Miten uskon suunnaton voima hyödyttää meitä?

Tiedätkö, miten usko Jumalaan muuttaa elämäsi?

Kirjoittanut Julia Albig
Miten uskon suunnaton voima hyödyttää meitä?

”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy.” Hepr. 11:1.

Usko Jumalaan on elämän pelastava voima. Se ei ole tunne. Ei, se on uskomista Jumalan voimaan, joka pelastaa meidät täysin synnistä. Sen saadaksemme meidän on taisteltava ja edelleen taisteltava pitääksemme siitä kiinni koko elämämme ajan. Mutta kun tartumme uskoon, koemme sen valtavan voiman, mikä voi muuttaa koko elämämme. Mutta kuinka? Mitkä ovat ne todelliset edut, kun elämme uskossa Jumalaan?

1. Meidän ei enää tarvitse olla huolissamme tulevaisuudesta

”Älkää olko mistään huolissanne”, Paavali kehottaa meitä Fil. 4:6:ssa.

”Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen.” 1. Piet. 5:7.

Jos luotamme vain siihen, minkä ymmärrämme, meillä on kaikki syyt murehtia, kun kohtaamme erilaisia koetuksia ja vaikeuksia. Kaikesta huolimatta emme tiedä niiden tarkoitusta. Emme tiedä niiden lopputulosta, tai miten kauaskantoisia vaikutuksia niillä on meihin. Entä sitten tulevaisuus?  Koko elämämme voisi kaikkine näkymättömine olosuhteineen murehduttaa meitä ja saada meidät epätoivoisiksi.

Mutta jos valitsemme uskon ja luottamuksen Jumalaan – rakennusmestariin, joka ohjaa kaiken taivaassa ja maan päällä – vapaudumme murehtimasta elämäämme. Jumalalla on täydellinen suunnitelma meille kaikessa, mitä hän lähettää tiellemme. Hän lähettää meille koetuksia, ja hän koettelee meitä niin, että voimme voittaa synnin, ja Jeesuksen hyveet voivat kasvaa meissä. Hän tietää lopputuloksen. Hän on suunnitellut koko elämämme, rakkaudella ja huolenpidolla. Kun todella uskomme sen, meillä ei ole ainuttakaan syytä olla huolissamme. Voimme heittää kaikki murheemme hänen päälleen ja kohdistaa energiamme hänen tahtonsa tekemiseen sen sijaan, että olemme huolissamme menneisyydestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta.

2. Meillä on turvallinen, vahva ja rohkea mieli

Kun yritämme tehdä hyvää, huomaamme hyvin nopeasti omat puutteemme. Huomaamme, että meiltä puuttuu kärsivällisyyttä, kun olemme lasten kanssa tekemisissä; vahingon sattuessa lausumme teräviä, purevia sanoja niille, jotka ovat meille rakkaita. Jos yritämme jatkaa omassa voimassamme ilman uskoa Jumalaan, tulemme nopeasti epätoivoisiksi omien heikkouksiemme johdosta, kun näemme nämä puutteet.

Mutta jos uskomme Jumalaan ja hänen Sanansa voimaan, tiedämme, ettei meidän enää tarvitse kompastua omassa voimassamme. ”Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle.” 2. Aikak. 16:9.

Meillä on myös tämä uskomaton lupaus: ”Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle.” Room. 16:20.

Jos uskomme näihin jakeisiin, ja koko Raamattuun, tunnemme itsemme varmoiksi koetuksissamme. Silloin olemme täysin varmoja siitä, että Jumala on murskaava Saatanan jalkojemme alle. Lopputulos on varma! Jumala on osoittava vahvuutensa puolestamme, ja voitto on meidän. Usko tähän tekee meidät vahvoiksi ja rohkeiksi taistelussa syntiä vastaan.

3. Koemme iloa

”Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” Fil. 1:6.

Jumala on alkanut meissä työn. Mikä työ se on? Se on työ, joka vapauttaa meidät luonnossamme olevasta synnistä ja muuttaa meidät Jeesuksen kuvan kaltaisiksi. Tämä antaa valtavan ilon jokaiselle, joka kaipaa tulla vapaaksi synnistä. Jumala ei ole ainoastaan aloittanut meissä tätä työtä, vaan meille vakuutetaan, että hän myös vie sen päätökseen. Jumala ei ole samojen pahojen taipumusten sitoma kuin ihmiskunta. Hän ei aloita mitään työtä vain jättääkseen sen kesken tai menettääkseen mielenkiintonsa, kun työ on puoliksi tehty.

Kuinka voimme silloin epäillä tai masentua elämän tiellä? Jos uskomme Jumalan sanaan – hänen lupauksiinsa muuttaa meidät, hänen valtaansa auttaa meitä voittamaan synnin – tulemme täyteen iloa.

4. Meistä tulee lujia

”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Ps. 125:1.

Raamatussa verrataan Jumalan sanaa usein kallioon. Matteuksessa Jeesus kertoo, että ne, jotka kuulevat hänen sanansa ja tekevät niiden mukaan, ovat verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Riippumatta siitä, minkälaiset myrskyt syöksyvät taloa vastaan, se pysyy pystyssä, koska se on rakennettu vankalle uskon perustukselle.

Sitä vastoin ne, jotka elävät tunteidensa mukaan ja luottavat tämän maailman asioihin, ovat verrattavissa mieheen, joka rakentaa talonsa hiekalle. Miten surkea perustus se onkaan! Talo sortuu ensimmäisen myrskyn tullessa.

Kun uskomme Jumalaan ja valitsemme elämän uskon emmekä tunteiden mukaan – nehän ovat yhtä vaihtelevia kuin sää – silloin seisomme lujina elämän myrskyissä. Mikään ei saa meitä masentumaan. Mikään ei voi varastaa uskoamme, koska uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

5. Koemme ihmeitä

Vanha testamentti on täynnä kertomuksia ihmisistä, jotka uskon kautta ovat kokeneet ihmeitä. Tänään heitä kutsutaan jopa ”uskon sankareiksi”. Ajattele Daavidia. Vaikka hän oli nuori poika, hän uskoi lainkaan epäilemättä, että Jumala auttaisi häntä voittamaan Goljat-jättiläisen. Hän pysähtyi miettimään, kuinka paljon isompi jättiläinen oli kuin hän, kuinka monen vuoden taistelukokemus hänellä itsellään oli jne. Hän valitsi uskon Jumalaan ja jatkoi uskossa. Koska hän uskoi, hän pelasti israelilaisten joukot filistealaisten vallasta!

On olemassa lukemattomia muita esimerkkejä ihmeteoista, joita Jumala teki uskon sankarien kautta ja heille itselleen. Ja kuitenkin kaikkein suurin ihme oli se, jonka Jumala teki Jeesuksessa ja haluaa tehdä meissä jokaisessa, jotka uskomme. Hän haluaa auttaa meitä taistelemaan syntiä vastaan ja voittamaan sen niin, ettemme enää tule kiusatuiksi tekemään syntiä, vaan että meillä sen sijaan on ylenpalttisen paljon hyveitä. Hän muuttaa meidät niin, että luonnostamme reagoimme kärsivällisesti kärsimättömyyden sijaan, olemme kiitollisia valittamisen sijaan jne. Se on todella ihme! Ja jos uskomme Jumalaan, tämä ihme tulee tapahtumaan meidän sisimmässämme.

”Vaikka nämä kaikki olivat uskon kautta saaneet todistuksen, he eivät silti saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Jumala oli näet varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he pääsisi täydellisyyteen ilman meitä.” Hepr. 11:39-40.

”Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” 2. Piet. 1:3-4.