Miten kristitty toimii maanantaina?

Miten kristitty toimii maanantaina?

On suuria eroja siinä, mitä eri kokemuksia ihmisillä eri kristillisissä kirkoissa ja herätysliikkeissä on uskostaan sunnuntaisin. Mutta eikö tärkein kysymys ole, miten toimit kristittynä maanantaina?

2 Minuuttia ·

On suuria eroja siinä, mitä eri kokemuksia ihmisillä eri kristillisissä kirkoissa ja herätysliikkeissä on uskostaan sunnuntaisin. Mutta eikö tärkein kysymys ole, miten toimit kristittynä maanantaina?

On suuria eroja siinä, kuinka kristillinen usko koetaan viikonloppuisin. On sellaisia jumalanpalveluksista, joissa on monia rituaaleja ja kiinteitä seremonioita ja toisia jumalanpalveluksia, joissa on paljon ylistystä rukousten, laulujen ja musiikin muodossa. On jumalanpalveluksia, missä musiikki on taiteellisella tasolla ja jumalanpalveluksia, joissa rukoillaan sairaiden parantumiseksi. Mutta mitä kristillinen uskomme vaikuttaa arkipäivän elämässämme maanantaina – ja kaikkina muina viikonpäivinä?

Paavali, Pietari, Jaakob ja Johannes kirjoittavat valtavan paljon kristityn elämästä jokaisena viikonpäivänä.

On opettavaista lukea, kuinka apostolit Paavali, Pietari, Jaakob ja Johannes kirjoittavat päivittäisestä elämästä kristittynä kaikissa tilanteissa, jokaisena viikonpäivänä. Heillä on voimakkaasti sydämellään se, että meidän kristillisen uskomme tulisi määrätä ja vaikuttaa kaikissa toimissamme, puheessamme ja ajatuksissamme.

Älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa!

Pietari ja Paavali korostavat sitä, kuinka miehen, vaimon ja  lasten tulee elää yhdessä osoittaen toisilleen rakkautta ja kunnioitusta. Meidän tulee myös olla luotettavia, rehellisiä ja oikeudenmukaisia työnantajina ja työntekijöinä työyhteisössämme.

Jaakobilla ja Paavalilla on voimakkaasti sydämellään se, että meidän kristillinen uskomme tulee auttaa meitä käyttämään kieltämme niin kuin sopii uskoomme. Jaakob esittää asian musta-valkoisesti sanomalla: "Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha." Jaak 1: 26.

Tärkein asia

Johannes korostaa kerran toisensa jälkeen, että voimme hyvin sanoa yhtä ja toista, mutta tärkeintä on elää sen mukaan arkipäivässä. "Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä." 1. Joh. 2: 4-5. "Älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa!" 1. Joh. 3: 18.

Määrääkö kristillinen uskomme todella kaikkia toimiamme, puhettamme ja ajatuksiamme seitsemänä päivänä viikossa?

Arkipäivässä on monia tilanteita, missä voimme tulla murehtiviksi. Paavali ja Pietari antavat siihen selvän ohjeen: "Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen." 1. Piet. 5: 7.

Ja kuinka käyttäydymme liikenteessä, kuinka käytämme rahojamme; kuinka käytämme silmiämme esim. suhtessa siihen, mitä voimme nähdä internetissä? Ja kysykäämme itseltämme: Määrääkö kristillinen uskomme, josta kuulemme kristillisessä jumalanpalveluksessa viikonloppuna, todella kaikkia toimiamme, puhettamme ja ajatuksiamme seitsemänä päivänä viikossa? Onko jumalanpalvelukseni Jumalalle mieluista, vai onko se turhaa?

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.