tämä, kun uskot olevasi oikeassa

Muista tämä, kun uskot olevasi oikeassa

Mistä mielipiteesi tulevat? Mikä muovaa käsitystäsi eri asioista?

4 Minuuttia ·

Päivän mittaan useimmat ihmiset kohtaavat tilanteita, joissa heidän täytyy muodostaa mielipide ja tuoda ilmi, miksi he ajattelevat niin kuin ajattelevat. Joskus käy niin, että toisilla ihmisillä on erilaiset tai jopa päinvastaiset mielipiteet, ja se voi johtaa moniin konflikteihin.

Kristittynä minun pitää myös muodostaa mielipiteitä ja ilmaista niitä pitkin päivää, mutta mikä on tärkeätä muistaa näissä tilanteissa?

Oman mielipiteen puolustaminen

Mielessäni on usein Jaak. 1:20: "Miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan silmissä." Oman mielipiteeni ilmaiseminen voimakkaasti ja agressiivisesti voi saada aikaan tuhoa ja hajaannusta ja aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia. Tällainen käytös saa ihmiset ehkä ottamaan huomioon, mitä haluan sanoa tai jopa olemaan samaa mieltä kanssani, mutta toisten painaminen alas näin, on kaukana siitä, kuinka Jumala kohtelee ihmisiä! Jumala tahtoo, että saan kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, hyvyyttä ja rakkautta kaikkia kohtaan, kaikissa tilanteissa, poikkeuksetta.

Pelkäät ehkä, että toiset ihmiset "astuvat varpaillesi" tai lyttäävät sinut, jos toimit näin. Jeesuksesta on kirjoitettu vastaavassa tilanteessa, että "hän ei herjannut takaisin" (1. Piet. 2:23). Hän antoi valtavan selvän todistuksen seisoessaan Pontius Pilatuksen edessä: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä." Joh. 19:11. Siinä tilanteessa hän ei pyrkinyt saamaan omaa mielipidettään esille ja ymmärretyksi; sen sijaan hänelle oli tärkeää vain yksi asia – tehdä Jumalan tahto maan päällä. Hän luotti niin vahvasti taivaalliseen Isäänsä, että hän tiesi, että Jumala huolehtisi kaikesta muusta riippumatta siitä, ymmärtäisivätkö toiset häntä tai olisivatko he yhtä mieltä hänen kanssaan.

Jumala ei erityisesti ole kiinnostunut siitä, olenko oikeassa. Mitä väliä sillä on? Ellen saa aikaan elämää ja rauhaa ympärilleni, niin en toimi Hengessä (Room. 8:6). Jumala on kiinnostunut siitä, että "kuoletan" ylpeyden, itsepäisyyden, inhimillisen vanhurskauden ja taipumattomuuden, joka on luonnossani ja sen sijaan kuuntelen muita, osoitan aitoa rakkautta ja huolenpitoa heitä kohtaan ja teen työtä hyvän puolesta hillitysti, hyvällä ja rauhallisella tavalla. Jumala haluaa, että minäni pienenee, niin että Kristuksen elämä voi lisääntyä enenevässä määrin (Joh. 3:30; 2. Kor. 4:10-11).

Mikä johtaa elämään ja rauhaan?

On helppo sallia inhimillisen viisauteni ja järkeilyni tulla esiin, kun jokin menee vastoin tahtoani. "Näin ei pitäisi olla, heidän pitää oppia muuttamaan tapojaan", jne. Tässä tilanteessa minun täytyy rukoilla Jumalaa, että näkisin kovuuteni ja jäykkyyteni ja rukoilla, että rauha ja hyvyys voivat tulla esiin. Inhimillinen viisaus ja järkeily eivät johda elämään ja rauhaan, mutta Jumalan tahto saa sen aikaan (Hepr. 12:18). Voin myös rukoilla apua siihen, että pystyisin ilmaisemaan itseni hyvällä ja rauhaisalla tavalla, niin ettei itsepäisyys ja katkeruus tule esiin sanoissani.

Jeesus kulki tien alaspäin. Sen sijaan, että hän olisi yrittänyt saada hyvän nimen itselleen – tuoda itseään esille ja saada toiset puolelleen tukemaan häntä – hän oli vain kiinnostunut siitä, mitä Jumala ajatteli hänestä. Hän ei pyrkinyt saavuttamaan mainetta ihmisten silmissä, vaan hän nöyrtyi Jumalan väkevän käden alle (1. Piet. 5:6). Luemme, että hän oli "sävyisä ja nöyrä sydämeltään" (Matt. 11:29).

Kun myös minä olen kiinnostunut tästä yhdestä asiasta, – Jumalan tahdon tekemisestä – kaikki on onneksi valtavan yksinkertaista! Voin reagoida jokaisessa tilanteessa sen mukaan, mitä ymmärrän Jumalan sanasta, ja kun teen tämän, Jumala antaa jatkuvasti lisää valoa sanastaan ja tahdostaan. Koen, että ymmärrän sitä syvemmässä ja syvemmässä määrin. Kun olen kuuliainen sitä kohtaan, mitä ymmärrän yksinkertaisella uskollisuudella, minusta tulee sävyisämpi ja nöyrempi sydämeltäni, kärsivällinen, hyvä ja toisia kohtaan huolehtiva ja rakastava. Nämä ominaisuudet alkavat tulla luonnossani asuvan ylpeyden, itsepäisyyden ja taipumattomuuden tilalle, ja koen sen sijaan, että olen enemmän ja enemmän mieliksi hänelle, jota seuraan!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.