Mitä vaaditaan siihen, että voi olla pitkämielinen?

Mitä vaaditaan siihen, että voi olla pitkämielinen?

“Pitkämielisyys” ei ehkä ole mikään tavallinen ilmaisu arkikielessä, mutta se on yksi Hengen hedelmistä; tulos sisäisestä puhdistuksesta.

2 Minuuttia ·

Pitkämielisyys tulee käytännössä esiin eri tavalla kuin kärsivällisyys. Kun kärsivällisyyttä tarvitaan kantamaan sitä, mikä liittyy meihin itseemme ja siihen, että kestämme henkilökohtaisessa taistelussamme, pitkämielisyys on kykyä kantaa ja kestää toisten heikkouksia. Jumala on ylenpalttisen pitkämielinen meitä kohtaan (Ps. 86:15). Myös meitä kehotetaan olemaan pitkämielisiä (1. Tess. 5:14; Ef. 4:2; Kol. 3:12).

Miksi meidän tulee olla pitkämielisiä?

Pitkämielisyyttä tarvitaan siihen, että kestäisimme toisiamme. Ilman pitkämielisyyttä syntyy panettelua, riitoja ja taisteluja. Pitkämielisyyteen pätee sama kuin kaikkiin muihinkin hyveisiin: lihamme tulee kuolla, että voimme tulla osallisiksi pitkämielisyydestä. Siten se vaikuttaa sisäistä puhdistusta meissä itsessämme, kun taas ulkoinen vaikutus ilmenee siten, että kestämme toisiamme.

Pitkämielisyys on ylpeyden vastakohta. Ylpeä ei pysty kestämään tai kantamaan toisten virheitä ja heikkouksia; mutta pitkämielinen ei vain kanna toisten heikkouksia vaan hän antaa anteeksi ja kestää pahan ihmisen pahuuden. Hänellä on myös toivoa toisen pelastuksesta ja muuttumisesta, vaikka pahuus olisi runsasta ja jatkuvaa.

Mitä enemmän tulemme osallisiksi pitkämielisyydestä, sitä enemmän kuolemme pois ylpeydestä, joka on lihassamme; ja mitä enemmän vapaudumme synnistä, sitä enemmän voimme olla avuksi, lohdutukseksi ja hyödyksi toisille. Jotta voisin palvella toisia, minun täytyy kyetä kestämään heidän heikkouksiaan ja pahuuttaan, ja tähän tarvitsen pitkämielisyyttä. Siksi kaikkien Herran palvelijoiden tulee olla pitkämielisiä ja kasvaa siinä. Pitkämielisyys liittyy tiiviisti yhteen nöyryyden kanssa ja siihen, että ollaan vähäisiä omissa silmissään.

Oma ja toisten pelastus

Pitkämielisyys on yksi Hengen hedelmistä (Gal. 5:22). Saamme pitkämielisyyttä uskon ja kuuliaisuuden kautta. Jumalan pitkämielisyys koituu meidän pelastukseksemme, koska hän kestää meitä loputtomasti. Hän tekee meissä työtään, kun kiellämme synnin ja vihaamme itseämme, niin että pelastumme vähä vähältä.

Samalla tavalla myös meidän pitkämielisyytemme koituu toisten pelastukseksi.

«Pitkämielisellä on paljon ymmärrystä.» Snl. 14:29.
«Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi.» Snl. 19:11.

Tunnemme sen, että ihminen, joka on Jumalan Hengen johdatuksessa saanut hengellistä ymmärrystä ja viisautta, on kykenevä olemaan pitkämielinen. Ja sellaisilta ihmisiltä taas muut voivat oppia ja seurata heidän esikuvaansa (2. Tim. 3:10).


Tämä on muokattu versio artikkelista, joka julkaistiin otsikolla "Langmodighet" BCC: n lehdessä "Skjulte Skatter" helmikuussa 1930.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.