Miten opin rakastamaan aktiivisesti Jumalaa.

Miten opin rakastamaan aktiivisesti Jumalaa.

Läksy, joka poistaa stressin ja levottomuuden elämästäni.

5 Minuuttia ·

 "Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut." Room. 8:28

Kirjoitukset sanovat "kaikki". On aivan selvää tämän Sanan perusteella, että jokainen yksittäinen kohtaamasi asia on sinun omaksi parhaaksesi, kun rakastat Jumalaa. Ei missään ole sanottu, että olisi olemassa poikkeuksia tähän elämän lakiin; että sitä ei kenties voi soveltaa äärimmäisissä ja erityisissä tapauksissa. Ei, ei ole mitään poikkeusta tähän lakiin niin kauan kuin sinä rakastat Jumalaa. Henkilökohtaisesti olen löytänyt suuren lohdutuksen tästä Jumalan sanasta monissa vaihtelevissa koetuksissa ja kiusauksissa. Aseistan itseni usein tällä sanalla vahvistaakseni itseäni olosuhteissani, niin että stressi ja murehtiminen tulevat voitetuiksi elämässäni.

Kiusattu

Viime aikoina minun oli täytynyt olla paljon poissa koulusta ja arvosanani kertoivat tästä. Olin kovin kiusattu stressaantumaan. Arvosanojen tietty taso oli minulle välttämätön saavuttaakseni sen akateemisen arvostuksen, jota tarvittiin hakessani yliopistoon, ja pääsykoe oli vain kuukauden päästä. Tiesin, etten ollut ollenkaan valmis. Muistan istuneeni huoneessani täysin pimeydessä tietämättä mitä tehdä. Olin jumissa tässä kauheassa kierteessä, joka pyöri ympäri, ympäri päässäni muutamia päiviä.

Olin sallinut ahdistuksen koulun vuoksi painaa minut alas, ja se oli vienyt iloni ja rauhani.

Sitten eräänä päivänä olin ystäväni kotona, ja heidän seinällään riippuvassa taulussa oli tämä jae, Luuk. 12:31. "Etsikää hänen valtakuntaansa, niin teille annetaan lisäksi myös nämä." Se oli valo minulle. Tuli niin selväksi, että en etsinyt niitä asioita, jotka ovat ylhäällä ennen niitä, jotka ovat alhaalla täällä maan päällä. Olin sallinut ahdistuksen koulun vuoksi painaa minut alas, ja se oli vienyt iloni ja rauhani.

Toiminta

Sen jälkeen kun sain tämän ilmestyksen, tiesin, että oli aika ryhtyä toimeen ja todella etsiä ensin Jumalan valtakuntaa. Ja koin perusteellisesti, että kaikki nämä asiat annettiin minulle ohessa! Ei ollut niin, että yht´äkkiä tiesin kaikki kouluaineeni ja että sain uskomattomat arvosanat ilman vaivannäköä. Mutta minulla oli rauha sielussani ja saatoin keskittyä opiskeluihini. Tein työtä ja opiskelin saadakseni parhaan mahdollisen arvosanan. Saavutin maallisen päämääräni yhdestä syystä. Etsin ensin sitä, mikä on ylhäällä. On oikein huolehtia tärkeistä asioista kuten koulusta ja työstä, mutta sinun täytyy varoa, että nämä asiat eivät vie iloasi ja rauhaasi.

Stressi ja murehtiminen

On ääsimmäisen tärkeää, että voitat ajatuksen, kun se on vain yksi ajatus.

Sananmukaisesti mikä tahansa elämässä voi aiheuttaa sinulle stressiä ja ahdistusta, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että menetät ilosi ja rauhasi. Tämä ei kuitenkaan ole se elämä, johon meidät on kutsuttu. Se, että olemme raskaitten ajatusten alas painamia, on suoraan Saatanasta, ja meidän täytyy ajaa nuo ajatukset pois sydämestämme, jos haluamme seurata Jeesusta.

Jokainen mieleemme tuleva ajatus täytyy tutkia ja päättää, mistä se tulee. Kateellinen ajatus esimerkiksi aiheuttaa aina levottomuutta. Siitä tiedät, että se on varmasti Saatanasta ja ryöstää sinulta rauhasi. Niin pian kuin ajatus tulee, juuri sillä hetkellä sinun tulee huutaa Jumalan puoleen, tulla rohkeasti armonistuimen eteen ja kuolettaa tämä ajatus ennen kuin se kasvaa paljon suuremmaksi. (Hep. 4:16) On hyvin tärkeää, että voitat ajatuksen, kun se on vain yksi ajatus tai muuten se pian ottaa yliotteen perusteluistasi, tunteistasi ja ajatuselämästäsi. Toisin sanoen valitse Jumalan tahdon tekeminen, ei omaa tahtoasi. Tätä tarkoitaa Jumalan aktiivinen rakastaminen, niin kuin sanotaan jakeessa Room. 8:28. Silloin olkoon tilanne mikä tahansa, se päättyy aina sinun parhaaksesi – sinun pelastukseksesi.

Rakkaus Jumalaan

Tämä jae (Room. 8:28) on vahvistus ja apu niille, joilla on palava rakkaus Jumalaan ja halu voittaa synti. Ihmeellistä on, että nämä kaksi asiaa ovat yksi ja sama asia – jos sinulla on palava rakkaus Jumalaan, silloin sinulla on kaipuu voittaa synti ja Saatana ja ainoastaan tehdä Jumalan tahto. Hänen tarkoituksensa meihin nähden on täällä maan päällä se, että me muutumme Hänen Poikansa kuvan kaltaisiksi. (Room. 8:29) Muuttuminen tarkoittaa sitä, että saamme osaa levosta, rauhasta ja ilosta valtavassa määrin. Näin tapahtuu, kun panemme kuolemaan ahdistavat ajatuksemme ja stressimme.

Jumala ei kutsunut meitä ollaksemme laiskoja ihmisiä, jotka odottavat Jumalan pitävän huolta kaikista tarpeistamme, sillä aikaa kun itse istumme taustalla tekemättä mitään.

Monet asiat näyttävät helposti vaikeilta, ja että on useita oikeutettuja syitä olla stressattu ja murehtiva. Mutta Jumala ei kutsunut meitä ollaksemme laiskoja ihmisiä, jotka odottavat Jumalan pitävän huolta kaikista tarpeistamme, sillä aikaa kun itse istumme taustalla tekemättä mitään. Ehdottomasti ei, meidän tulee etsiä Hänen valtakuntaansa ensin ja rakastaa Häntä ja Hänen vanhurskauttan, silloin saamme kaiken ohessa ja kaikki vaikuttaa meidän hyväksemme. Kiitän Jumalaa tästä lupauksesta ja totuudesta sekä rohkaisen jokaista, joka lukee tämän, yrittämään tätä omassa elämässään. Jumala on totinen sanaansa kohtaan.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.